MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Anna Fabri
universitetsadjunkt

Universitetsadjunkt i Idrottsvetenskap. Verksam huvudsakligen på lärarprogrammet. Undervisar främst i friluftsliv, orientering, hälsa och allmänna utbildningsområdet. Är också VFU-lärare för studenter som läser Idrott och Hälsa som huvudämne. Pågående avhandlingsarbete "Hälsoarbete i rörelse" gällande fysisk aktivitet för nyanlända flyktingar.


Kontaktuppgifter

E-post:anna.fabri@mau.se
Telefon:040-6658190
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, E433c/d
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Idrottsforum.org
Profilen Idrott i förändring
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Fabri, Anna, Mattsson, Torun (2009) "Betydelsen av praktisk personlig färdighet i idrottslärarutbildningen" Educare;1, 23-41, Lärarutbildningen, Malmö högskola, ISSN 1653-1868, (PDF document) (application/pdf)

  Artiklar
  Fabri, Anna (2010) "Friluftslivets förändrade genuskoder?" Idrott och Hälsa;6, 21-23, ISSN 1653-1124, (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Fabri, Anna, Lagergren, Lars (2015) Nyanlända flyktingars möjligheter till fysisk aktivitet. Länsstyrelsen Skåne, 63-78, (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
ANNA FABRI
UNIVERSITETSADJUNKT
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Institutionen för idrottsvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, E433c/d, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658190
www.mah.se
photo of Anna Fabri Anna Fabri