MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Martin Farran-Lee
adjungerande professor

Kontaktuppgifter

E-post:martin.farran-lee@mah.se
Telefon:040-66 57870
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI:Plan 4, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Kultur och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

blackbox blackbox
MARTIN FARRAN-LEE
ADJUNGERANDE PROFESSOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Konst, kultur och kommunikation - K3
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö högskola  
Kultur och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Niagara, rum NI:Plan 4, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-66 57870
Martin Farran-Lee