MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Anders Lindh
forskare

Anders Lindh är fil. dr i historia och fil. lic. i religionshistoria och har gymnasielärarexamen och lärarlegitimation och har tidigare arbetat som lärare på gymnasiet i ämnena religionskunskap, filosofi och svenska. Har arbetat främst som lärare i huvudämnet Religion och lärande, men har även arbetat med nätbaserade kurser inom fältet kompetensutveckling och vuxenpedagogik. Anders har även arbetat många år med IT-relaterade frågor och med integrering av gestaltande uttrycksformer som bild och film i undervisning, först på gymnasiet under flera år, men under de senaste 20 åren på Malmö universitet. Har också haft samarbete med UR (Utbildningsradion) under många år. Anders är även VFU-lärare sedan 20 år. Främsta forskningsområde är moderna gestaltningar av indisk religion och filosofi i västvärlden. Idag arbetar Anders med ett av Centrum för idrottsforskning finansierat projekt om sportskytterörelsen i Sverige ur perspektiven genus och generation.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:anders.lindh@mau.se
Telefon:040-6658006
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, C422
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Lindh, Anders (2014) "Unity pervades all activity as water every wave" : principal teachings and philosophy of Maharishi Mahesh Yogi. Malmö university, Faculty of Education and Society, 442, ISBN 978-91-7104-577-5, 978-91-7104-578-2, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Lindh, Anders (2004) "Gör min moderna religion till bild! Erfarenheter av ett mediedidaktiskt seminarium inom huvudämnet religionsvetenskap och lärande" 24, ISSN 1101-7643, (PDF document) (application/pdf)

  Lindh, Anders, Linnér, Bengt (2003) ""Distansutbildning passar in i mitt liv just nu!" Om hur studerande som läser svenska på distans ser på lärande i textbaserade webbkonferenser" Didaktikens mångfald : artiklar presenterade vid 2002 års Rikskonferens i didaktik vid Högskolan i Gävle, 215-225, Högskolan i Gävle, ISBN 91-974893-0-1, ISSN 1652-0955, (PDF document) (application/pdf)

  Lindh, Anders (1992) "Gatha - Gita. A Genre Study" Temenos, 125-143, Finnish Society for the Study of Comparative Religion, ISBN 951-95235-8-8, ISSN 0497-1817, (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar
  Lindh, Anders (2003) "Reflexioner över bild i utbildning" Praktik och Teori;3, 61-74, Malmö högskola, ISSN 1104-6570, (PDF document) (application/pdf)

  Artiklar
  Linnér, Bengt, Lindh, Anders (2003) "Mönster i skrivsamtal på nätet : om svenskstuderandes lärande i textbaserade" Nära samarbete - på distans : nio texter om att lära på nätet Rapporter om utbildning;5/2003, 233-256, Malmö högskola, Lärarutbildningen, ISSN 1101-7643, (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Emsheimer, Peter, Lindh, Anders (red./ed.) | Lindh, Anders (2007) ”På samma sätt som man kan analysera ett vetenskapligt arbete kan man alltså analysera ett konstnärligt arbete…” - Handledarperspektiv på alternativa examensarbetesformer och relationer mellan estetiska uttrycksformer, bedömning och vetenskaplighet. SÄL - Särskild lärarutbildning, (PDF document) (application/pdf)

  Junermark, Lennart (red./ed.) | Lindh, Anders (2006) ”Det kan vara svårt att sätta fingern på vad det är, men… ansiktet skapar närvarokänsla!” - Några blivande lärares tankar om närvaro i videokonferens med webbkamera. SÄL - Särskild lärarutbildning, 116-144, (PDF document) (application/pdf)

  Rapporter
  Lindh, Anders (2009) "Det är just det där, att man kan planera lektionerna på impuls..." : om UR-program som strömmande media i skolan. Lärarutbildningen, Malmö högskola, 44, ISSN 1101-7643, (PDF document) (application/pdf) (PDF document) (application/pdf)

  Lindh, Anders, Linnér, Bengt (red./ed.) | (2003) Nära samarbete på distans : nio texter om att lära på nätet. Malmö högskola, Lärarutbildningen, ISSN 1101-7643, (PDF document) (application/pdf)

  Linnér, Bengt, Lindh, Anders (2001) Lärande i webbkonferenser: Vad säger studerande som läser svenska på distans?. Malmö : Malmö Högskola, Lärarutbildningen, 2001, 32, ISSN 1101-7643, (PDF document) (application/pdf)

  Lindh, Anders (2000) "Det är knappt man vågar berätta vilket program man går på i gymnasiet". Rapport om föreställningar och attityder i en IP-klass på gymnasiet. Malmö : Malmö Högskola, Lärarutbildningen, 2000, 59, ISSN 1101-7643, (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
ANDERS LINDH
FORSKARE
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Institutionenen för samhälle, kultur och identitet
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, C422, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658006
photo of Anders Lindh Anders Lindh