MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Malin Mc Glinn
universitetslektor

Min doktorsavhandling fokuserar på arbetsmarknadsprojekt i Malmö som samfinansieras av Europeiska socialfonden. Projekten syftar till att bidra till ekonomisk tillväxt och social sammanhållning genom att rikta sig till så kallade ekonomiskt svaga grupper, och vissa geografiska områden och deras invånare, och göra dem till föremål för olika typer av arbetsmarknadsåtgärder. Intervjuer, texter och visuella representationer utgör de huvudsakliga empiriska komponenterna. Teoretiskt använder jag teman som politik, rum, governmentalitet och postkolonialism. Mitt huvudintresse är att undersöka olika aspekter av hur "sunt förnuft" skapas genom artikulation, visualisering och beräkning, och vilka konsekvenser detta sätt att styra har för dem som deltar i projekten, men även för samhället och möjligheten att förändra det.


Forskningsplattformar

Rethinking Democracy pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för kultur och samhälle (KS) pil visa
Institutionen för globala politiska studier (GPS) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:malin.mcglinn@mau.se
Telefon:
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara,
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Skiftesföreläsning med Bob Jessop
I Sveriges Radio: Gör EU någon nytta?
 • Publikationer

 • Senaste publikationerna från Malmö University Electronic Publishing.

  2016 | Artikel i tidskrift
  Jakt på papperslösa gör oss till en polisstat
  Lind Jacob, Djampour Pouran, Sager Maja, Söderman Emma, Nordling Vanna, Mulinari Diana, Neergard Anders, Pull Emil, Keshavarz Mahmoud, Montesino Norma, Lundberg Anna, Ascher Henry, Cuadra Carin, Farahani Fataneh, Wikström Hanna, Khosravi Shahram, Selberg Niklas, Holgersson Helena, Knezevic Zlatana, Persdotter Maria, Moksnes Heidi, Wahlström Smith Åsa, Öberg Klara, Herbert Mikaela, Selberg Rebecca, Sigvardsdotter Erika, Grander Martin, Claesson Ragnhild, Stretmo Live, Hansen Christina, Jerve Ramsøy Ingrid, Spång Mikael, Staaf Annika, Tsoni Ioanna, Mc Glinn Malin, Elsrud Torun, Eliassi Barzoo, Molina Irene, Aracena Paula, Herz Marcus, Lalander Philip, Mulinari Paula, Kalm Sara

  2014 | Artikel i tidskrift
  Utanförskap i EU
  Mc Glinn Malin

  Länk till alla publikationer i DIVA.
blackbox blackbox
MALIN MC GLINN
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Gemensamt verksamhetsstöd
Kultur, teknik och samhälle Studieadministration
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara,, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
photo of Malin Mc Glinn Malin Mc Glinn