MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Ulrika Waaranperä
doktorand

citat Mitt avhandlingsprojekt vill beskriva hur markfrågor påverkar politiskt deltagande och organiseringen av makt i Molo, Kenya. citat

Kontaktuppgifter

E-post:ulrika.waaranpera@mah.se
Telefon:040-66 58170
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Kultur och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

blackbox blackbox
ULRIKA WAARANPERÄ
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Globala politiska studier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö högskola  
Kultur och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  NI, rum NI, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-66 58170
photo of Ulrika Waaranperä Ulrika Waaranperä