MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Manne Gerell
universitetslektor

Forskar kring varför vissa platser har mer problem med brott och otrygghet än andra, och vad som kan göras åt det, framför allt från ett polisiärt perspektiv. Mycket av forskningen har koppling till utsatta områden.

Arbetar för närvarande med projekt kring hur vi kan förstå och analysera utsatta områden tillsammans med polisens nationella operativa avdelning tillsammans med Kim Nilvall (NOA) samt med ett projekt finansierat av Länsföräkringar Skåne för att tillsammans med polisen i Malmö utveckla bättre redskap för en minskad otrygghet och brottslighet.

De senaste åren har flera av mina studier behandlat så kallade near repeat patterns - fenomenet att risken är kraftigt förhöjd för brottslighet på en plats under veckorna efter att ett brott har skett på platsen. Vi har påvisat sådana samband för skjutningar och bostadsinbrott, och på olika sätt belyst hur det kan förstås och hur det skiljer sig mellan olika platser och tider. Det är till exempel mycket mer skjutningar, och en kraftigt förhöjd risk för följskjutnignar på platser som har öppen drogförsäljning än på andra platser. Studierna kring skjutvapenvåld och gäng genomförs tillsammans med Amir Rostami vid Stockholms Universitet och Joakim Sturup vid polismyndigheten. I studier som rör öppen drogförsäljning arbetar jag med Mia-Maria Magnusson från polismyndigheten i Stockholm som för närvarande doktorerar hos oss i Malmö.

På en mer teoretisk nivå har jag arbetat med att utveckla en bättre förståelse för hur flöden av folk relaterar till brottslighet. I en studie visade jag att många av de geografiska riskfaktorer för brott som identifierats, t ex skolor, egentligen bara fångar upp var det är mycket folk och inte i sig är någon riskfaktor. Den studien följs nu upp av en ny studie där jag analyserar hur platser med mycket brott (hotspots) kan förstås i relation till flöden av busspassagerare för olika brottstyper. Till detta hör också att arbeta med predicering av brott, vilket jag arbetar kring tillsammans med Maria Doyle och Henrik Andershed vid Örebro Universitet.

@mannegerell på twitter

Blogg: Kriminologiska funderingar


Kontaktuppgifter

E-post:manne.gerell@mau.se
Telefon:040-6658125
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

Föreläsning: Därför brinner vissa bostadsområden
Bomber och granater! Gängvåld och dess utveckling
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Nilvall, Kim, Englund, Peder, Rieck, Jesper, Essman, Anders, Grimbeck, Lars (red./ed.) | Hallin, Per Olof, Gerell, Manne (2016) "Metodstödets teoretiska ramverk" 43-51, Polismyndigheten,

  Nationella Operativa Avdelningen, Polismyndigheten (red./ed.) | Hallin, Per Olof, Gerell, Manne (2015) "Sociala risker och kollektiv förmåga" 9-12, Polismyndigheten, (PDF document) (application/pdf)

  Avhandling
  Gerell, Manne (2017) Neighborhoods without community : collective efficacy and crime in Malmö, Sweden. Malmö University, Faculty of Health and Society, 80, ISBN 9789171047465, 9789171047472, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Sturup, Joakim, Rostami, Amir, Mondani, Hernan, Gerell, Manne, Sarnecki, Jerzy, Edling, Christofer (2019) "Increased Gun Violence Among Young Males in Sweden : a Descriptive National Survey and International Comparison" European Journal of Criminal Policy and Research;, 365-378, Springer, ISSN 0928-1371, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Sturup, Joakim, Gerell, Manne, Rostami, Amir (2019) "Explosive violence: A near-repeat study of hand grenade detonations and shootings in urban Sweden" European Journal of Criminology;, 1-17, Sage, ISSN 1477-3708, DOI [länk],

  Gerell, Manne (2018) "Quantifying the geographic (un)reliability of police data" Nordisk politiforskning;2, 157-171, Idunn, ISSN 1894-8693, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Hoppe, Laura, Gerell, Manne (2018) "Near-repeat burglary patterns in Malmö : Stability and change over time" European Journal of Criminology;, 1-15, Sage, ISSN 1477-3708, DOI [länk],

  Gerell, Manne (2018) "Bus Stops and Violence, Are Risky Places Really Risky?" European Journal of Criminal Policy and Research;, 1-21, Springer, ISSN 1572-9869, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Gerell, Manne (2017) "Collective efficacy and arson : The case of Malmö" Journal of Scandinavian studies in criminology and crime prevention;1, 35-51, Routledge, ISSN 1404-3858, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Sturup, Joakim, Rostami, Amir, Gerell, Manne, Sandholm, Anders (2017) "Near repeat shootings in contemporary Sweden 2011 to 2015" Security Journal;, 1-20, Palgrave Macmillan, ISSN 1743-4645, DOI [länk],

  Gerell, Manne (2017) "Smallest is Better? : The Spatial Distribution of Arson and the Modifiable Areal Unit Problem" Journal of Quantitative Criminology;2, 293-318, Springer, ISSN 1573-7799, DOI [länk],

  Gerell, Manne (2016) "Hot Spot Policing With Actively Monitored CCTV Cameras : Does it Reduce Assaults in Public Places?" International Criminal Justice Review;2, 187-201, Sage, ISSN 1556-3855, DOI [länk],

  Gerell, Manne, Kronkvist, Karl (2016) "Violent Crime, Collective Efficacy and City-Centre Effects in Malmö" British Journal of Criminology;, Oxford, ISSN 0007-0955, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Gerell, Manne (2015) "Collective efficacy, neighborhood and geographical units of analysis : findings from a case study of Swedish residential neighborhoods" European Journal on Criminal Policy and Research;3, 385-406, Springer, ISSN 0928-1371, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Böcker
  Bohman, Helena, Gerell, Manne, Lundsten, Jonas, Tykesson, Mona (2013) Stadens bränder. D. 2, Fördjupning. Malmö högskola, Institutionen för urbana studier, 52, ISBN 9789198105803, ISSN 1654-6881, (PDF document) (application/pdf)

  Gerell, Manne (2013) Bränder, skadegörelse, grannskap och socialt kapital. Malmö högskola, Institutionen för urbana studier, 226, ISBN 978-91-981058-1-0, ISSN 1654-6881, (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Ek, Richard, Gerell, Manne, Guldåker, Nicklas, Hallin, Per-Olof, Herbert, Mikaela, Nieminen Kristoffersson, Tuija, Nilsson, Annika, Tykesson, Mona (red./ed.) | Gerell, Manne, Hallin, Per-Olof (2014) Att arbeta med grannskapsutveckling och sociala risker. Malmö University Publications In Urban Studies, 127-141, ISBN 978-91-87997-00-6,

  Ek, Richard, Gerell, Manne, Guldåker, Nicklas, Hallin, Per-Olof, Herbert, Mikaela, Nieminen Kristoffersson, Tuija, Nilsson, Annika, Tykesson, Mona (red./ed.) | Gerell, Manne (2014) Grannskap och socialt kapital. Malmö University Publications In Urban Studies, 101-112, ISBN 978-91-87997-00-6,

  Rapporter
  Madsen, Erik, Gerell, Manne (2019) Mål-processutvärdering av Trygg fotboll i Göteborg : Slutrapport av Brottsförebyggande Rådets ekonomiska stöd. BRÅ, 1-70, (PDF document) (application/pdf)

  Övrig publicering
  Gerell, Manne (2012) "Telefonen som redskap - Analys av klotter och skadegörelse på 2010-talet" 12, Kartografiska sällskapet, URL [länk],
blackbox blackbox
MANNE GERELL
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Kriminologi
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum , Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-6658125
photo of Manne Gerell Manne Gerell