MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Anna Jobér
universitetslektor

citat Mina forskningsintressen handlar om en skola i förändring samt om likvärdighet i skola och utbildning. Jag undersöker detta till exempel med ett posthumanistiskt perspektiv. citat

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för Naturvetenskap, Matematik och Samhälle pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:anna.jober@mau.se
Telefon:040-6658014
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, E334
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Utbildning AB
IOSTE conference, Malmö, 2018. More info soon!
Mobilitet, flyktingskap och likvärdig utbildning
Ämnesdidaktik och post-teori
Posthumanistisk pedagogik
Research Platform for Education and Special RePESE
Swedish Educational Research Association SWERA
Social klass i skolan
Klassen framför allt
Intervju med Katarina Bjärvall, Lära Stockholm
Nordic Network for Researchers
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Jobér, Anna (2017) "Skolan och dess olika brukarperspektiv" Skola och samhälle;, Föreningen skola och samhälle, ISSN 2001-6727, (PDF document) (application/pdf)

  Bergstedt, Bosse, Jobér, Anna (2016) "Inledning" 5-6, Centrum för Danmarkssstudier, Lunds universitet, ISSN 2001-4961, URL [länk],

  Avhandling
  Jobér, Anna (2012) Social Class in Science Class. 235, ISBN 978-91-86295-31-8, ISSN 1651-4513, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Jobér, Anna (2016) "Revising laboratory work : sociological perspectives on the science classroom" Cultural Studies of Science Education;, Springer, ISSN 1871-1510, DOI [länk],

  Vetenskapliga artiklar
  Jobér, Anna (2016) "Tid för ting" Gränsløs : tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv;7, 7-15, Centrum för Danmarkssstudier, Lunds universitet, ISSN 2001-4961, URL [länk],

  Artiklar
  Jobér, Anna (2015) "Klassen framför allt" Pedagogiska magasinet : Lärarförbundets tidskrift för pedagogisk forskning och debatt;4, Lärarförbundet, ISSN 1401-3320, URL [länk],

  Jobér, Anna (2015) "Rosling och vär(l)den" Skola och samhälle;, Skola och samhälle, ISSN 2001-6727, URL [länk],

  Böcker
  Jobér, Anna (2015) Social klass i skolan : det kompensatoriska uppdraget. Natur och Kultur, 166, ISBN 9789127139367, URL [länk],

  Antologibidrag
  Otrel-Cass, Kathrin, Krabbe Sillasen, Martin, Arvola Orlander, Auli (red./ed.) | Jobér, Anna (2018) Education Extended : A Sociomaterialist Perspective on Science Education. Cultural, Social, and Political Perspectives in Science : A Nordic View, Springer, 17-28, ISBN 978-3-319-61190-7, ISSN 1879-7229, DOI [länk], URL [länk],

  Hartsmar, Nanny, Liljefors Persson, Bodil (red./ed.) | Ideland, Malin, Jobér, Anna, Lundström, Mats, Malmberg, Claes (2013) Naturvetenskap för medborgerlig bildning. Studentlitteratur, 145-166, ISBN 9789144060620,

  Konferensbidrag
  Jobér, Anna (2017) "Stay in the tension" In(ex)clusion and the construction of the “Other” in math and science education, (other) 5, (PDF document) (application/pdf)

  Jobér, Anna (2016) "Sociomaterialistic Perspective on Science Education" (other)

  Ideland, Malin, Axelsson, Thom, Jobér, Anna, Serder, Margareta (2016) "Helping hands? : Exploring school’s external actor-networks" ECER 2016 Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers, (other) 1-3, EERA, URL [länk],

  Jobér, Anna, Rubin, Maria (2015) "Om doktorandernas roll i forskarutbildningen" , (other) (PDF document) (application/pdf)

  Jobér, Anna (2015) "Unfolding Processes of Accountability in a Changed Educational Landscape" (paper) EERA, Other 28 SES 09 A, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Jobér, Anna (2013) "Descriptions and analyses of the science classroom with a social class perspective" (peer-review paper) 1-5, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Jobér, Anna (2012) "Social class in science class" (peer-review paper) 4, (PDF document) (application/pdf)

  Jobér, Anna (2012) "”But with the girls, I have to do test or else I don’t know”" , (other)

  Jobér, Anna (2011) "Reproduction of Inequalities in the Teaching and Learning of Science" (paper) 12, (PDF document) (application/pdf)

  Jobér, Anna (2011) "Reproduction of inequalities in the teaching and learning of science" (peer-review paper) 3, (PDF document) (application/pdf)

  Jobér, Anna (2010) "Science for citizenship" (paper) (PDF document) (application/pdf)

  Övrig publicering
  Jobér, Anna, Ideland, Malin, Serder, Margareta, Axelsson, Thom (2016) "Helping hands? Exploring “policy retailers” in an unruly and unruled educational landscape." (PowerPoint presentation) (application/vnd.ms-powerpoint)

  Jobér, Anna (2015) "Almedalen 2015: Stora skillnader – samma möjligheter? Kan skolan ge alla elever en chans?"
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Utbildning AB. Pågående forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet. PL: Prof Malin Ideland.

  Senior lecturer in science education.

  Chair of IOSTE Conference Malmö 2018. http://ioste2018.weebly.com/

  Research Project: Changing China. Exchanging education. Transforming and transferring the Chinese educational system.

  Research Project Helping Hands 2015 - 2016 together with Malin Ideland and Thom Axelsson

  Medarbetare i forskningsprojektet Mobilitet, flyktingskap och likvärdig utbildning http://www.mah.se/Forskning/Sok-pagaende-forskning/Mobilitet-flyktingskap-och-likvardig-utbildning1/

  Research coordinator Nordic network 2015-2016, http://cpsse.weebly.com/

  Member ESERA

  Member SWERA

  Skolverksuppdrag 2013-2014: Konstruerat nationellt kartläggningsmaterial för nyanlända flyktingar.

  Skolverksuppdrag 2012-2014: Konstruerar nationella prov i NO för år 6. http://npno6.se/

  Post-doc in research network CBU 2014

  Artikel i Lära Stockholm, 2015 http://www.pedagogstockholm.se/lara/lara-stockholm-nr-6-2015/

blackbox blackbox
ANNA JOBÉR
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, E334, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658014
www.mah.se
photo of Anna Jobér Anna Jobér