MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Balli Lelinge
universitetsadjunkt

citat Centrala arbetsområden: deliberativa samtal, pedagogiskt ledarskap, motivation och lärande, konflikthantering, mobbning, värdegrund och likabehandling, utmaningsbaserat- och entreprenöriellt lärande i skolan samt systematiskt kvalitetsarbete i förskola, fritidshem och skola. Har sedan 1993 i olika former arbetat med barn- och ungdomsteater i skolan för att öka motivationen, skapa tillhörighet, utveckla samarbete- och handlingsförmågan samt skapandet av positiva minnen, humor och framtidstro. citat
Balli Lelinge är utbildad förskollärare, drama- och specialpedagog och har skrivit en fil. lic med titeln: Klassråd - ett socialt rum för demokrati och utbildning. Om skola och barndom i förändring (2011). Centrala arbetsområden: deliberativa samtal, pedagogiskt ledarskap, motivation och lärande, konflikthantering, mobbning, värdegrund och likabehandling, utmaningsbaserat- och entreprenöriellt lärande i skolan, och systematiskt kvalitetsarbete i förskola, fritidshem och skola. Har sedan 1993 i olika former arbetat med barn- och ungdomar teater i skolan för att öka motivationen, skapa tillhörighet, utveckla samarbete- och handlingsförmågan samt skapa positiva minnen, humor och framtidstro. Mellan 2007-2012 var Balli Lelinge kursledare för den nationella kursen Mobbning, diskriminering, trakasserier - skolpraktik och forskningsperspektiv, 10 hp. Mellan 2012-2014 var Balli Lelinge kursledare för den nationella kursen Värdegrund och likabehandling - i teori och praktik, 7.5 hp. Den nationella kursen Entreprenöriellt lärande, har Balli Lelinge varit kursledare för sedan 2011. Samtliga tre är Skolverksuppdrag. Här utöver är Balli Lelinge kurslärare i: pedagogiskt drama, i UV1, UV2, UV3, och i det specialpedagogiska programmet. Jag kunskapssamverkar gärna med externa parter och gärna där de estetiskt entreprenöriell lärprocesser står i centrum.

Kontaktuppgifter

E-post:balli.lelinge@mah.se
Telefon:040-66 58208
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, OR:B304
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

The importance of the meeting in relation to entre
Mot gemensamma mål. Om entreprenöriellt lärande...
Stora Teaterkursen. Ett följeforskningsprojekt
Kampen mellan flumskolan och katedern
Film - Hur får vi kritiskt tänkande och demokratis
Film - Rött kort om barnen får bestämma
Film- Barns rättigheter - vuxnas skyldigheter
Entreprenörskap inom vård och omsorg
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Lic. uppsats
  Lelinge, Balli (2011) Klassråd - ett socialt rum för demokrati och utbildning : Om skola och barndom i förändring. Lärarutbildningen, Malmö högskola, 222, ISBN 978-91-977103-4-3, ISSN 1653-6037, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar
  Lelinge, Balli (2009) "Demokrati på schemat" I & M : invandrare & minoriteter;1, 28-31, Invandrare & minoriteter, ISSN 1404-6857, URL [länk],

  Artiklar
  Lelinge, Balli (2008) "Sluta mobba! Forumspel banar väg" DramaForum;1, RAD - Riksorganisationen Auktoriserade Dramapedagoger, ISSN 1652-9286,

  Böcker
  Lelinge, Balli, Ekstrand, Gudrun (2007) Klassen som Gud glömde: Hur man förebygger och åtgärdar oro och konflikter och får ett bra klassrumsklimat. Gleerups, ISBN 978-91-40-65225-6,

  Rapporter
  Lelinge, Balli, Alwall, Jonas (2014) Stora Teaterkursen : effekter och möjligheter. Ett följeforskningsprojekt om teaterpedagogiskt arbete i skolan. Malmö Stadsteater, 68, (PDF document) (application/pdf)
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Konferensbidrag An Innovative Approach to Theatre and Drama in School 3-6 mars 2015 NERA Göteborg Presentation av Stora Teaterkursen

  "Musikalen som en entreprenöriell resurs", i Entreprenöriellt lärande i skolan (Lelinge & Widén red., 2014).

  Mot gemensamma mål. Om entreprenöriellt lärande som gränsöverskridande arbetsmetod (Alwall & Lelinge, 2016).

blackbox blackbox
BALLI LELINGE
UNIVERSITETSADJUNKT
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Kultur språk och media
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö högskola 
Lärande och samhälle 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Orkanen, rum OR:B304, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-66 58208
photo of Balli Lelinge Balli Lelinge