MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Birgitta Lansheim
universitetsadjunkt, senior

Arbetar framför allt vid specialpedagog- och speciallärarutbildningarna med undervisning, handledning och examination. Lågstadielärare, montessoripedagog, specialpedagog och filosofie licentiat i pedagogik med inriktning specialpedagogik. Forskningsintresset riktar sig mot specialpedagogik, skolutveckling, språk och begreppsbildning samt matematikdidaktik och lärande.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:birgitta.lansheim@mau.se
Telefon:040-6658090
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, D434
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Lic. uppsats
  Lansheim, Birgitta (2010) Förståelser av uppdraget specialpedagog - blivande och nyblivna specialpedagogers yrkeslivsberättelser. Malmö högskola Lärarutbildningen, ISBN 978-91-977103-3-6, ISSN 1653-6037, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Lang, Lena, Lansheim, Birgitta, Ohlsson, Lisbeth (2012) "From another(´s) point of view : narrative approaches in special educational research" MENON : Journal of Educational Research;1, 78-86, University of Western Macedonia, Faculty of Education, ISSN 1792-8494, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
BIRGITTA LANSHEIM
UNIVERSITETSADJUNKT, SENIOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Skolutveckling och ledarskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, D434, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658090
Birgitta Lansheim