MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Anna Maria Hellborg
doktorand

citat Min forskning berör elitidrottares ekonomiska villkor ur ett rättvise- och jämställdhetsperspektiv. citat

Kontaktuppgifter

E-post:anna.maria.hellborg@mah.se
Telefon:040-6658233
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, E121d
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Hellborg, Anna Maria, Hedenborg, Susanna (2015) "The rocker and the heroine : gendered media representations of equestrian sports at the 2012 Olympics" Sport in Society: Cultures, commerce, media, politics;2, 248-261, Taylor & Francis, ISSN 1743-0437, DOI [länk],

  Konferensbidrag
  Hellborg, Anna Maria (2013) "Att leva på sin idrott - en (o)möjlig ekvation?" (poster) (PDF document) (application/pdf)

  Hellborg, Anna Maria, Hedenborg, Susanna (2013) "Mediated gender relations in a gender mixed sport : Representations of gender in equestrian sports during the Olympic games in 2012" (poster) (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
ANNA MARIA
HELLBORG

DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Idrottsvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, E121d, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658233
photo of Anna Maria Hellborg Anna Maria Hellborg