MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Robin Ekelund
universitetslektor

Robin Ekelund är historiker och jobbar under 2019 och 2020 med ett postdoc-projekt finansierat av Crafoordska stiftelsen. Projektet heter "History online. On the production of historical knowledge in digital communities" och dess syfte är att undersöka hur historisk kunskap produceras av en historieintresserad allmänhet på Facebook.

Ekelund disputerade 2017 på doktorsavhandlingen "Retrospektiva modernister. Om historiens betydelse för nutida mods". I denna studerar han den nutida modscenen i Sverige och hur denna skapar förbindelser med det 1960-tal då modstilen hade sitt ursprung. Studien bygger i huvudsak på ett etnografiskt fältarbete bestående av intervjuer och observationer. Härmed bidrar avhandlingen med kunskap och perspektiv på nutida historiebruk inom ett populär- och retrokulturellt sammanhang.

Under hösten 2018 arbetade Ekelund med ett kortare postdok-projekt som handlar om killars erfarenheter av feminism och feministiskt engagemang. Projektet kommer att publiceras i form av en artikel i ett temanummer om män och maskuliniteter, hösten 2020 i tidskriften Culture Unbound.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för barn – unga – samhälle pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:robin.ekelund@mau.se
Telefon:040-6658606
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, C239
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

"Undersöker hur historia skapas på nätet"
Post-doc project: History Online
Forskningsprojekt: Killar som feminister?
Nutida mods och retrokultur
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Ekelund, Robin (2017) Retrospektiva modernister : om historiens betydelse för nutida mods. Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 272, ISBN 9789187483264, .

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Ekelund, Robin (2018) "Historiska ting : att studera tingens roll i bruk av historia" Kulturstudier;Nr 1 2018 Temanummer om historiebrug, 62-80, Dansk Historisk Fællesråd, ISSN 1904-5352, (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
ROBIN EKELUND
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Barn, unga och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Orkanen, rum Orkanen, C239, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658606
photo of Robin Ekelund Robin Ekelund