MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Manne Gerell
docent

Forskar kring varför vissa platser har mer problem med brott och otrygghet än andra, och vad som kan göras åt det, framför allt från ett polisiärt perspektiv. Mycket av forskningen har koppling till utsatta områden.

Arbetar för närvarande med projekt kring hur vi kan förstå och analysera utsatta områden tillsammans med polisens nationella operativa avdelning tillsammans med Kim Nilvall (NOA) samt med ett projekt finansierat av Länsföräkringar Skåne för att tillsammans med polisen i Malmö utveckla bättre redskap för en minskad otrygghet och brottslighet.

De senaste åren har flera av mina studier behandlat så kallade near repeat patterns - fenomenet att risken är kraftigt förhöjd för brottslighet på en plats under veckorna efter att ett brott har skett på platsen. Vi har påvisat sådana samband för skjutningar och bostadsinbrott, och på olika sätt belyst hur det kan förstås och hur det skiljer sig mellan olika platser och tider. Det är till exempel mycket mer skjutningar, och en kraftigt förhöjd risk för följskjutnignar på platser som har öppen drogförsäljning än på andra platser. Studierna kring skjutvapenvåld och gäng genomförs tillsammans med Amir Rostami vid Stockholms Universitet och Joakim Sturup vid polismyndigheten. I studier som rör öppen drogförsäljning arbetar jag med Mia-Maria Magnusson från polismyndigheten i Stockholm som för närvarande doktorerar hos oss i Malmö.

På en mer teoretisk nivå har jag arbetat med att utveckla en bättre förståelse för hur flöden av folk relaterar till brottslighet. I en studie visade jag att många av de geografiska riskfaktorer för brott som identifierats, t ex skolor, egentligen bara fångar upp var det är mycket folk och inte i sig är någon riskfaktor. Den studien följs nu upp av en ny studie där jag analyserar hur platser med mycket brott (hotspots) kan förstås i relation till flöden av busspassagerare för olika brottstyper. Till detta hör också att arbeta med predicering av brott, vilket jag arbetar kring tillsammans med Maria Doyle och Henrik Andershed vid Örebro Universitet.

@mannegerell på twitter

Blogg: Kriminologiska funderingar


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa
Institutionen för kriminologi pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:manne.gerell@mau.se
Telefon:040-6658125
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

Föreläsning: Därför brinner vissa bostadsområden
Bomber och granater! Gängvåld och dess utveckling
 • Publikationer

 • Senaste publikationerna från Malmö University Electronic Publishing.

  2020 | Artikel i tidskrift
  Minor covid-19 association with crime in Sweden
  Gerell Manne, Kardell Johan, Kindgren Johanna

  2020 | Rapport
  Utvärdering av UAS-understött polisarbete i utsatt område
  Gerell Manne, Ellberg Carolina

  2020 | Artikel i tidskrift
  CCTV in deprived neighbourhoods
  Gerell Manne

  2020 | Artikel i tidskrift
  Testing the Spatial Accuracy of Address-Based Geocoding for Gunshot Locations
  Wheeler Andrew P., Gerell Manne, Yoo Youngmin

  2020 | Samlingsverk (redaktörskap)
  Att vända utvecklingen
  Gerell Manne, Hallin Per-Olof, Nilvall Kim, Westerdahl Stig

  Länk till alla publikationer i DIVA.
blackbox blackbox
MANNE GERELL
DOCENT
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Kriminologi
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum , Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-6658125
photo of Manne Gerell Manne Gerell