MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Anna-Lena Godhe

Anna-Lena Godhe har doktorerat i Tillämpad Informationsteknologi med inriktning mot Utbildningsvetenskap på Göteborgs universitet. Hennes forskningsintresse rör digitaliseringen av skolan i allmänhet, och av språkundervisningen i synnerhet. Anna-Lena har också arbetat med skolutveckling på kommunal nivå och t.ex. lett forskningscirklas om språkutveckling i ämnesundervisningen.

Kontaktuppgifter

E-post:
Telefon:
Besöksadress:
Mobil:
Fax:
Postadress:
Hämtställe: