MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Anna-Lena Godhe
universitetslektor

Anna-Lena Godhe har doktorerat i Tillämpad Informationsteknologi med inriktning mot Utbildningsvetenskap på Göteborgs universitet. Hennes forskningsintresse rör digitaliseringen av skolan i allmänhet, och av språkundervisningen i synnerhet. Anna-Lena har också arbetat med skolutveckling på kommunal nivå och t.ex. lett forskningscirklas om språkutveckling i ämnesundervisningen.

Kontaktuppgifter

E-post:anna-lena.godhe@mah.se
Telefon:040-66 58096
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, OR:B304
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

blackbox blackbox
ANNA-LENA GODHE
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Kultur språk och media
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö högskola  
Lärande och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Orkanen, rum OR:B304, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-66 58096
Anna-Lena Godhe