MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Anneli Einarsson
universitetsadjunkt

Jag är adjunkt på institutuionen Kultur-Språk-Medier och undervisar bl.a. i Drama. Jag är också doktorand vid University of Chester och mitt avhandlingsarbete handlar om drama i grundskolan. Jag är intresserad av pedagogiska och didaktiska frågeställningar och praktiknära forskning.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för kultur-språk-medier pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:anneli.einarsson@mau.se
Telefon:040-6658347
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, B304
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Pedagogiskt drama som resurs i grundskolan
blackbox blackbox
ANNELI EINARSSON
UNIVERSITETSADJUNKT
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Kultur, språk och medier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Orkanen, B304, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658347
photo of Anneli Einarsson Anneli Einarsson