MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Anneli Einarsson
universitetsadjunkt

citat Dramapedagogik skapar forum för divergent lärande och inbjuder elever och studenter att bli mer av kreativa aktörer än passiva mottagare. citat

Jag är adjunkt på institutuionen Kultur-Språk-Medier och undervisar bl.a. i Drama. Jag är också doktorand vid University of Chester och mitt avhandlingsarbete handlar om drama i grundskolan. Jag är intresserad av pedagogiska och didaktiska frågeställningar och praktiknära forskning.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för kultur-språk-medier pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:anneli.einarsson@mau.se
Telefon:040-6658347
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, B304
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Pedagogiskt drama som resurs i grundskolan
blackbox blackbox
ANNELI EINARSSON
UNIVERSITETSADJUNKT
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Lärande och samhälle Kultur, språk och medier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Orkanen, B304, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658347
photo of Anneli Einarsson Anneli Einarsson