MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Malin Mc Glinn
doktorand

citat Mitt avhandlingsprojekt handlar om arbetsmarknadsprojekt och EU. citat
Min doktorsavhandling fokuserar på arbetsmarknadsprojekt i Malmö som samfinansieras av Europeiska socialfonden. Projekten syftar till att bidra till ekonomisk tillväxt och social sammanhållning genom att rikta sig till så kallade ekonomiskt svaga grupper, och vissa geografiska områden och deras invånare, och göra dem till föremål för olika typer av arbetsmarknadsåtgärder. Intervjuer, texter och visuella representationer utgör de huvudsakliga empiriska komponenterna. Teoretiskt använder jag teman som politik, rum, governmentalitet och postkolonialism. Mitt huvudintresse är att undersöka olika aspekter av hur "sunt förnuft" skapas genom artikulation, visualisering och beräkning, och vilka konsekvenser detta sätt att styra har för dem som deltar i projekten, men även för samhället och möjligheten att förändra det.

Kontaktuppgifter

E-post:malin.mcglinn@mah.se
Telefon:040-66 58691
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Kultur och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Skiftesföreläsning med Bob Jessop
I Sveriges Radio: Gör EU någon nytta?
blackbox blackbox
MALIN MC GLINN
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Urbana studier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö högskola  
Kultur och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  NI, rum NI, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-66 58691
photo of Malin Mc Glinn Malin Mc Glinn