MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Mats Persson
prefekt

Mats Persson är universitetslektor i byggteknik och byggproduktion. För närvarande prefekt för Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik som omfattar ämnesgrupperna ingenjörsvetenskap (byggteknik, maskin och materialteknik samt produktdesign) samt tillämpad fysik/matematik/naturvetenskap.


Forskningscenter

CTA - Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:mats.persson@mau.se
Telefon:040-6657882
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, NI:B0703
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Artiklar
  Persson, Mats (2013) "Samlad kunskap om arbetsmoment för ombyggnad och renovering" Bygg & Teknik;2, 29-31, Förlags AB Bygg & teknik, ISSN 0281-658X, URL [länk],

  Böcker
  Persson, Mats (2017) Byggarbetsplatsens teknikhandbok 2017. Sveriges Byggindustrier, ISSN 1652-6384, URL [länk],

  Hansson, Bengt, Aulin, Radhlinah, Landin, Anne, Olander, Stefan, Persson, Mats, Persson, Urban (2017) Byggledning : produktion. Studentlitteratur, 601, ISBN 9789144105734,

  Hansson, Bengt, Olander, Stefan, Persson, Mats (2017) Kalkylering vid bygg- och fastiighetsutveckling. Svensk Byggtjänst, ISBN 9789173338578,

  Hortsch, Hanno, Persson, Mats, Schmidt, David (2013) Methodenbuch für das berufliche Lehren und Lernen : mit ausgewählten bautechnischen Beispielen. TUDpress, 320 p., ISBN 978-3-942710-99-2, URL [länk],

  Persson, Mats (2012) Planering och beredning av bygg- och anläggningsprojekt. Studentlitteratur, 216, ISBN 978-91-44-05773-6,

  Konferensbidrag
  Egbu, Charles (red./ed.) | Persson, Mats, Lyvall, Ann-Charlotte (2015) "Knowledge In The Decision-Making Process For Sustainable Renovation Of Multifamily Houses" (paper) 342-352, IBEA Publications, ISBN 978-1-326-47951-0, (PDF document) (application/pdf)

  Kajewski, Stephen L., Kanley, Karen, Hampson, Keith D. (red./ed.) | Persson, Mats (2013) "Making use of knowledge on the construction site" (peer-review paper) Paper 121, Queensland University of Technology, ISBN 978-0-9875542-1-5, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Persson, Mats, Larsson, Bengt, Svetoft, Ingrid (2012) "Decision making for sustainable rebuilding : a theoretical approach" (peer-review paper) 9, (PDF document) (application/pdf)

  Rapporter
  Persson, Mats (2016) Standardiserade arbetsprocesser för minskat slöseri och ökat kundvärde. 1-27, (PDF document) (application/pdf)

  Persson, Mats, Sigfrid, Lotta (2013) www.ByggAi.se för renoveringsarbeten i miljonprogrammet : förstudie. SBUF, 56 s., (PDF document) (application/pdf)

  Persson, Mats (2012) Arbetsberedning med www.ByggAi.se. Sveriges Byggindustrier, 21, ISSN 1652-6392, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
MATS PERSSON
PREFEKT
graybackground
Malmö högskola
Teknik och samhälle
Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Niagara, rum Niagara, NI:B0703, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657882
photo of Mats Persson Mats Persson