MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Balli Lelinge
universitetsadjunkt

Jag är utbildad förskollärare, drama- och specialpedagog och har skrivit en fil. lic med titeln: Klassråd - ett socialt rum för demokrati och utbildning. Om skola och barndom i förändring (2011).

Mellan 1 oktober 2017 till 1 oktober 2019 var jag externt finansierad doktorand i pedagogik på en grundskola i Skåne. Forskningsprojektet behandlade frågor rörande kompetensutveckling och undervisningspraktik utifrån paraplyet: Praktikutvecklande skolforskning. Den teoretiska ansatsen vilar på ramverket runt Improvement Science, där variationsteorin används som en analytisk lins.

Under denna tidsperiod har fyra paperpresentationer gjorts och en Poster på:

 • Två studier (paper) presentationer på WALS 2018 i Bejing
 • En studie (paper) presentation och en poster på WALS 2019 i Amsterdam
 • En studie (paper) presentation på WALS 2020 (online)
 • En studie (paper) presentation på NÄD 2018, högskolan i Kristianstad.

Sedan februari 2019 är jag antagen på den nationella forskarskolan i specialpedagogik: 'Special Education for Teachers Educators (SET)'.

Lärares lärande är i fokus i min kommande avhandling, där frågor om kollaborativ professions utveckling är i förgrunden. Vidare är jag intresserad av frågor som behandlar: Vad är det eleverna kan när de kan något? Vad måste eleverna lära sig för att kunna något på ett visst sätt? Och Vad i lärarens undervisning gör skillnad om eleverna lär sig eller inte?


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för skolutveckling och ledarskap pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:balli.lelinge@mau.se
Telefon:
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, B304
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Att manifestera sin kunskap. Ett systematiskt kval
The importance of the meeting in relation to entre
Mot gemensamma mål. Om entreprenöriellt lärande...
Stora Teaterkursen. Ett följeforskningsprojekt
Kampen mellan flumskolan och katedern
Film - Hur får vi kritiskt tänkande och demokratis
Film - Rött kort om barnen får bestämma
 • Publikationer

 • Senaste publikationerna från Malmö University Electronic Publishing.

  2020 | Artikel i tidskrift
  Teachers’ collaborative professional development for inclusive education
  Holmqvist Mona, Lelinge Balli

  2020 | Artikel i tidskrift
  Teachers' Awareness and Understanding of Students' Content Knowledge of Geometric Shapes
  Lelinge Balli, Svensson Christina

  2020 | Samlingsverk (redaktörskap)
  Undervisning och lärande
  Lelinge Balli

  2020 | Samlingsverk (redaktörskap)
  Learning study - att göra skillnad!
  Lelinge Balli, Svensson Christina

  2018 | Konferensbidrag
  Elevers förståelse av ljus och skugga
  Holmqvist Mona, Lelinge Balli

  Länk till alla publikationer i DIVA.
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Att manifestera sin kunskap. Ett systematiskt kvalitetsarbete om delaktighet och kunskapsutveckling på fyra förskolor i Vellinge kommun (Lelinge, red., 2019).

  Fritidshem som lyfter. Skolutveckling, delaktighet och systematiskt kvalitetsarbete i Hörby kommun (Lelinge, red., 2017)

  Mot gemensamma mål. Om entreprenöriellt lärande som gränsöverskridande arbetsmetod (Alwall & Lelinge, 2016).

  Stora Teaterkursen: effekter och möjligheter. Ett följeforskningsprojekt om teaterpedagogiskt arbete i skolan (Alwall & Lelinge, 2014).

  Skydda lärarna och låt dem forska för en bättre arbetsmiljö (2018, Alwall, Holmqvist & Lelinge) https://lararnastidning.se/skydda-lararna-och-lat-dem-forska-for-en-battre-arbetsmiljo/

  Klassrumsklimatet måste förbättras i skolan! (2018, Alwall, Holmqvist & Lelinge) https://www.dagenssamhalle.se/debatt/klassrumsklimatet-maste-forbattras-i-skolan-20516

  Konfliktlösning pågår. https://lararnastidning.se/konfliktlosning-pagar/

  Pågående forskningsprojekt: Praktiknära forskning. Påbörjades 2017-01-10 - 2020-01-10, Malmö Universitet. Mina handledare är professor Mona Holmqvist och lektor Jonas Alwall, Malmö Universitet

blackbox blackbox
BALLI LELINGE
UNIVERSITETSADJUNKT
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Skolutveckling och ledarskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Orkanen, rum Orkanen, B304, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
photo of Balli Lelinge Balli Lelinge