MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Stig Westerdahl
professor

Stig Westerdahl är professor i företagsekonomi på institutionen för Urbana studier. Hans forskning utgår från ett intresse för organisationsfrågor och redovisning. Detta har omsatts i forskning kring ideella organisationer och frivillig-sektorn, revisionsbranschen och revisorers vardagsarbete samt regional utveckling. Forskningen bygger oftast på deltagande observationer och intervjuer som liknar samtal.

De senaste årens forskning har rört samverkans- och fastighetsfrågor i socialt utsatta områden. Tidigare studier har behandlat de kommunala bostadsföretagens roll i svensk bostadspolitik, med inriktning mot redovisningens betydelse. Fastighetssektorns roll i samhället var också central i studien av den statliga utförsäljningen av fastighetsbolaget Vasakronan 2008. Ett annat intresse rör marknadsfrågor inom kollektivtrafik, utifrån en alternativ syn på marknader som istället för traditionell nationalekonomi baseras på ekonomisk sociologi och organisationsteori. Samverkansfrågor har varit ett återkommande studieobjekt, både inom kollektivtrafiken utifrån organisationsteoretiska aspekter och i projektet ”Från policy till sjukskrivning” med fokus på olika lokala aktörers arbete med sjukskrivna patienter.


Forskningsprogram

Institute for Urban Research pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:stig.westerdahl@mau.se
Telefon:040-6657689
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, Plan 8, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Öhman, Peter, Söderberg, Bo, Westerdahl, Stig (2013) "Property investor behaviour : qualitative analysis of a very large transaction" Journal of Property Investment & Finance;6, 522-544, Emerald, ISSN 1463-578X, DOI [länk],

  Böcker
  Bohman, Helena, Westerdahl, Stig, Öresjö, Eva (red./ed.) | (2014) Perspektiv på fastigheter. ISBN 9789198105889, 9789198105896, (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Öhman, Peter, Lundberg, Heléne (red./ed.) | Westerdahl, Stig (2015) Tolkning eller kalkylering : Hur ska riskerna hanteras? Risksystem i revision och bank. Studentlitteratur, 125-144, ISBN 9789144106144,

  Lindeborg, Lisbeth, Lindkvist, Lars (red./ed.) | Westerdahl, Stig, Skoglund, Wilhelm (2013) The role of arts and culture in regional cooperation : the past, present and future of the Mid-Scandinavian regions Jämtland and Tröndelag. Routledge, 341-355, ISBN 978-0-415-63837-1,

  Konferensbidrag
  Westerdahl, Stig, Skoglund, Wilhelm (2012) "Art and time : art hall in a rural area inspired by creative ideas from the urban" (paper) (PDF document) (application/pdf)

  Öhman, Peter, Söderberg, Bo, Westerdahl, Stig (2012) "Property investor behaviour : qualitative analysis of a very large transaction" (paper)

  Bogren, Maria, Westerdahl, Stig (2011) "Organizations in cooperation within development partnerships : the impact of organizational fields and institutions" (paper) (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
STIG WESTERDAHL
PROFESSOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Urbana studier Företagsekonomi, ledarskap och organisation
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara, Plan 8, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657689
photo of Stig Westerdahl Stig Westerdahl