MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Karin Zetterberg
universitetslektor

citat Det akademiska språket - ut och in citat

Jag är lektor i språkvetenskap och docent i slaviska språk. Jag undervisar i svenska som andraspråk, på alla nivåer: från rena nybörjarkurser för utbytesstudenter till kurser i akademiskt språkbruk och i att skriva uppsats.


Kontaktuppgifter

E-post:karin.zetterberg@mau.se
Telefon:040-6658182
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI, plan 8, Hus B
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Böcker
  Schoenhals, Michael, Sarsenov, Karin (red./ed.) | (2013) Imagining Mass Dictatorships : The Individual and the Masses in Literature and Cinema. Palgrave MacMillan, 328, ISBN 9781137330680, URL [länk],

  Antologibidrag
  Simmons, Cynthia (red./ed.) | Sarsenov, Karin (2014) The Textualization of Disgust : Marital Violence in Russian Autobiography. Republic of Letters, 141–152, ISBN 9789089791245,

  Schoenhals, Michael, Sarsenov, Karin (red./ed.) | Sarsenov, Karin (2013) The Constitution of a Reliable Self : Word for Word by Oleg Dorman and Lilianna Lungina. Palgrave MacMillan, 8-27, ISBN 9781137330680, URL [länk],

  Marsh, Rosalind (red./ed.) | Sarsenov, Karin (2012) Pornography and prostitution in Russian women’s writing. Cambridge Scholars Publishing, 136-146, ISBN 1-4438-2922-6, 978-1-4438-2922-9, URL [länk],
 • Övriga uppdrag och meriter

 • INTERNATIONELL ERFARENHET

  * Postdoktoral utlandsvistelse: Department of Slavic Languages and Literatures, University of Pittsburgh, finansierat av STINT. Jan 2003 – dec 2003.

  * Gästforskare vid Moskvas statliga universitet, finansierad av Svenska Institutet. Juli 1994-Dec 1997.

  AKADEMISKT LEDARSKAP

  * Prefekt, Institutionen för globala politiska studier, Malmö högskola, 2011-2013.

  * Studierektor, Inst för Öst- och Centraleuropastudier/Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, 2005-2007.

blackbox blackbox
KARIN ZETTERBERG
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Centrum för akademiskt lärarskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum NI, plan 8, Hus B, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6658182
photo of Karin Zetterberg Karin Zetterberg