MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Anders Lindh
universitetslektor

Anders Lindh är fil. dr i historia och fil. lic. i religionshistoria, har gymnasielärarexamen och lärarlegitimation och har tidigare arbetat som lärare på gymnasiet i ämnena religionskunskap, filosofi och svenska. Anders har på Malmö universitet främst arbetat som lärare i huvudämnet Religion och lärande, men har även arbetat med nätbaserade kurser inom fältet kompetensutveckling och vuxenpedagogik. Han har även arbetat många år med IT-relaterade frågor och med integrering av gestaltande uttrycksformer som bild och film i undervisning, först på gymnasiet och sedan på Malmö universitet under mer än 20 år. Anders har också under flera år haft samarbete med UR (Utbildningsradion). Anders är dessutom VFU-lärare och kontaktlärare för VFU. Huvudsakligt forskningsområde är moderna gestaltningar av indisk religion och filosofi i västvärlden. För tillfället arbetar Anders med ett av Centrum för idrottsforskning finansierat projekt om sportskytterörelsen i Sverige ur perspektiven genus och generation.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:anders.lindh@mau.se
Telefon:040-6658006
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, C422
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

 • Publikationer

 • Senaste publikationerna från Malmö University Electronic Publishing.

  2016 | Artikel i tidskrift
  Donovan och Maharishi
  Lindh Anders

  2014 | Doktorsavhandling, monografi
  "Unity pervades all activity as water every wave"
  Lindh Anders

  2009 | Rapport
  "Det är just det där, att man kan planera lektionerna på impuls..."
  Lindh Anders

  2007 | Kapitel i bok, del av antologi
  ”På samma sätt som man kan analysera ett vetenskapligt arbete kan man alltså analysera ett konstnärligt arbete…” - Handledarperspektiv på alternativa examensarbetesformer och relationer mellan estetiska uttrycksformer, bedömning och vetenskaplighet
  Lindh Anders

  2006 | Kapitel i bok, del av antologi
  ”Det kan vara svårt att sätta fingern på vad det är, men… ansiktet skapar närvarokänsla!” - Några blivande lärares tankar om närvaro i videokonferens med webbkamera
  Lindh Anders

  Länk till alla publikationer i DIVA.
blackbox blackbox
ANDERS LINDH
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Institutionen för samhälle, kultur och identitet
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, C422, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658006
photo of Anders Lindh Anders Lindh