MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Birgitta Lansheim
universitetsadjunkt, senior

Arbetar framför allt vid specialpedagog- och speciallärarutbildningarna med undervisning, handledning och examination. Lågstadielärare, montessoripedagog, specialpedagog och filosofie licentiat i pedagogik med inriktning specialpedagogik. Forskningsintresset riktar sig mot specialpedagogik, skolutveckling, språk och begreppsbildning samt matematikdidaktik och lärande.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för skolutveckling och ledarskap pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:birgitta.lansheim@mau.se
Telefon:040-6658090
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, D434
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

 • Publikationer

 • Senaste publikationerna från Malmö University Electronic Publishing.

  2012 | Kapitel i bok, del av antologi
  Från en annan(s) utsiktsplats
  Lang Lena, Lansheim Birgitta, Ohlsson Lisbeth

  2012 | Artikel i tidskrift
  From another(´s) point of view
  Lang Lena, Lansheim Birgitta, Ohlsson Lisbeth

  2011 | Rapport
  Rapport i forskningscirkeln: Vardagsmatematik
  Wedege Tine, Grunditz Agneta, Lansheim Birgitta, Svensson Christina, Nordahl Matilda, Bynke Margareta, Zanjani Nafi

  2010 | Licentiatavhandling, monografi
  Förståelser av uppdraget specialpedagog
  Lansheim Birgitta

  Länk till alla publikationer i DIVA.
blackbox blackbox
BIRGITTA LANSHEIM
UNIVERSITETSADJUNKT, SENIOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Skolutveckling och ledarskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, D434, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658090
Birgitta Lansheim