MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Stig Westerdahl
universitetslektor

Stig Westerdahl är docent i företagsekonomi och lektor i fastighetsvetenskap på institutionen för Urbana studier. Hans forskning utgår från ett intresse för organisationsfrågor och redovisning. Detta intresse har omsatts i forskning kring ideella organisationer och frivilligsektorn, revisionsbranschen och revisorers vardagsarbete samt regional utveckling. Stig Westerdahl arbetar gärna med deltagande observationer och intervjuer som liknar samtal. De senaste årens forskning har rört kulturens roll i regional utveckling och vidare större fastighetsaffärer med en studie av den statliga utförsäljningen av fastighetsbolaget Vasakronan 2008.

Kontaktuppgifter

E-post:stig.westerdahl@mah.se
Telefon:040-66 57689
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI: Plan 8, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Kultur och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Öhman, Peter, Söderberg, Bo, Westerdahl, Stig (2013) "Property investor behaviour : qualitative analysis of a very large transaction" Journal of Property Investment & Finance;6, 522-544, Emerald, ISSN 1463-578X, DOI [länk],

  Böcker
  Bohman, Helena, Westerdahl, Stig, Öresjö, Eva (red./ed.) | (2014) Perspektiv på fastigheter. ISBN 9789198105889, 9789198105896, (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Öhman, Peter, Lundberg, Heléne (red./ed.) | Westerdahl, Stig (2015) Tolkning eller kalkylering : Hur ska riskerna hanteras? Risksystem i revision och bank. Studentlitteratur, 125-144, ISBN 9789144106144,

  Lindeborg, Lisbeth, Lindkvist, Lars (red./ed.) | Westerdahl, Stig, Skoglund, Wilhelm (2013) The role of arts and culture in regional cooperation : the past, present and future of the Mid-Scandinavian regions Jämtland and Tröndelag. Routledge, 341-355, ISBN 978-0-415-63837-1,

  Konferensbidrag
  Westerdahl, Stig, Skoglund, Wilhelm (2012) "Art and time : art hall in a rural area inspired by creative ideas from the urban" (paper) (PDF document) (application/pdf)

  Öhman, Peter, Söderberg, Bo, Westerdahl, Stig (2012) "Property investor behaviour : qualitative analysis of a very large transaction" (paper)

  Bogren, Maria, Westerdahl, Stig (2011) "Organizations in cooperation within development partnerships : the impact of organizational fields and institutions" (paper) (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
STIG WESTERDAHL
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Urbana studier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö högskola 
Kultur och samhälle 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 NI, rum NI: Plan 8, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-66 57689
photo of Stig Westerdahl Stig Westerdahl