MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Agneta Rehn
universitetslektor

Agneta Rehn är universitetslektor i biologi, samt utbildad fritidspedagog. Undervisar på enheten NMS (Natur, miljö, samhälle) främst i olika kurser med biologiinnehåll. Handleder och examinerar självständiga arbeten på grundnivå (SAG) och avancerad nivå (examensarbeten). Är ämnesansvarig i biologi och sitter som lärarrepresentant i Utbildningsnämnden på LS och i Programrådet/Utskottet för grundlärare. Är VFU-lärare för lärarstuderande med placering i Lunds kommun. Ingår i ett forskningsprojekt tillsammans med docent Kerstin Sonesson (NMS), där vi i samarbete med Naturskolan i Lund följer lärare och elever på en högstadieskola i deras arbete med odling i skolträdgården.


Kontaktuppgifter

E-post:agneta.rehn@mau.se
Telefon:040-6658075
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, E334
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

blackbox blackbox
AGNETA REHN
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Orkanen, E334, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658075
www.mah.se
photo of Agneta Rehn Agneta Rehn