MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Anne Harju
universitetslektor

Anne Harju är fil.dr. i socialt arbete och lektor vid institutionen Barn-unga-samhälle på Fakulteten för lärande och samhälle. Hennes forskning rör i huvudsak barndom och barns livsvillkor samt högskolepedagogik. I förhållande till barn och barndom har hon studerat barns vardag med knapp ekonomi och platsers betydelse för barn. När det gäller högskolepedagogisk forskning har hon undersökt kollaborativt lärande i handledning av examensarbeten.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för barn – unga – samhälle pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:anne.harju@mau.se
Telefon:040-6658382
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, C278
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Postdokprogram för kvalitetsutveckling
Möjligheter för förskolan I en migrerande värld
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Harju, Anne, Åkerblom, Annika (2015) "Colliding collaboration in student-centred learning in higher education" Studies in Higher Education;, Taylor & Francis, ISSN 0307-5079, DOI [länk],

  Harju, Anne, Rasmusson, Bodil (2013) "Stadsbarndom : om barns erfarenheter av platser i staden" Barn;2, 23-36, Norsk senter for barneforskning (NOSEB), ISSN 0800-1669,

  Harju, Anne (2011) "Children´s Use of Knowledge of Place in Understanding Social Relations" Children & Society;2, 150-160, Wiley, ISSN 1099-0860, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Righard, Erica, Johansson, Magnus, Salonen, Tapio (red./ed.) | Harju, Anne (2015) Inclusion and exclusion in a residential narrative of “us” and “them”. Nordic Academic Press, 181-198, ISBN 978-91-87675-73-7,

  Harju, Anne, Tallberg Broman, Ingegerd (red./ed.) | Harju, Anne (2013) Skola och föräldrar med knapp ekonomi. Studentlitteratur, 107-120, ISBN 978-91-44-07952-3,

  Salonen, Tapio (red./ed.) | Harju, Anne (2011) "Vi” och ”Dom”- om kollektiva föreställningar i staden. Borea Bokförlag, 177-190, ISBN 978-91-89140-75-2,

  Tidigare publikationer
blackbox blackbox
ANNE HARJU
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Barn, unga och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, C278, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658382
www.mah.se
photo of Anne Harju Anne Harju