MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Balli Lelinge
universitetsadjunkt

Jag är utbildad förskollärare, drama- och specialpedagog och har skrivit en fil. lic med titeln: Klassråd - ett socialt rum för demokrati och utbildning. Om skola och barndom i förändring (2011).

Mellan 1 oktober 2017 till 1 oktober 2019 var jag externt finansierad doktorand i pedagogik på en grundskola i Skåne. Forskningsprojektet behandlade frågor rörande kompetensutveckling och undervisningspraktik utifrån paraplyet: Praktikutvecklande skolforskning. Den teoretiska ansatsen vilar på ramverket runt Improvement Science, där variationsteorin används som en analytisk lins.

Under denna tidsperiod presenterades fyra studier och en Poster; två på WALS 2018 i Bejing, en studie och en poster på WALS 2019 i Amsterdam och en på NÄD, högskolan i Kristianstad.

Sedan februari 2019 är jag antagen på den nationella forskarskolan i specialpedagogik: 'Special Education for Teachers Educators (SET)'.
Frågorna som studeras, utifrån lärarnas perspektiv, är: • Vad är det eleverna kan när de kan något? • Vad måste eleverna lära sig för att kunna något på ett visst sätt?


Kontaktuppgifter

E-post:balli.lelinge@mau.se
Telefon:
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, B304
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Att manifestera sin kunskap. Ett systematiskt kval
The importance of the meeting in relation to entre
Mot gemensamma mål. Om entreprenöriellt lärande...
Stora Teaterkursen. Ett följeforskningsprojekt
Kampen mellan flumskolan och katedern
Film - Hur får vi kritiskt tänkande och demokratis
Film - Rött kort om barnen får bestämma
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Lic. uppsats
  Lelinge, Balli (2011) Klassråd - ett socialt rum för demokrati och utbildning : Om skola och barndom i förändring. Lärarutbildningen, Malmö högskola, 222, ISBN 978-91-977103-4-3, ISSN 1653-6037, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Christensen, Jonas, Lelinge, Balli (2016) "The importance of the meeting in relation to entrepreneurial learning - two learning environments within a Swedish context : a research circle and a school musical" ESR Journal;1, 1-19, Association of Doctoral Candidates and Young Researchers of Serbia, ISSN 2466-3352, (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar
  Lelinge, Balli (2009) "Demokrati på schemat" I & M : invandrare & minoriteter;1, 28-31, Invandrare & minoriteter, ISSN 1404-6857, URL [länk],

  Artiklar
  Lelinge, Balli (2008) "Sluta mobba! Forumspel banar väg" DramaForum;1, RAD - Riksorganisationen Auktoriserade Dramapedagoger, ISSN 1652-9286,

  Böcker
  Lelinge, Balli (red./ed.) | Lelinge, Balli (2017) "Fritidshem som lyfter - Skolutveckling, delaktighet och systematiskt kvalitetsarbete i Hörby kommun" , 136, Hörby kommun, ISBN 978-91-7104-744-1, (PDF document) (application/pdf)

  Lelinge, Balli, Ekstrand, Gudrun (2007) Klassen som Gud glömde: Hur man förebygger och åtgärdar oro och konflikter och får ett bra klassrumsklimat. Gleerups, ISBN 978-91-40-65225-6,

  Konferensbidrag
  Lelinge, Balli (2018) "Little Red Riding Hood : Lesson Study Process to Challenge and Improve Pupils’ Understanding of Gender" World Association of Lesson Studies (WALS) International Conference 2018, (other) B0438,

  Rapporter
  Alwall, Jonas, Lelinge, Balli (2016) Mot gemensamma mål : om entreprenöriellt lärande som gränsöverskridande arbetsmetod. Malmö högskola, 104, ISBN 978-91-7104-744-1, 978-91-7104-745-8, (PDF document) (application/pdf)

  Lelinge, Balli, Alwall, Jonas (2014) Stora Teaterkursen : effekter och möjligheter. Ett följeforskningsprojekt om teaterpedagogiskt arbete i skolan. Malmö Stadsteater, 68, (PDF document) (application/pdf)
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Att manifestera sin kunskap. Ett systematiskt kvalitetsarbete om delaktighet och kunskapsutveckling på fyra förskolor i Vellinge kommun (Lelinge, red., 2019).

  Fritidshem som lyfter. Skolutveckling, delaktighet och systematiskt kvalitetsarbete i Hörby kommun (Lelinge, red., 2017)

  Mot gemensamma mål. Om entreprenöriellt lärande som gränsöverskridande arbetsmetod (Alwall & Lelinge, 2016).

  Stora Teaterkursen: effekter och möjligheter. Ett följeforskningsprojekt om teaterpedagogiskt arbete i skolan (Alwall & Lelinge, 2014).

  Skydda lärarna och låt dem forska för en bättre arbetsmiljö (2018, Alwall, Holmqvist & Lelinge) https://lararnastidning.se/skydda-lararna-och-lat-dem-forska-for-en-battre-arbetsmiljo/

  Klassrumsklimatet måste förbättras i skolan! (2018, Alwall, Holmqvist & Lelinge) https://www.dagenssamhalle.se/debatt/klassrumsklimatet-maste-forbattras-i-skolan-20516

  Konfliktlösning pågår. https://lararnastidning.se/konfliktlosning-pagar/

  Pågående forskningsprojekt: Praktiknära forskning. Påbörjades 2017-01-10 - 2020-01-10, Malmö Universitet. Mina handledare är professor Mona Holmqvist och lektor Jonas Alwall, Malmö Universitet

blackbox blackbox
BALLI LELINGE
UNIVERSITETSADJUNKT
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Skolutveckling och ledarskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Orkanen, rum Orkanen, B304, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
photo of Balli Lelinge Balli Lelinge