MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Magnus Erlandsson
universitetslektor

Magnus Erlandsson är doktor i statsvetenskap, på en avhandling om interna reformer i det svenska regeringskansliet. Magnus Erlandssons forskning har kretsat kring förvaltningspolitik, offentlig organisation, regeringskansli och statsförvaltning, ofta utifrån perspektivet "byråkratins makt och roller i policyprocesser", och som bland annat resulterat i studier av statens marknadsövervakning, regelförenkling, jordbrukspolitik och integrationspolitik. Han har nu ett särskilt intresse för den svenska skolans styrning, organisation och ledarskap. Magnus Erlandsson delar sitt lektorat i ledarskap vid institutionen för skolutveckling och ledarskap med en lektorstjänst vid Förvaltningsakademin, Södertörns högskola.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:magnus.erlandsson@mau.se
Telefon:040-6658058
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, D446
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Blogg om forskning och undervisning
Förvaltningsakademin
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Riddersporre, Bim, Erlandsson, Magnus (red./ed.) | (2016) "Upplyftande ledarskap i skola och förskola" 180, Natur & Kultur, ISBN 9789127817647,

  Tetler, Susan (red./ed.) | Erlandsson, Magnus (2015) "Normer och strukturer i skolutveckling : strategier hos förvaltningschefer och skolledare i implementering av inkluderande lärmiljöer" 17-30, Ifous, ISBN 978-91-982841-1-9, URL [länk],

  Böcker
  Brunsson, Nils (red./ed.) | Andersson, Catrin, Erlandsson, Magnus, Sundström, Göran, Alexius, Susanna, Aspers, Patrik, Garsten, Christina, Strandqvist, Kristoffer, Tamm Hallström, Kristina, Brunsson, Nils (2015) Att organisera marknader : slutrapport från ett forskningsprogram. Riksbankens jubileumsfond, 98, ISBN 9789170611933, URL [länk],

  Antologibidrag
  Riddersporre, Bim, Erlandsson, Magnus (red./ed.) | Erlandsson, Magnus (2016) Bland planer och dokument : att finna sin egen väg. Natur & Kultur, 135-145, ISBN 9789127817647,

  Riddersporre, Bim, Erlandsson, Magnus (red./ed.) | Erlandsson, Magnus (2016) Att leda på värdegrund : en handlingskompass. Natur & Kultur, 23-39, ISBN 9789127817647,

  Riddersporre, Bim, Erlandsson, Magnus (red./ed.) | Riddersporre, Bim, Sjövik, Kristian (2016) Att välkomna nya chefer. Natur & Kultur, 148-165, ISBN 9789127817647,

  Riddersporre, Bim, Erlandsson, Magnus (red./ed.) | Riddersporre, Bim (2016) Vision och vardag : ett gemensamt meningsskapande. Natur & Kultur, 87-96, ISBN 9789127817647,

  Riddersporre, Bim, Erlandsson, Magnus (red./ed.) | Riddersporre, Bim (2016) En lärande organisation : en gemensam glädje. Natur & Kultur, 75-84, ISBN 9789127817647,

  Riddersporre, Bim, Erlandsson, Magnus (red./ed.) | Riddersporre, Bim, Erlandsson, Magnus (2016) Skolkultur : en bas för utveckling. Natur & Kultur, 66-75, ISBN 9789127817647,

  Riddersporre, Bim, Erlandsson, Magnus (red./ed.) | Riddersporre, Bim (2016) I relationernas mitt : ett postheroiskt ledarskap. Natur & Kultur, 12-20, ISBN 9789127817647,

  Björkman, Jenny, Fjæstad, Björn, Alexius, Susanna (red./ed.) | Andersson, Catrin, Erlandsson, Magnus, Sundström, Göran (2014) Marknadsstaten. Makadam, 37-50, ISBN 9789170611421, ISSN 2000-1029,

  Jacobsson, Bengt, Sundström, Göran (red./ed.) | Erlandsson, Magnus (2014) Att utvärdera kvalitet i högre utbildning. Stockholm School of Economics Institute for Research, 183-200, ISBN 978-91-86797-14-0,

  Rapporter
  Erlandsson, Magnus (2014) Styrningsförsök och återkoppling : En studie av tio myndigheters instruktioner, regleringsbrev och årsredovisningar över tid. Södertörns högskola, Förvaltningsakademin, 47, (PDF document) (application/pdf)

  Erlandsson, Magnus (2013) Konventioner som verktyg för offentliga myndigheter : Om vägval och följder inför Sveriges eventuella ratificering av Farokonventionen. 75, (PDF document) (application/pdf)
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Regeringskansliets interna organisationsreformer.

  Regelförenkling.

  Myndigheterna och integrationspolitiken.

  Jordbrukspolitikens administration.

  Statens marknadsövervakning.

blackbox blackbox
MAGNUS ERLANDSSON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Skolutveckling och ledarskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, D446, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658058
photo of Magnus Erlandsson Magnus Erlandsson