MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Anders Jakobsson
professor

Anders Jakobsson är professor i pedagogik med inriktning mot de naturvetenskapliga ämnenas didaktik. Han undrvisar och forskar också inom dessa områden. en del av sin tjänst har han vid Nationellt resurscentrum för Fysik vid Lunds universitet och har utvärderingsuppdrag för Högskoleverket och Skolverket. Hans forskning handlar framförallt om elevers lärande i naturvetenskapliga ämnen. Deltar också i forskning om elevers attityder till NO-undervisningen. Deltar för närvarande i forskning om hur studenter på lärarutbildningen lär sig när de använder datorbaserad utbildning /AHLE-kursen). Internationella kontakter med forskare inom naturvetenskaplig didaktik.


Forskningsprogram

Disciplinary literacy and inclusive teaching pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för Naturvetenskap, Matematik och Samhälle pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:anders.jakobsson@mau.se
Telefon:040-6658016
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, E204
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Att mäta kunskap – möjlighet eller paradox?
Ligger språkförbistring bakom dåliga resultat?
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Jakobsson, Anders (2001) Elevers interaktiva lärande vid problemlösning i grupp. En processtudie. Institutionen för pedagogik, Lärarutbildningen, Malmö Högskola, 305, ISBN 9188810194, ISSN 0346-5926, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Jakobsson, Anders, Davidsson, Eva, Karlsson, Karl-Göran, Oskarsson, Magnus (2013) "Exploring Epistemological Trends in Students’ Understanding of Science from the Perspective of Large-Scale Studies" ISRN Education;196014, 13, Hindawi, ISSN 2090-8652, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Jakobsson, Anders (2013) "Att undersöka kunskapstrender med hjälp av PISA : likvärdighet, förståelse och kunskapssyn" Utbildning & Demokrati;3, 13-36, Örebro universitet, ISSN 1102-6472, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Jakobsson, Anders (2013) "Storskaliga studier : kunskapsmätningar som paradox och möjlighet" Utbildning & Demokrati;3, 5-12, Örebro universitet, ISSN 1102-6472, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Jakobsson, Anders (2012) "Sociokulturella perspektiv på lärande och utveckling : lärande som begreppsmässig precisering och koordinering" Pedagogisk forskning;2-4, 152-170, Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet, ISSN 1401-6788, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Lundström, Mats, Jakobsson, Anders (2012) "Scientific trustworthiness : the considerations and perceptions of students" Utbildning & Lärande;2, e-pub ahead of print, Avdelningen barns, ungas och vuxnas lärande vid Högskolan i Skövde, ISSN 2001-4554, URL [länk],

  Lundström, Mats, Jakobsson, Anders (2012) "Scientific trustworthiness : the considerations and perceptions of students ; tema: ett vidgat perspektiv på ämnesdidaktik." Utbildning och lärande;2, 98-116, Högskolan i Skövde, ISSN 2001-4554, URL [länk],

  Nilsson, Elisabet M., Jakobsson, Anders (2011) "Simulated sustainable societies : students’ reflections on creating future cities in computer games" Journal of Science Education and Technology;1, 33-50, Springer, ISSN 1059-0145, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Jakobsson, Anders, Mäkitalo, Åsa, Säljö, Roger (2009) "Conceptions of knowledge in research on students` understanding of the greenhouse effect: Methodological positions and their consequences for representations of knowing" Science Education;6, 978-995, ISSN 1098-237X, DOI [länk],

  Davidsson, Eva, Jakobsson, Anders (2009) "Staff members’ ideas about visitors’ learning at science and technology centers" International journal of science education.;1, 129-146, ISSN 1464-5289, DOI [länk],

  Lundström, Mats, Jakobsson, Anders (2009) "Students` Ideas Regarding Science and Pseudo-science" Nordic Studies in Science Education;1, 3-17, Naturfagsenteret, Göteborgs Universitet, NTNU, ISSN 1504-4556, (PDF document) (application/pdf)

  Amhag, Lisbeth, Jakobsson, Anders (2009) "Collaborative Learning as a Collective Competence when Students Use the Potential of Meaning in Asynchronous Dialogues" Computers & Education;3, 656-667, Elsevier, ISSN 0360-1315, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Jakobsson, Anders (2008) "Gedankenschmieden – Ein Dialog zwischen Klassenzimmer und Schulforschung. Schnittstelle Lehrerbildung und Schule im internationalen Kontext." Journal für LehrerInnenbildung;3, 14-21, Journal für LehrerInnenbildung., (PDF document) (application/pdf)

  Davidsson, Eva, Jakobsson, Anders (2007) "Different Images of Science at Nordic Science Centres" International Journal of Science Education;10, 1229-1244, ISSN 0950-0693, DOI [länk],

  Jakobsson, Anders (2006) "Students’ self-confidence and learning through dialogues in a net-based environment" Journal of Technology and Teacher education;2, 387-405, Journal of Technology and Teacher education,, (PDF document) (application/pdf)

  Böcker
  Davidsson, Eva, Jakobsson, Anders (red./ed.) | (2012) Understanding interactions at science centers and museums : approaching sociocultural perspectives. Sense Publishers, 1-209, ISBN 978-94-6091-723-3, URL [länk],

  Säljö, Roger (red./ed.) | Säljö, Roger, Jakobsson, Anders, Lilja, Patrik, Mäkitalo, Åsa, Åberg, Mikalela (2011) Att förädla information till kunskap : lärande och klassrumsarbete i mediesamhället. Norstedts, 213, ISBN 978-91-1-303309-9,

  Antologibidrag
  Davidsson, Eva, Jakobsson, Anders (2012) Introduction. Sense Publishers, 1-2, ISBN 978-94-6091-723-3, URL [länk],

  Säljö, Roger (red./ed.) | Säljö, Roger, Mäketalo, Åsa, Jakobsson, Anders (2012) Appropriering genom argumentation : kontroverser, mångtydighet och tillägnande av redskap för tänkande. Nordstedt, 128-157, ISBN 978-91-1-303772-1,

  Jakobsson, Anders, Davidsson, Eva (2012) Using sociocultural frameworks to understand the significance of interactions at science and technology centers and museums. Sense Publishers, 3-21, ISBN 978-94-6091-723-3, URL [länk],

  Kumpulainen, Kristina, Cesar, Margarida (red./ed.) | Mäketalo, Åsa, Jakobsson, Anders, Säljö, Roger (2009) Learning to reason in the context of socioscientific problems: exploring the demands on pupils in new classroom activities. Sense, 7-26, ISBN 978-90-8790-760-0, URL [länk],

  Konferensbidrag
  Serder, Margareta, Jakobsson, Anders (2011) "Opportunities and difficulties for Swedish students’ engaging in PISA Science items" (paper) 1-3, European Science Education Research Association, (PDF document) (application/pdf)

  Jakobsson, Anders (2003) "Students` self-confidence and learning through dialogues in netbased environment" (peer-review paper)

  Jakobsson, Anders (2003) "Five different "learning attitudes" towards science" (peer-review paper) URI [länk],

  Jakobsson, Anders (2003) "Learning attitudes decisive to students` cognitive and knowledge development" (peer-review paper) (PDF document) (application/pdf)

  Rapporter
  Jakobsson, Anders, Lundström, Lars (red./ed.) | (2007) Rapporter från Tankesmedjan. Tankesmedjan, 94 s, ISSN 1654-4749, (PDF document) (application/pdf)

  Jakobsson, Anders, Lundström, Lars (red./ed.) | (2007) Rapporter från tankesmedjan. Tankesmedjan, ISSN 1654-4749, (PDF document) (application/pdf)

  Jakobsson, Anders (2007) Barn ser på framtiden. En utvärdering hur projektet Barn ser på framtiden införlivas i Naturvetenskap och teknik för alla. Anders Jakobsson, Lund Assessment & Research och IVA, 51, (PDF document) (application/pdf)

  Hillbur, Per, Riddersporre, Bim (red./ed.) | Jakobsson, Anders (2007) Tankesmedjorna smider planer för framtiden. ISSN 1101-7643, (PDF document) (application/pdf)

  Jakobsson, Anders (2007) Children speculate about the future, An evaluation of a national project about students understanding of Technology and science in a future perspective, Royal Swedish Academiy of Engineering Sciences. Anders Jakobsson, Lund Assessment & Reaserch och IVA, Other Royal Swedish Academiy of Engineering Sciences report 2008/1, (PDF document) (application/pdf)

  Jakobsson, Anders (2003) En fortsatt utvärdering av projektet Unga Spekulerar, delrapport 2C. Stiftelsen för kunskaps-och kompetensutveckling, URI [länk],

  Jakobsson, Anders (2003) En inledande rapport av projektet Unga Spekulerar. Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, 60, URI [länk],

  Övrig publicering
  Serder, Margareta, Sörensen, Helene, Jakobsson, Anders (2011) "Opportunities and difficulties for students’ engagement in PISA Science items" 1-3, Linköpings Universitet, (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
ANDERS JAKOBSSON
PROFESSOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, E204, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658016
photo of Anders Jakobsson Anders Jakobsson