MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Mikaela Herbert
doktorand

Kontaktuppgifter

E-post:mikaela.herbert@mau.se
Telefon:040-6657313
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, Plan 8, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Herbert, Mikaela, Nilsson, Annika (2011) "Scen: Almgården - Om bostadsområdets betydelse för barn i en delad stad" , 103, Malmö högskola/Kultur och samhälle, (PDF document) (application/pdf)

  Böcker
  Ek, Richard, Gerell, Manne, Guldåker, Nicklas, Hallin, Per-Olof, Herbert, Mikaela, Nieminen Kristofersson, Tuija, Nilsson, Annika, Tykesson, Mona (2014) Att laga revor i samhällsväven : om social utsatthet och sociala risker i den postindustriella staden. Malmö högskola, Institutionen för urbana studier, 186, ISBN 9789187997006, 9789187997013, (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Herbert, Mikaela | Gruber, Sabine, Gustafsson, Kristina (red./ed.) (2018) Från rovfågel till byte : om etik som process vid forskning om känsliga ämnen. Etnografisk forskning i praktiken : reflektioner från pågående avhandlingsprojekt, Linköpings universitet, 24-33, ISBN 978-91-7685-143-2, ISSN 1654-0999, (PDF document) (application/pdf)

  Rapporter
  Herbert, Mikaela (2013) Stadens skavsår : inhägnade flerbostadshus i den polariserade staden. Malmö högskola, Institutionen för urbana studier, 117 s., ISBN 978-91-981058-2-7, ISSN 1654-6881, (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
MIKAELA HERBERT
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Urbana studier Fastighetsvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara, Plan 8, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657313
Mikaela Herbert