MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Anna-Lena Godhe
universitetslektor

Anna-Lena Godhe har doktorerat i Tillämpad Informationsteknologi med inriktning mot Utbildningsvetenskap på Göteborgs universitet. Hennes forskningsintresse rör digitaliseringen av skolan i allmänhet, och av språkundervisningen i synnerhet. Anna-Lena har också arbetat med skolutveckling på kommunal nivå och t.ex. lett forskningscirklas om språkutveckling i ämnesundervisningen.


Kontaktuppgifter

E-post:anna-lena.godhe@mau.se
Telefon:040-6657942
Besöksadress:
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:

blackbox blackbox
ANNA-LENA GODHE
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Lärande och samhälle Kultur, språk och medier
WORK 205 06 Malmö Sverige
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum , , Malmö

			
work 040-6657942
Anna-Lena Godhe