MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Manne Gerell
universitetslektor

Forskar kring vilka platser som har mycket problem med t ex skadegörelse, bränder eller våldsbrott, varför det är på just dessa platser, och vad som kan göras åt det. Ett viktigt fokus är kopplingen mellan olika former av utsatthet eller fattigdom på områdesnivå och negativa utfall i form av till exempel brott och social oro, men även otrygghet, samt hur det sambandet medieras av olika typer av socialt kapital, särskilt kollektiv förmåga ("collective efficacy", Sampson et al 1997).

Intresserad av hur sociala nätverk och socialt kapital kan konstrueras och stärkas för att ge positiva effekter för grannskap eller andra typer av kollektiv.
Ett relaterat intresse är konceptet "grannskap", och mer generellt vilken typ av geografiska analysenheter som är lämpliga för att studera denna typ av sociala fenomen.

Studerar rumslig distribution av kriminologiska utfall med hjälp av Geografiska Informations System (GIS) samt statistiska analyser. För utökad förståelse av kollektiv förmåga och sociala nätverk har jag också använt nyckelpersonsintervjuer och fokusgrupper där materialet analyserats med Nvivo.

Utvecklade en mobilbaserad metod för mätning och analys av klotter och skadegörelse genom Systematisk Social Observation (SSO) baserat på Sampson & Raudenbusch (1999) som använts för att förbättra förståelsen av oordningens geografi och social desorganisation.

Pågående/kommande forskningsprojekt:

 • Skjutningar och sprängningar i Stockholm, Göteborg, Malmö. Med Joakim Sturup, Amir Rostami, Anders Sandholm.

 • Near repeat patterns för bostadsinbrott, med Laura Hoppe.

 • Mars 2017 inleds projekt om våld vid busshållplatser, finaniserat av K2.

@mannegerell på twitter

Blogg: Kriminologiska funderingar


Kontaktuppgifter

E-post:manne.gerell@mau.se
Telefon:040-6658125
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

Föreläsning: Därför brinner vissa bostadsområden
Bomber och granater! Gängvåld och dess utveckling
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Nilvall, Kim, Englund, Peder, Rieck, Jesper, Essman, Anders, Grimbeck, Lars (red./ed.) | Hallin, Per Olof, Gerell, Manne (2016) "Metodstödets teoretiska ramverk" 43-51, Polismyndigheten,

  Nationella Operativa Avdelningen, Polismyndigheten (red./ed.) | Hallin, Per Olof, Gerell, Manne (2015) "Sociala risker och kollektiv förmåga" 9-12, Polismyndigheten, (PDF document) (application/pdf)

  Avhandling
  Gerell, Manne (2017) Neighborhoods without community : collective efficacy and crime in Malmö, Sweden. Malmö University, Faculty of Health and Society, 80, ISBN 9789171047465, 9789171047472, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Hoppe, Laura, Gerell, Manne (2018) "Near-repeat burglary patterns in Malmö : Stability and change over time" European Journal of Criminology;, 1-15, Sage, ISSN 1477-3708, DOI [länk],

  Gerell, Manne (2018) "Bus Stops and Violence, Are Risky Places Really Risky?" European Journal of Criminal Policy and Research;, 1-21, Springer, ISSN 1572-9869, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Gerell, Manne (2017) "Collective efficacy and arson : The case of Malmö" Journal of Scandinavian studies in criminology and crime prevention;1, 35-51, Routledge, ISSN 1404-3858, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Sturup, Joakim, Rostami, Amir, Gerell, Manne, Sandholm, Anders (2017) "Near repeat shootings in contemporary Sweden 2011 to 2015" Security Journal;, 1-20, Palgrave Macmillan, ISSN 1743-4645, DOI [länk],

  Gerell, Manne (2017) "Smallest is Better? : The Spatial Distribution of Arson and the Modifiable Areal Unit Problem" Journal of Quantitative Criminology;2, 293-318, Springer, ISSN 1573-7799, DOI [länk],

  Gerell, Manne (2016) "Hot Spot Policing With Actively Monitored CCTV Cameras : Does it Reduce Assaults in Public Places?" International Criminal Justice Review;2, 187-201, Sage, ISSN 1556-3855, DOI [länk],

  Gerell, Manne, Kronkvist, Karl (2016) "Violent Crime, Collective Efficacy and City-Centre Effects in Malmö" British Journal of Criminology;, Oxford, ISSN 0007-0955, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Gerell, Manne (2015) "Collective efficacy, neighborhood and geographical units of analysis : findings from a case study of Swedish residential neighborhoods" European Journal on Criminal Policy and Research;3, 385-406, Springer, ISSN 0928-1371, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Böcker
  Bohman, Helena, Gerell, Manne, Lundsten, Jonas, Tykesson, Mona (2013) Stadens bränder. D. 2, Fördjupning. Malmö högskola, Institutionen för urbana studier, 52, ISBN 9789198105803, ISSN 1654-6881, (PDF document) (application/pdf)

  Gerell, Manne (2013) Bränder, skadegörelse, grannskap och socialt kapital. Malmö högskola, Institutionen för urbana studier, 226, ISBN 978-91-981058-1-0, ISSN 1654-6881, (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Ek, Richard, Gerell, Manne, Guldåker, Nicklas, Hallin, Per-Olof, Herbert, Mikaela, Nieminen Kristoffersson, Tuija, Nilsson, Annika, Tykesson, Mona (red./ed.) | Gerell, Manne, Hallin, Per-Olof (2014) Att arbeta med grannskapsutveckling och sociala risker. Malmö University Publications In Urban Studies, 127-141, ISBN 978-91-87997-00-6,

  Ek, Richard, Gerell, Manne, Guldåker, Nicklas, Hallin, Per-Olof, Herbert, Mikaela, Nieminen Kristoffersson, Tuija, Nilsson, Annika, Tykesson, Mona (red./ed.) | Gerell, Manne (2014) Grannskap och socialt kapital. Malmö University Publications In Urban Studies, 101-112, ISBN 978-91-87997-00-6,

  Övrig publicering
  Gerell, Manne (2012) "Telefonen som redskap - Analys av klotter och skadegörelse på 2010-talet" 12, Kartografiska sällskapet, URL [länk],
blackbox blackbox
MANNE GERELL
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Kriminologi
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum , Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-6658125
photo of Manne Gerell Manne Gerell