MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Robin Ekelund
universitetsadjunkt

citat Jag har ett brett forskningsintresse som berör historiens roll i vår samtid, sub- och ungdomskulturer samt frågor om genus, maskulinitet och feministiskt engagemang. citat

Jag disputerade 2017 på doktorsavhandlingen Retrospektiva modernister. Om historiens betydelse för nutida mods. I denna studerar jag den nutida modscenen i Sverige och hur denna skapar förbindelser med det 1960-tal då modstilen hade sitt ursprung. Studien bygger i huvudsak på ett etnografiskt fältarbete bestående av intervjuer och observationer. Härmed bidrar avhandlingen med kunskap och perspektiv på nutida historiebruk inom ett populär- och retrokulturellt sammanhang.

Under hösten 2018 arbetar jag med ett kortare postdok-projekt som handlar om killars erfarenheter av feminism och feministiskt engagemang. Även detta projekt bygger i huvudsak på kvalitativa intervjuer.


Kontaktuppgifter

E-post:robin.ekelund@mau.se
Telefon:040-6658606
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, C239
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Nutida mods och retrokultur
Forskningsprojekt: Killar som feminister?
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Ekelund, Robin (2017) Retrospektiva modernister : om historiens betydelse för nutida mods. Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 272, ISBN 9789187483264, .

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Ekelund, Robin (2018) "Historiska ting : att studera tingens roll i bruk av historia" Kulturstudier;Nr 1 2018 Temanummer om historiebrug, 62-80, Dansk Historisk Fællesråd, ISSN 1904-5352, (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
ROBIN EKELUND
UNIVERSITETSADJUNKT
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Barn-unga-samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Orkanen, rum Orkanen, C239, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658606
photo of Robin Ekelund Robin Ekelund