MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Tomas Wikström
forskare

Jag är arkitekt och forskare, tidigare professor på Arkitektskolan i Lund och fr o m juli 2010 på Urbana studier, Malmö högskola. Min forskning handlar i vidaste mening om människors möjligheter att påverka och forma de rum som utgör deras livsvärld. Jag har en fenomenologisk syn på rum som skapade i människors dagliga göranden och låtanden men är också påverkad av marxistisk urbanforskning. Det levda rummet är för mig ett viktigt tredje förhållningssätt vid sidan av rumsliga praktiker och diskurser. Användarna av staden är mer än konsumenter, de är producenter av rum. Mer konkret berör min forskning bl a förorternas mellanrum, där denna användarnas produktion blir särskilt tydlig; mobiltelefonen som redskap för vardaglig samordning i det splittrade stadslandskapet och nu senast stadsrummets responsivitet: om stadens väggar som gränssnitt mellan identiteter och offentlighet.


Forskningsplattformar

MEDEA A Research Lab for Collaborative Media, Design, and Public pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för kultur och samhälle (KS) pil visa
Institutionen för urbana studier (US) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:tomas.wikstrom@mau.se
Telefon:040-6657703
Besöksadress: Adjungerad professor, Niagara, Plan 7
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Egen webbsida
blackbox blackbox
TOMAS WIKSTRÖM
FORSKARE
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Adjungerad professor
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Niagara, Plan 7, Adjungerad professor, Malmö

			
work 040-6657703
photo of Tomas Wikström Tomas Wikström