MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Robin Ekelund
universitetsadjunkt

citat Jag har ett brett forskningsintresse som berör historiens roll i vår samtid, sub- och ungdomskulturer samt frågor om genus, maskulinitet och feministiskt engagemang. citat

Jag disputerade 2017 på doktorsavhandlingen Retrospektiva modernister. Om historiens betydelse för nutida mods. I denna studerar jag den nutida modscenen i Sverige och hur denna skapar förbindelser med det 1960-tal då modstilen hade sitt ursprung. Studien bygger i huvudsak på ett etnografiskt fältarbete bestående av intervjuer och observationer. Härmed bidrar avhandlingen med kunskap och perspektiv på nutida historiebruk inom ett populär- och retrokulturellt sammanhang.

Under hösten 2018 arbetar jag med ett kortare postdok-projekt som handlar om killars erfarenheter av feminism och feministiskt engagemang. Även detta projekt bygger i huvudsak på kvalitativa intervjuer.

Publikationer:

Ekelund, Robin, Retrospektiva modernister: om historiens betydelse för nutida mods, Diss. Malmö : Brutus Östlings förlag Symposion, 2017

Ekelund, Robin, ”Ord och ting om vartannat. Muntlig historia som materiell och situerad praktik”, i Thor Tureby, Malin & Hansson, Lars (red.), Muntlig historia: i teori och praktik, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2015

Ekelund, Robin, ”Musik för alla? – Genus, musik och folkbildning”, i Johan A. Lundin (red.), Intro. En antologi om Musik och Samhälle, 2012

Ekelund, Robin, ”’Tillmälen och glåpord haglade.’ Om dagspressens formering av ‘strejkande’, ”strejkbrytare’ och ‘arbetsvillig’”, i Rig – Kulturhistorisk tidskrift nr 1 2012

Ekelund, Robin, ”Folkbildning i takt med tiden? Om unga och unga vuxnas förhållningssätt till folkbildning och studieförbundens verksamheter”, i Årsbok om Folkbildning. Forskning och utveckling, 2011

Ekelund, Robin, Musik för alla?: studiefrämjandets musikverksamhet ur ett genusperspektiv, Studiefrämjandet, Stockholm, 2011


Kontaktuppgifter

E-post:robin.ekelund@mah.se
Telefon:040-6658606
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, C239
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Nutida mods och retrokultur
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Ekelund, Robin (2008) "Identiteter i konflikt, En studie av dagspressens formering av identitetskategorierna "strejkande" och "strejkbrytare" i Malmö 1926" , Malmö högskola/Hälsa och samhälle, (PDF document) (application/pdf)

  Avhandling
  Ekelund, Robin (2017) Retrospektiva modernister : om historiens betydelse för nutida mods. Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 272, ISBN 9789187483264, .
blackbox blackbox
ROBIN EKELUND
UNIVERSITETSADJUNKT
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Barn, unga och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Orkanen, rum Orkanen, C239, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658606
photo of Robin Ekelund Robin Ekelund