MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Aage Radmann
universitetslektor, befordrad

citat Idrott och läktarkultur citat
Fil. Dr. Aage Radmann är universitetslektor vid Idrottsvetenskapliga institutionen. Han undervisar och forskar kring Idrott och media, Fotbollskultur, Huliganism, Ungdomskultur, Våld, Genus, Masuliniteter.

Kontaktuppgifter

E-post:aage.radmann@mah.se
Telefon:040-66 58053
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, OR:E127b
Mobil:0709-655601
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Idrottsforum.org
Profilen Idrott i förändring
Föreläsning - Kärlek och hat
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Radmann, Aage (2013) Huliganlandskapet : medier, våld och maskuliniteter. Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle, 129, ISBN 9789186295349, ISSN 1652-3180, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar
  Radmann, Aage (2012) "Att äga en (huligan-)berättelse : mediers konstruktion av fotbollsvåld" Scandinavian Sport Studies Forum;, 97–120, Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle, Idrottsvetenskap, ISSN 2000-088x, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Radmann, Aage (2013) Det svenska firmalandskapet. Fritzes, 169-187, ISBN 978-91-38-23911-7, ISSN 0375-250x, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Radmann, Aage (2012) Idrottsvåldets karaktär : en forsknings- och kunskapsinventering - bilaga 4. Fritze, 235-304, ISBN 978-91-38-23714-4, ISSN 0375-250X, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Krövel, Roy, Roksvold, Thore (red./ed.) | Radmann, Aage (2012) The new media and hooliganism : constructing media identities. Nordicom, 171-189, ISBN 978-91-86523-35-0, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Övrig publicering
  Radmann, Aage (2012) "Hooligans : Nice guys or the last alpha males? A study of Swedish football supporters’ self-image." URL [länk],

  Radmann, Aage (2012) "Hooligans : Nice guys or the last alpha-males?"

  Radmann, Aage (2009) "The new media and hooliganism : Constructing media identies" 113, ISBN 978-82-502-0420-1, URL [länk],
blackbox blackbox
AAGE RADMANN
UNIVERSITETSLEKTOR, BEFORDRAD
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Idrottsvetenskap - IDV
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö högskola 
Lärande och samhälle 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Orkanen, rum OR:E127b, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-66 58053 cell 0709-655601
photo of Aage Radmann Aage Radmann