MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Anneli Einarsson
universitetsadjunkt

citat Dramapedagogik skapar forum för divergent lärande och inbjuder elever och studenter att bli mer av kreativa aktörer än passiva mottagare. citat
Jag är adjunkt på institutuionen Kultur-Språk-Medier och undervisar bl.a. i Drama. Jag är också doktorand vid University of Chester och mitt avhandlingsarbete handlar om drama i grundskolan. Jag är intresserad av pedagogiska och didaktiska frågeställningar och praktiknära forskning.

Kontaktuppgifter

E-post:anneli.einarsson@mah.se
Telefon:040-66 58347
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, OR:B304
Mobil:
Fax:040-6658022
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Pedagogiskt drama som resurs i grundskolan
blackbox blackbox
ANNELI EINARSSON
UNIVERSITETSADJUNKT
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Kultur språk och media
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö högskola  
Lärande och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Orkanen, rum OR:B304, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-66 58347 work fax 040-6658022
photo of Anneli Einarsson Anneli Einarsson