MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Anna Jobér
universitetslektor

Kontaktuppgifter

E-post:anna.jober@mau.se
Telefon:040-6658014
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, E422
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Utbildning AB
IOSTE conference, Malmö, 2018. More info soon!
Mobilitet, flyktingskap och likvärdig utbildning
Ämnesdidaktik och post-teori
Posthumanistisk pedagogik
Research Platform for Education and Special RePESE
Swedish Educational Research Association SWERA
Social klass i skolan
Klassen framför allt
Intervju med Katarina Bjärvall, Lära Stockholm
Nordic Network for Researchers
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Jobér, Anna (2017) "Skolan och dess olika brukarperspektiv" Skola och samhälle;, Föreningen skola och samhälle, ISSN 2001-6727, (PDF document) (application/pdf)

  Bergstedt, Bosse, Jobér, Anna (2016) "Inledning" 5-6, Centrum för Danmarkssstudier, Lunds universitet, ISSN 2001-4961, URL [länk],

  Avhandling
  Jobér, Anna (2012) Social Class in Science Class. 235, ISBN 978-91-86295-31-8, ISSN 1651-4513, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Jobér, Anna (2016) "Revising laboratory work : sociological perspectives on the science classroom" Cultural Studies of Science Education;, Springer, ISSN 1871-1510, DOI [länk],

  Vetenskapliga artiklar
  Jobér, Anna (2016) "Tid för ting" Gränsløs : tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv;7, 7-15, Centrum för Danmarkssstudier, Lunds universitet, ISSN 2001-4961, URL [länk],

  Artiklar
  Jobér, Anna (2015) "Klassen framför allt" Pedagogiska magasinet : Lärarförbundets tidskrift för pedagogisk forskning och debatt;4, Lärarförbundet, ISSN 1401-3320, URL [länk],

  Jobér, Anna (2015) "Rosling och vär(l)den" Skola och samhälle;, Skola och samhälle, ISSN 2001-6727, URL [länk],

  Böcker
  Jobér, Anna (2015) Social klass i skolan : det kompensatoriska uppdraget. Natur och Kultur, 166, ISBN 9789127139367, URL [länk],

  Antologibidrag
  Otrel-Cass, Kathrin, Krabbe Sillasen, Martin, Arvola Orlander, Auli (red./ed.) | Jobér, Anna (2018) Education Extended : A Sociomaterialist Perspective on Science Education. Cultural, Social, and Political Perspectives in Science : A Nordic View, Springer, 17-28, ISBN 978-3-319-61190-7, ISSN 1879-7229, DOI [länk], URL [länk],

  Hartsmar, Nanny, Liljefors Persson, Bodil (red./ed.) | Ideland, Malin, Jobér, Anna, Lundström, Mats, Malmberg, Claes (2013) Naturvetenskap för medborgerlig bildning. Studentlitteratur, 145-166, ISBN 9789144060620,

  Konferensbidrag
  Jobér, Anna (2017) "Stay in the tension" In(ex)clusion and the construction of the “Other” in math and science education, (other) 5, (PDF document) (application/pdf)

  Jobér, Anna (2016) "Sociomaterialistic Perspective on Science Education" (other)

  Ideland, Malin, Axelsson, Thom, Jobér, Anna, Serder, Margareta (2016) "Helping hands? : Exploring school’s external actor-networks" ECER 2016 Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers, (other) 1-3, EERA, URL [länk],

  Jobér, Anna, Rubin, Maria (2015) "Om doktorandernas roll i forskarutbildningen" , (other) (PDF document) (application/pdf)

  Jobér, Anna (2015) "Unfolding Processes of Accountability in a Changed Educational Landscape" (paper) EERA, Other 28 SES 09 A, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Jobér, Anna (2013) "Descriptions and analyses of the science classroom with a social class perspective" (peer-review paper) 1-5, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Jobér, Anna (2012) "Social class in science class" (peer-review paper) 4, (PDF document) (application/pdf)

  Jobér, Anna (2012) "”But with the girls, I have to do test or else I don’t know”" , (other)

  Jobér, Anna (2011) "Reproduction of Inequalities in the Teaching and Learning of Science" (paper) 12, (PDF document) (application/pdf)

  Jobér, Anna (2011) "Reproduction of inequalities in the teaching and learning of science" (peer-review paper) 3, (PDF document) (application/pdf)

  Jobér, Anna (2010) "Science for citizenship" (paper) (PDF document) (application/pdf)

  Övrig publicering
  Jobér, Anna, Ideland, Malin, Serder, Margareta, Axelsson, Thom (2016) "Helping hands? Exploring “policy retailers” in an unruly and unruled educational landscape." (PowerPoint presentation) (application/vnd.ms-powerpoint)

  Jobér, Anna (2015) "Almedalen 2015: Stora skillnader – samma möjligheter? Kan skolan ge alla elever en chans?"
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Utbildning AB. Pågående forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet. PL: Prof Malin Ideland.

  Senior lecturer in science education.

  Chair of IOSTE Conference Malmö 2018. http://ioste2018.weebly.com/

  Research Project: Changing China. Exchanging education. Transforming and transferring the Chinese educational system.

  Research Project Helping Hands 2015 - 2016 together with Malin Ideland and Thom Axelsson

  Medarbetare i forskningsprojektet Mobilitet, flyktingskap och likvärdig utbildning http://www.mah.se/Forskning/Sok-pagaende-forskning/Mobilitet-flyktingskap-och-likvardig-utbildning1/

  Research coordinator Nordic network 2015-2016, http://cpsse.weebly.com/

  Member ESERA

  Member SWERA

  Skolverksuppdrag 2013-2014: Konstruerat nationellt kartläggningsmaterial för nyanlända flyktingar.

  Skolverksuppdrag 2012-2014: Konstruerar nationella prov i NO för år 6. http://npno6.se/

  Post-doc in research network CBU 2014

  Artikel i Lära Stockholm, 2015 http://www.pedagogstockholm.se/lara/lara-stockholm-nr-6-2015/

blackbox blackbox
ANNA JOBÉR
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Skolutveckling och ledarskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Orkanen, rum Orkanen, E422, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658014
www.mah.se
photo of Anna Jobér Anna Jobér