MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Anna Fabri
universitetsadjunkt

Verksam framförallt med inriktning mot Idrottsvetenskap. Universitetsadjunkt i Idrottsvetenskap. Forskar kring fysisk aktivitet för nyanlända flyktingar

Kontaktuppgifter

E-post:anna.fabri@mah.se
Telefon:040-66 58190
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, OR:E433c/d
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Idrottsforum.org
Profilen Idrott i förändring
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Fabri, Anna, Mattsson, Torun (2009) "Betydelsen av praktisk personlig färdighet i idrottslärarutbildningen" Educare;1, 23-41, Lärarutbildningen, Malmö högskola, ISSN 1653-1868, (PDF document) (application/pdf)

  Artiklar
  Fabri, Anna (2010) "Friluftslivets förändrade genuskoder?" Idrott och Hälsa;6, 21-23, ISSN 1653-1124, (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Fabri, Anna, Lagergren, Lars (2015) Nyanlända flyktingars möjligheter till fysisk aktivitet. Länsstyrelsen Skåne, 63-78, (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
ANNA FABRI
UNIVERSITETSADJUNKT
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Idrottsvetenskap - IDV
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö högskola 
Lärande och samhälle 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Orkanen, rum OR:E433c/d, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-66 58190
www.mah.se
photo of Anna Fabri Anna Fabri