MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Ann-Christine Vallberg Roth
professor

citat Ann-Christine Vallberg Roth är professor i pedagogik vid Malmö högskola. Hon har erfarenhet som lärare i förskola, grundskola, fritidshem och högskola och är engagerad i forsknings- och utvecklingsprogram, nätverk och lärarutbildning som rör förskola och barndom i förändring. Vallberg Roth är exempelvis vetenskaplig ledare för FoU-programmet ”Undervisning i förskolan” som genomförs i samverkan mellan fristående institutet för Innovation, Forskning och Utveckling i Skola och förskola (Ifous) och Malmö högskola. citat
Vallberg Roth bedriver forskning om didaktik, undervisning, läroplaner, bedömning och dokumentation med fokus på förskola, förskoleklass och grundskolans tidiga år. Under senare tid har jag också bedrivit och varit projektledare för studier med inrikting på betygssättning i årskurs 9 och gymnasieskolan. År 2016-2018 är jag vetenskaplig ledare för ett forskningsprojekt om undervisning och sambedömning i förskola i samverkan mellan Ifous och Malmö högskola. Jag disputerade 1998 och några exempel på publikationer är: De yngre barnens läroplanshistoria (2011, Studentlitteratur); Individuella utvecklingsplaner som fenomen i tiden, samhället och skolan (2006,Utbildning & Demokrati); Styrning genom bedömning av barn (2009, EDUCARE); Regulated childhood - equivalence with variation, (2009, Early Years); Nordisk komparativ analys av riktlinjer för kvalitet och innehåll i förskola (Nordiska Ministerrådet, 2013); Assessment and Documentation in Early Childhood Education, Routledge (2014), Lärares förtrogenhet med betygssättning (2016); )(Meta-)Theoretical gateways in studies on assessment and documentation in preschool – a research review with a Scandinavian focus (2017, Journal of Nordic Early Childhood Education Research); Del IV Att undervisa, dokumentera och sambedöma – stöd för kritisk reflektion. I "Professionell yrkesutövning i förskola – kontinuitet och förändring" (2017).

Kontaktuppgifter

E-post:ann-christine.vallberg-roth@mah.se
Telefon:040-66 58327
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, OR:A228b
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Google Scholar
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Vallberg Roth, Ann-Christine (2014) "Bedömning i förskolans dokumentationspraktiker : fenomen, begrepp och reglering" Pedagogisk forskning i Sverige;4-5, 403-437, Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik, ISSN 1401-6788, URL [länk],

  Vallberg Roth, Ann-Christine (2014) "Nordic comparative analysis of guidelines for quality and content in early childhood education" Journal of Nordic Early Childhood Education Research;1, 1-35, Nordisk Barnehageforskning, ISSN 1890-9167, (PDF document) (application/pdf)

  Vallberg Roth, Ann-Christine (2012) "Different forms of assessment and documentation in Swedish preschools" Nordisk Barnehageforskning;5, 1-18, ISSN 1890-9167, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Vallberg Roth, Ann-Christine (2012) "Parenthood in intensified documentation and assessment practice : with the focus on the home-school relation in Sweden" International Journal about Parents in Education;1, 42-56, ISSN 1973-3518, URL [länk],

  Vallberg Roth, Ann-Christine (2011) "Föräldraskap i förtätad dokumentations- och bedömningspraktik" Pedagogisk forskning i Sverige;4, 267–283, Göteborgs universitet, ISSN 1401-6788, URL [länk],

  Vallberg Roth, Ann-Christine, Månsson, Annika (2011) "Individual development plans from a critical didactic perspective : focusing on Montessori- and Reggio Emilia-profiled preschools in Sweden" Journal of Early Childhood Research;3, 247-261, SAGE, ISSN 1741-2927, DOI [länk],

  Vallberg Roth, Ann-Christine (2009) "Styrning genom bedömning av barn" EDUCARE;2-3, 195-219, Malmö högskola, ISBN 978-91-7104-113-5, ISSN 1653-1868, (PDF document) (application/pdf)

  Vallberg Roth, Ann-Christine, Månsson, Annika (2009) "Regulated childhood : equivalence with variation" Early Years;2, 177-190, ISSN 1472-4421, DOI [länk],

  Vallberg Roth, Ann-Christine, Månsson, Annika (2008-10) "Individuella utvecklingsplaner för yngre barn i Sverige: Ett kritiskt ämnesdidaktiskt perspektiv" Nordisk barnehageforskning;1, 25-39, URI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Vallberg Roth, Ann-Christine, Månsson, Annika (2008-09) "Individuella utvecklingsplaner som uttryck för reglerad barndom: Likriktning med variation." Pedagogisk forskning i Sverige;2, 13, 81-102, URI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Vallberg Roth, Ann-Christine, Månsson, Annika (2008-07) "Individuella utvecklingsplaner för skolår 3, 6 och 8 i fyra sydsvenska kommuner." EDUCARE;elektronisk publicering, Elektronisk publicering, URI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Vallberg Roth, Ann-Christine (2006) "Early Childhood Curricula in Sweden from the 1850s to the present" International journal of Early childhood;1, 77-98, Springer, ISSN 0020-7187, DOI [länk],

  Artiklar
  Vallberg Roth, Ann-Christine (2001) "Läroplaner för de yngre barnen : Utvecklingen från 1800-talets mitt till idag" Pedagogisk forskning i Sverige;4 Årg 6, 241-269, Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet, ISSN 1401-6788, URI [länk],

  Böcker
  Alasuutari, Maarit, Markström, Ann-Marie, Vallberg Roth, Ann-Christine (2014) Assessment and documentation in early childhood education. Routledge, 152, ISBN 978-0-415-66125-6, URL [länk],

  Vallberg Roth, Ann-Christine (2011) De yngre barnens läroplanshistoria - didaktik, dokumentation och bedömning i förskola. Studentlitteratur, 200, ISBN 978-91-44-05554-1,

  Antologibidrag
  Engdahl, Ingrid, Ärlemalm-Hagsér, Eva (red./ed.) | Vallberg Roth, Ann-Christine (2015) Om läroplaner, dokumentation och bedömning. Liber, 56-60, ISBN 978-91-47-09962-7,

  Axelsson, Thom, Balldin, Jutta, Qvarsebo, Jonas (red./ed.) | Vallberg Roth, Ann-Christine (2014) Styrning genom dokumentation och bedömning. Studentlitteratur, 103-125, ISBN 978-91-44-09568-4,

  Axelsson, Thom, Balldin, Jutta, Qvarsebo, Jonas (red./ed.) | Vallberg Roth, Ann-Christine (2014) Styrning genom dokumentation och bedömning. Studentlitteratur, 103-125, ISBN 978-91-44-09568-4,

  Harju, Anne, Tallberg Broman, Ingegerd (red./ed.) | Vallberg Roth, Ann-Christine (2013) Föräldraskap mellan offline och online. Studentlitteratur, 155-174, ISBN 9789144079523,

  Mathiasson, Leif (red./ed.) | Vallberg Roth, Ann-Christine (2012) Därför måste vi diskutera bedömning i förskolan. Lärarförbundets förlag, 129-135, ISBN 9789197902373,

  Tallberg Broman, Ingegerd (red./ed.) | Vallberg Roth, Ann-Christine (2011) ”Gör alltid sitt bästa” ”Duktig! Kan ibland vara lite stökig” - Om bedömning och dokumentation av barn.. Gleerups, 107-131, ISBN 978-91-40-67605-4, URL [länk],

  Lundahl, Christian, Folke-Fichtelius, Maria (red./ed.) | Vallberg Roth, Ann-Christine (2010) Bedömning i förskolans och skolans individuella utvecklingsplaner. Studentlitteratur, s 49-67, ISBN 978-91-44-05681-4,

  Persson, Sven (red./ed.) | Vallberg Roth, Ann-Christine, Månsson, Annika (2010) Individuella utvecklingsplaner i Montessori- och Reggio Emiliaprofilerade förskolor.. Malmö högskola, 53-70, ISSN 1101-7643, URL [länk],

  Qvarsebo, Jonas, Tallberg Broman, Ingegerd (red./ed.) | Vallberg Roth, Ann-Christine (2010) Bedömning av barn i förtätad kommunikation. Malmö högskola, 93-107, ISSN 1101-7643, URL [länk],

  Vallberg Roth, Ann-Christine (2010) Att stödja och styra barns lärande : tidig bedömning och dokumentation. Skolverket, 175-234, ISBN 978-91-86529-08-6, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Konferensbidrag
  Vallberg Roth, Ann-Christine (2010) "Barn, föräldrar och lärare i förtätad dokumentations- och bedömningspraktik" (poster) (PDF document) (application/pdf)

  Vallberg Roth, Ann-Christine, Stoltz, Pauline (2007-10) "Power, Citizenship and Individual Development Plans. Poster presented at the symposium on ‘Childhood in Multiple Contexts’ på the Citizenship Education in Society conference på Malmö högskola, Malmö" (paper)

  Vallberg Roth, Ann-Christine, de Jong, Marjanna, Månsson, Annika (2003) "Individual developmental and educational plans for young children" (paper)

  Vallberg Roth, Ann-Christine, Månsson, Annika (2008-03-06) "Individual development plans – with a focus on childhood, learning and critical subject didactics" (peer-review paper)

  Vallberg Roth, Ann-Christine, Månsson, Annika (2007-08-23) "Individuella utvecklingsplaner för yngre barn i ett kritiskt ämnesdidaktiskt perspektiv" (paper) (PDF document)

  Vallberg Roth, Ann-Christine, Stoltz, Pauline (2007-10-04) "Power, Citizenship & Individual Development Plans" (peer-review paper) (PDF document)

  Vallberg Roth, Ann-Christine, Månsson, Annika (2007-10-05) "Individual development plans – with a focus on childhood, learning and critical subject didactics" (peer-review paper) (PDF document)

  Rapporter
  Vallberg Roth, Ann-Christine (2013) Nordisk komparativ analys av riktlinjer för kvalitet och innehåll i förskolorna. Nordiska Ministerrådet, 172, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Åsén, Gunnar, Vallberg Roth, Ann-Christine (2012) Utvärdering i förskolan : en forskningsöversikt. Vetenskapsrådet, 84, ISBN 978-91-7307-216-8, ISSN 1651-7350, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Övrig publicering
  Tallberg Broman, Ingegerd, Vallberg Roth, Ann-Christine, Palla, Linda, Persson, Sven (2014) "Presentation inom SKOLFORSK, Förskola : Tidig intervention"

  Vallberg Roth, Ann-Christine (2012) "Documentation and assessment in Swedish preschools"

  Vallberg Roth, Ann-Christine (2010) "Lärare i förtätad dokumentations- och bedömningspraktik - vad står på spel?"

  Vallberg Roth, Ann-Christine (2008) "Individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen i ett kritiskt ämnesdidaktiskt perspektiv." (PDF document) (application/pdf)

  Vallberg Roth, Ann-Christine (2008) "Skolinstitutioners möte med mångfaldens medborgare i en förändrad kommunikativ praktik." (PDF document) (application/pdf)

  Vallberg Roth, Ann-Christine, Månsson, Annika (2007) "Individuella utvecklingsplaner i förskolan : med inriktning mot barndom, lärande och kritisk ämnesdidaktik" (PDF document) (application/pdf)

  Öquist, Oscar, Fridén, Bengt (red./ed.) | Vallberg Roth, Ann-Christine, Månsson, Annika (2007) "IUP i ett inledningsskede - för skolår 3, 6 och 8 i fyra sydsvenska kommuner" 24-25, Skolverket, (PDF document) (application/pdf)

  Vallberg Roth, Ann-Christine, Wigerfelt, Berit, Tallberg Broman, Ingegerd, Tvingstedt, Anna-Lena (2007) "Lärarprofession och barndom i förvandling" (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Barn unga och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö högskola 
Lärande och samhälle 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Orkanen, rum OR:A228b, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-66 58327
photo of Ann-Christine Vallberg Roth Ann-Christine Vallberg Roth