MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Aage Radmann
universitetslektor

Fil. Dr. Aage Radmann är universitetslektor vid Idrottsvetenskapliga institutionen. Han undervisar och forskar kring Idrott och media, Fotbollskultur, Huliganism, Ungdomskultur, Våld, Genus, Masuliniteter.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:aage.radmann@mau.se
Telefon:040-6658053
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, E127b
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Idrottsforum.org
Profilen Idrott i förändring
Föreläsning - Kärlek och hat
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Radmann, Aage (2013) Huliganlandskapet : medier, våld och maskuliniteter. Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle, 129, ISBN 9789186295349, ISSN 1652-3180, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar
  Radmann, Aage (2012) "Att äga en (huligan-)berättelse : mediers konstruktion av fotbollsvåld" Scandinavian Sport Studies Forum;, 97–120, Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle, Idrottsvetenskap, ISSN 2000-088x, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Radmann, Aage (2013) Det svenska firmalandskapet. Fritzes, 169-187, ISBN 978-91-38-23911-7, ISSN 0375-250x, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Radmann, Aage (2012) Idrottsvåldets karaktär : en forsknings- och kunskapsinventering - bilaga 4. Fritze, 235-304, ISBN 978-91-38-23714-4, ISSN 0375-250X, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Krövel, Roy, Roksvold, Thore (red./ed.) | Radmann, Aage (2012) The new media and hooliganism : constructing media identities. Nordicom, 171-189, ISBN 978-91-86523-35-0, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Övrig publicering
  Radmann, Aage (2012) "Hooligans : Nice guys or the last alpha males? A study of Swedish football supporters’ self-image." URL [länk],

  Radmann, Aage (2012) "Hooligans : Nice guys or the last alpha-males?"

  Radmann, Aage (2009) "The new media and hooliganism : Constructing media identies" 113, ISBN 978-82-502-0420-1, URL [länk],
blackbox blackbox
AAGE RADMANN
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Idrottsvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, E127b, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658053
photo of Aage Radmann Aage Radmann