MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Marie Larneby
doktorand

Marie Larnebys huvudområden inom idrottsvetenskap är barn- och ungdomsidrott i skola och fritid. I Larnebys avhandlingsprojekt om idrottsprofilerad utbildning i grundskolan följs en årskull elever under tre årskurser 7-9. Observationer och intervjuer utgör det empiriska materialet som analyseras genom ett genusperspektiv. Med ett genusperspektiv analyseras när och hur kön och genus har betydelse för eleverna och deras idrottsutövning på skolan. Dessutom analyseras när, var och hur maktrelationer uppstår och uttrycks samt hur motstånd mot maktrelationerna verkar. Några elever reproducerar aktivt maktpositioner, andra utmanar dem, några böjer sig för rådande normer, andra förstärks av dem.


Kontaktuppgifter

E-post:marie.larneby@mau.se
Telefon:040-6657742
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, E436
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Larneby, Marie (2016) "Transcending gender hierarchies? : Young people and floorball in Swedish school sport" Sport in Society : Cultures, commerce, media, politics.;8-9, 1202-1213, Taylor & Francis, ISSN 1743-0437, DOI [länk],

  Antologibidrag
  Gillett, James, Gilbert, Michelle (red./ed.) | Larneby, Marie, Hedenborg, Susanna (2014) (Dis)abled riders and equestrian sports. Sport, Animals, and Society, Routledge, 192-208, ISBN 978-0-415-84194-8, URL [länk],

  Konferensbidrag
  Larneby, Marie, Hedenborg, Susanna (2013) "(Dis)Abled Riders and Equestrian Sports" (poster) (PDF document) (application/pdf)

  Larneby, Marie (2013) "Att vilja idrott(a)" (poster) (PDF document) (application/pdf)

  Rapporter
  Hedenborg, Susanna, Larneby, Marie (2016) Skilda världar - unga i och om framtidens föreningsidrott. Riksidrottsförbundet, 39, ISBN 978-91-87385-12-4, (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
MARIE LARNEBY
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Idrottsvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, E436, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6657742
photo of Marie Larneby Marie Larneby