MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Karin Grundström
universitetslektor

citat Utforskar både dominerande sätt att organisera stadens rum och platser – och människors vardagliga motstånd och erfarenheter i staden. citat
Arkitekt, Tekn. Dr. i Arkitektur
Karin Grundström är universitetslektor i byggd miljö/arkitektur vid urbana studier.
Min pågående forskning berör Malmös urbana processer och landskap. I forkningsprojeket “Transforming Dual Cities” studerar jag stadens fragmentering och de försök som görs att bygga en mer hållbar stad genom stråk och förtätning. Föreställningar om den hållbara staden är för mig intressant både som ett stadsbyggnadsideal och som människors levda erfarenhet. Inom projektet “Urban Separatism in Sweden” utforskar jag de nya så kallade livsstilsboende som uppstått på senare år. Min forskning gäller inverkan på det fragmenterade stadslandskapet och stadens offentliga platser samt människors förmåga att manövrera på en alltmer individualiserad bostadsmarknad.
Jag har tidigare deltagit i forskningsprojekt i Nordafrika om energi och urbana klimat frågor och har forskat på fattigdomsrelaterad stadsutveckling och genderiserade konstruktioner av rum i Costa Rica, Centralamerika.
Utöver min forskning ägnar jag del av min tid till koordinering av internationaliseringsarbetet vid Urbana Studier

Kontaktuppgifter

E-post:k.grundstrom@mah.se
Telefon:040-66 57285
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Kultur och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Nätverket Genus & Byggd Miljö
Informationsblad Omvandling fragmenterade städer
Informationsblad Staden studerad
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Grundström, Karin (2017) "Mobility as a stratifying factor in housing : dwelling-in-place contra dwelling-on-the-move" Mobilities;, Routledge, ISSN 1745-0101, DOI [länk],

  Grundström, Karin, Molina, Irene (2016) "From Folkhem to lifestyle housing in Sweden : segregation and urban form, 1930s-2010s" International Journal of Housing Policy;16, 316-336, Routledge, ISSN 1949-1255, DOI [länk],

  Böcker
  Baeten, Guy, Listerborn, Carina (red./ed.) | CRUSH, Critical Urban Sustainability Hub, Baeten, Guy, Blackwell, Tim, Christophers, Brett, Grundström, Karin, Holgersen, Ståle, Kärrholm, Mattias, Listerborn, Carina, Molina, Irene, Peiteado Fernández, Vítor, Pull, Emil, Rodenstedt, Ann, Thörn, Catharina, Westerdahl, Stig, Westin, Sara, Bengtsson, Bo (2016) 13 myter om bostadsfrågan. Dokument Press, 168, ISBN 978-91-85639-96-0, URL [länk],

  Listerborn, Carina, Grundström, Karin, Claesson, Ragnhild, Delshammar, Tim, Johansson, Magnus, Parker, Peter (red./ed.) | (2014) Strategier för att hela en delad stad : samordnad stadsutveckling i Malmö. Malmö högskola, Institutionen för urbana studier, 136 s., ISBN 978-91-981058-7-2 (tryck), ISSN 978-91-981058-6-5 (pdf), (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Grundström, Karin, Molina, Irene (2012) Gender and Space. Elsevier, 250-254, ISBN 9780080471631, DOI [länk],
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Koordinatör för internationalisering vid Urbana studier

  Forsknings- och utvecklingsledare för K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik.

blackbox blackbox
KARIN GRUNDSTRÖM
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Urbana studier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö högskola 
Kultur och samhälle 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 NI, rum NI, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-66 57285
photo of Karin Grundström Karin Grundström