MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Anna Henningsson Yousif
universitetslektor

citat Att forska om lärares analyser av skolans situation, empiriska erfarenheter och teoretiska implikationer. citat

Anna Henningsson - Yousif, fil.dr. Universitetslektor i utbildningsvetenskap med inriktning mot skolutveckling. Forskning: Lärares analyser av skolan. Nyckelbegrepp: Det pedagogiska kapitalets analysdimension, analysverktyg. Undervisar, handleder o examinerar inom framförallt pedagogik och specialpedagogik, masterkurser, forskarutbildning samt lärarprogram. Samt fristående kurser inom skolutveckling och ledarskap.


Kontaktuppgifter

E-post:anna.henningsson-yousif@mau.se
Telefon:040-6658089
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, D446
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Studie om gymnasieskolan i SOU 1981:97, s 281-428
Röster om lärarutbildningen, utvärdering 1988
I sju 90-tals lärares rum
Kalmarpedagoger i tid och rum
Appendix till LoP-studien, 2002
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Henningsson-Yousif, Anna (2003) Skolperspektiv: Utveckling av verktyg för analys av politikers, lärares och elevers resonemang om skolan. Uppsala universitet, Pedagogiska institutionen, ISBN 91-554-5545-X, ISSN 0347-1314, 100, .

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Henningsson-Yousif, Anna, Aasen, Solveig F (2015) "Making teachers` pedagogical capital visible and useful" Journal of Workplace Learning;5, 332-344, Emerald, ISSN 1366-5626, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Lundström, Lars, Småberg, Thomas (red./ed.) | Henningsson-Yousif, Anna (2012) Utmaningen att ta vara på medarbetarnas analyser. Kommunförbundet Skåne, Malmö högskola, Högskolan Kristianstad, 76-93, ISSN 1654-4749, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Konferensbidrag
  Henningsson-Yousif, Anna, Aasen, Solveig F (2013) "Ways of making teachers` pedagogical capital visible and useful" (paper) (PDF document) (application/pdf)

  Henningsson-Yousif, Anna, Viggósson, Haukur (2009) "Tillgodogörandet av pedagogiska kapital i skolutveckling och lärarutbildning" (peer-review paper) (PDF document) (application/pdf)

  Viggósson, Haukur, Henningsson-Yousif, Anna, Jacobsen, Jens Christian (2007) "The Development of Pedagogical Capital among Student Teachers in Denmark and Sweden" (peer-review paper) (PDF document) (application/pdf)

  Henningsson-Yousif, Anna (2006-03) "Rosa projektet – rapport från ett analysexperiment med rektorer" (paper) s 68, (PDF document) (application/pdf)

  Rapporter
  Smitt, Helena (red./ed.) | Henningsson-Yousif, Anna (2011) Lärares bidrag i lärarutbildning. Lärande och samhälle, Malmö högskola, 62, ISSN 1101-7643, (PDF document) (application/pdf)

  Henningsson-Yousif, Anna (2010) Blåkulla tur och retur. Malmö högskola, Lärarutbildningen, 31, ISSN 1101-7643, (PDF document) (application/pdf)

  Henningsson-Yousif, Anna, Viggósson, Haukur (2006) Lärarstudenters bidrag i skolutvecklingen: Förutsättningar och reaktioner. Lärarutbildningen, Malmö Högskola, 90, ISSN 1653-1868, (PDF document) (application/pdf)

  Henningsson-Yousif, Anna (2006) Skissbok för utvecklingsbenägna - Rapport från projektet Skolledarna, skolutvecklingen och de blivande lärarna. Malmö högskola, Lärarutbildningen, ISSN 1101-7643, (PDF document) (application/pdf) (File) (application/octet-stream)
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Sakkunniguppdrag för Nasjonal organ for kvalitet i utdanningen, Seksjon for akkreditering NOKUT, Oslo, 2003. -

  Förste opponent vid disputation vid Pedagogisk institutt, Norges teknisk og samfunnsvitenskapelig universitet (NTNU), Trondheim i september 2010.

  Forskare i Tankesmedja 6 om skolledarskap (inrättad av kommuner i Skåne, Kommunförbundet, Malmö Högskola och Högskolan Kristianstad.) 2010-2011.

blackbox blackbox
ANNA
HENNINGSSON YOUSIF

UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, D446, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658089
Anna Henningsson Yousif