MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Ulrika Sjöberg
enhetschef/professor, biträdande

Ulrika Sjöberg: Fil Dr., Docent, i Medie- och kommunikationsvetenskap. Min forskning berör främst unga människors medieanvändning samt medie-och informationskunnighet. För närvarande arbetar jag bland annat med forskningsprojektet ’Kriskommunikation med barn' (finansierat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Bland mina senaste publikationer finns ‘It's not about facts - It's about framing. The App generation's information-seeking tactics: proactive online crisis communication' (Journal of Contingencies and Crisis management). Representerar Sverige i det internationella forskarnätverket DigiLitEY - The digital literacy and multimodal of young Children (digilitey.eu).


Forskningsprogram

Data Society pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för kultur och samhälle (KS) pil visa
Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:ulrika.sjoberg@mau.se
Telefon:040-6658210
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, Plan 4, Hus B
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Sjöberg, Ulrika (2012) "A response to `The cultural opportunity of children`s TV: public policies in digital television`" Communication Research Trends;3, 17-22, Centre for the study of communication and culture, ISSN 0144-4646, URL [länk],

  Sjöberg, Ulrika, Kaoruko, Kondo (2012) "Media as an identity negotiator among "Swedish" children in Athens and "Japanese" in London" Journalism and Mass Communication;1, 250-262, David Publishing, ISSN 2160-6579, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Kaoruko, Kondo, Sjöberg, Ulrika (2012) "Children`s perspectives through the camera lens : reflections on meaning-making processes and participatory research" Nordicom Review;1, 3-18, Nordicom, ISSN 1403-1108, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Tebelius, Ulla (red./ed.) | Sjöberg, Ulrika, Danielsson, Martin (2012) Fritid och digitala medier. Studentlitteratur, 143-154, ISBN 978-91-44-07897-7,

  Carlsson, Ulla (red./ed.) | Sjöberg, Ulrika (2012) Nätverkssamhällets flödesrum : barns erfarenhetsvärld och skapande på internet. Nordicom, 93-104, ISBN 978-91-86523-50-3,

  Rydin, Ingegerd, Sjöberg, Ulrika (red./ed.) | Andersson, Magnus (2008) The Matter of Media in Transnational Everyday Life. NORDICOM, ISBN 978-91-89471-65-8,
blackbox blackbox
ULRIKA SJÖBERG
ENHETSCHEF / PROFESSOR, BITRÄDANDE
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Konst, kultur och kommunikation Enhet för medier och kommunikation
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara, Plan 4, Hus B, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6658210
photo of Ulrika Sjöberg Ulrika Sjöberg