MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Tomas Wikström
gästprofessor

Jag är arkitekt och forskare, tidigare professor på Arkitektskolan i Lund och fr o m juli 2010 på Urbana studier, Malmö högskola. Min forskning handlar i vidaste mening om människors möjligheter att påverka och forma de rum som utgör deras livsvärld. Jag har en fenomenologisk syn på rum som skapade i människors dagliga göranden och låtanden men är också påverkad av marxistisk urbanforskning. Det levda rummet är för mig ett viktigt tredje förhållningssätt vid sidan av rumsliga praktiker och diskurser. Användarna av staden är mer än konsumenter, de är producenter av rum. Mer konkret berör min forskning bl a förorternas mellanrum, där denna användarnas produktion blir särskilt tydlig; mobiltelefonen som redskap för vardaglig samordning i det splittrade stadslandskapet och nu senast stadsrummets responsivitet: om stadens väggar som gränssnitt mellan identiteter och offentlighet.

Kontaktuppgifter

E-post:tomas.wikstrom@mah.se
Telefon:040-66 57703
Besöksadress: Adjungerad professor, NI:Plan 7
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Kultur och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Egen webbsida
blackbox blackbox
TOMAS WIKSTRÖM
GÄSTPROFESSOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Urbana studier
WORK 205 06 Malmö Sverige Adjungerad professor
Postadress: 
  Malmö högskola  
Kultur och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Niagara, rum NI:Plan 7, Adjungerad professor, Malmö

			
work 040-66 57703
photo of Tomas Wikström Tomas Wikström