MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Anna-Karin Svensson
universitetslektor

Anna-Karin Svensson. Förskollärare. Lågstadielärare. Specialpedagog.Universitetslektor i utbildningsvetenskap med inriktning barns lärande

Kontaktuppgifter

E-post:anna-karin.svensson@mah.se
Telefon:040-66 58220
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, OR:D434
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Research Platform for Education and Special Educat
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Svensson, Anna-Karin (2011) Lärarstudenters berättelser om läsning : Från tidig barndom till mötet med lärarutbildning. 223 s, ISBN 978-91-86295-09-7, ISSN 1651-4513, . (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
ANNA-KARIN
SVENSSON

UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Skolutveckling och ledarskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö högskola 
Lärande och samhälle 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Orkanen, rum OR:D434, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-66 58220
photo of Anna-Karin Svensson Anna-Karin Svensson