MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Karin Grundström
universitetslektor

Karin Grundström är Docent i arkitektur med inriktning boende och bostad, Tekn Dr i arkitektur och lektor i byggd miljö/arkitektur.

Sedan 2010 är jag verksam som forskare, lärare och handledare vid urbana studier. I min roll som lärare ger jag föreläsningar, organiserar internationella workshops och handleder uppsatser på kandidat- master och PhD nivå. Jag är programansvarig för den internationella masterutbildningen Urban Studies. I min forskning kombinerar jag teoretiska och gestaltningsmässiga ingångar från arkitektur med samhällsvetenskaplig teori och metod och redovisar resultat i såväl text som bild – i artiklar såväl som i utställningar. Vetenskapsteoretiskt är min forskning baserad på den byggda miljöns vardagliga användning, det praktiserade och levda rummet och människors formande av den byggda miljön. I min forskning har bostadsfrågan varit ett centralt tema; jag har ritat bostäder, jag har forskat om bostadssegregation, om genusperspektiv på bostäder och om de välbärgades grindade bostäder och boendepreferenser. Min pågående forskning rör frågor om hur människor delar bostad, hur stadsrummet approprieras och grindas samt hur allmänningar och stråk kan bidra till rumslig rättvisa. Jag är medlem i styrgruppen för The Institute for Urban Research (IUR)) och jag är en av forskarna i projektet Shifting conceptualisations of property. Jag leder två pågående forskningsprojekt: ‘Att dela bostad i bostadsojämlikhetens tidevarv’ samt ‘Allmänningar och stråk för rumslig rättvisa i urban fullåkersbygd’.


Forskningsprogram

Institute for Urban Research pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:k.grundstrom@mau.se
Telefon:040-6657285
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara,
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Nätverket Genus & Byggd Miljö
Informationsblad Omvandling fragmenterade städer
Informationsblad Staden studerad
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Grundström, Karin (2019) "Stråk : Planning for Connectivity in the Segregated City" Nordic Journal of Architectural Research;1, 9-32, SINTEF Academic Press, ISSN 1893-5281, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Grundström, Karin (2017) "Mobility as a stratifying factor in housing : dwelling-in-place contra dwelling-on-the-move" Mobilities;, Routledge, ISSN 1745-0101, DOI [länk],

  Grundström, Karin (2017) "Polarisering i staden leder till nya planeringsfrågor" PLAN;2, 16-19, Föreningen för samhällsplanering, ISSN 0032-0560, URL [länk],

  Grundström, Karin (2017) "Grindsamhälle : the rise of urban gating and gated housing in Sweden" Housing Studies;, 22, Routledge, ISSN 0267-3037 (Print) : 1466-1810 (Online), DOI [länk],

  Grundström, Karin (2017) "Urban gating : a Swedish take on the gated community" The urban transcripts journal;2, Urban Transcripts, ISSN 2514-5339, (PDF document) (application/pdf)

  Grundström, Karin, Molina, Irene (2016) "From Folkhem to lifestyle housing in Sweden : segregation and urban form, 1930s-2010s" International Journal of Housing Policy;16, 316-336, Routledge, ISSN 1949-1255, DOI [länk],

  Grundström, Karin, Johansson, Erik, Rosenlund, Hans (1999) "A more agreeable climate in Moroccan housing areas" Swedish Building Research;4, 10-12, The Swedish Council for Building Research, ISSN 1400-6995, (PDF document) (application/pdf)

  Grundström, Karin, Johansson, Erik, Ryckert, Mattias (1997) "Experimenthus med väggar av träullsblock" Bygg & Teknik;2 & 3, 4 pages, Förlags AB Bygg & teknik, ISSN 0281-658X, (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar
  Grundström, Karin (2016) "Många myter om bostadsfrågan" Arkitekten;4, 50-51, Sveriges Arkitekter, ISSN 0347-058X,

  Böcker
  Baeten, Guy, Listerborn, Carina (red./ed.) | CRUSH, Critical Urban Sustainability Hub, Baeten, Guy, Blackwell, Tim, Christophers, Brett, Grundström, Karin, Holgersen, Ståle, Kärrholm, Mattias, Listerborn, Carina, Molina, Irene, Peiteado Fernández, Vítor, Pull, Emil, Rodenstedt, Ann, Thörn, Catharina, Westerdahl, Stig, Westin, Sara, Bengtsson, Bo (2016) 13 myter om bostadsfrågan. Dokument Press, 168, ISBN 978-91-85639-96-0, URL [länk],

  Listerborn, Carina, Grundström, Karin, Claesson, Ragnhild, Delshammar, Tim, Johansson, Magnus, Parker, Peter (red./ed.) | (2014) Strategier för att hela en delad stad : samordnad stadsutveckling i Malmö. Malmö högskola, Institutionen för urbana studier, 136 s., ISBN 978-91-981058-7-2 (tryck), ISSN 978-91-981058-6-5 (pdf), (PDF document) (application/pdf)

  Grundström, Karin, Wong Jere, Anette (red./ed.) | (2007) "Shelter for the urban poor : proposals for improvements - inspired by World Urban Forum III" , 353 pages, Lund University, Housing Development & Management, ISBN 978-91-87866-29-6, (PDF document) (application/pdf)

  Grundström, Karin, Johansson, Erik, Mraïssi, Mohamed, Ouahrani, Djamel (2003) Climat & Urbanisme : La relation entre le confort thermique et la forme du cadre bâti. Lund University, Housing Development & Management, 154, ISBN 91-87866-22-6, ISSN 1404-286X, (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Mubi Brighenti, Andrea, Kärrholm, Mattias (red./ed.) | Grundström, Karin (2018) Gating Housing in Sweden : Walling in the Privileged, Walling out the Public. Urban Walls : Political and Cultural Meanings of Vertical Structures and Surfaces, Routledge, ISBN 9781138304338, URL [länk],

  Listerborn, Carina, Grundström, Karin, Claesson, Ragnhild, Delshammar, Tim, Johansson, Magnus, Parker, Peter (red./ed.) | Parker, Peter (2014) Samproduktion av platser : former för deltagande i utveckling av mötesplatser längs Rosengårdstråket. Strategier för att hela en delad stad : samordnad stadsutveckling i Malmö, Holmbergs, 63-72, ISBN 978-91-981058-6-5, 978-91-981058-7-2, ISSN 1654-6881,

  Grundström, Karin (2014) Stråk mellan öst och väst ; Stadsbyggnad i ett föränderligt stadslandskap.. MAPIUS;16, Malmö University Publications in Urban Studies, 17-28, ISBN 978-91-981058-7-2,

  Grundström, Karin, Molina, Irene (2012) Gender and Space. Elsevier, 250-254, ISBN 9780080471631, DOI [länk],

  Rapporter
  Grundström, Karin (2018) Kollektivtrafik i Malmö : Målbilder och stadsutveckling.. Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. K2, 51, ISBN 978-91-7753-874-5, (PDF document) (application/pdf)

  Konstnärligt forsknings- och utvecklingsarbete
  Grundström, Karin, Bell, Roberley (2016) Urban Explorations : Works&Words. (PDF document) (application/pdf)

  Grundström, Karin, Engström, Timothy, Aasp, John (2015) In the Mix. (PDF document) (application/pdf)

  Grundström, Karin, Testbedstudio Arkitekter (2014) Staden studerad/City check. (PDF document) (application/pdf)
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Akademisk koordinator för internationalisering vid Urbana studier

blackbox blackbox
KARIN GRUNDSTRÖM
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Urbana studier Byggd miljö och miljövetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara,, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657285
photo of Karin Grundström Karin Grundström