MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Marie Larneby
doktorand

Mitt avhandlingsprojekt är del av en tvärvetenskaplig longitudinell studie om idrottsprofilerad utbildning i grundskolan. Jag följer en årskull elever under tre årskurser 7-9 genom att studera deras vardag på skolan.

Kontaktuppgifter

E-post:marie.larneby@mah.se
Telefon:040-66 57742
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, OR:E436
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Antologibidrag
  Gillett, James, Gilbert, Michelle (red./ed.) | Larneby, Marie, Hedenborg, Susanna (2014) (Dis)abled riders and equestrian sports. Routledge, 192-208, ISBN 978-0-415-84194-8, URL [länk],

  Konferensbidrag
  Larneby, Marie, Hedenborg, Susanna (2013) "(Dis)Abled Riders and Equestrian Sports" (poster) (PDF document) (application/pdf)

  Larneby, Marie (2013) "Att vilja idrott(a)" (poster) (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
MARIE LARNEBY
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Idrottsvetenskap - IDV
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö högskola 
Lärande och samhälle 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Orkanen, rum OR:E436, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-66 57742
photo of Marie Larneby Marie Larneby