MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Bo Carlsson

citat Idrotten och juridiken citat

Verksam framförallt med inriktning mot Idrottsvetenskap. Professor i idrottsvetenskap och i rättssociologi. Inriktningsansvarig för idrottens management. Forskning: Idrottens rättskultur, Idrottens självreglering och dess juridifiering.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:bo.carlsson@mau.se
Telefon:
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, E432
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Egen webbsida
Idrottsforum.org
Profilen Idrott i förändring
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Thiborg, Jesper, Carlsson, Bo (2010) "Law and Morality in Counterstrike" Entertainment and Sport Law Journal;2, The University of Warwick, ISSN 1748-944X, URL [länk],

  Carlsson, Bo, Lindfelt, Mikael (2010) "Legal and Moral Pluralism : Normative Tensions in a Nordic Sport Model in Transition" Sport in Society;4, 718-733, Routledge, ISSN 1743-0437, DOI [länk],

  Carlsson, Bo (2010) "The Representation of Virtues in Sport Novels and Digital Sport" Sport in Society;2, 274-86, Routledge, ISSN 1743-0437, DOI [länk],

  Carlsson, Bo (2009) "Insolvency and the domestic juridification of football in Sweden" Soccer & Society;3-4, 477-94, Routledge, ISSN 1466-0970, 1743-9590, DOI [länk],

  Vetenskapliga artiklar
  Carlsson, Bo (2010) "Tankar om svensk fotbolls framtid och position" Svensk idrottsforskning;4, årg 19, 65-68, Centrum för idrottsforskning, ISSN 1103-4629,

  Jönsson, Kutte, Carlsson, Bo (2010) "Introduction (to special issue Directions in Contemporary and Future Sport Guest)" Sport in Society;2, 167-170, ISSN 1743-0437, DOI [länk],

  Andersson, Torbjörn, Carlsson, Bo (2009) "Football in Scandinavia: a fusion of welfare policy and the market" Soccer & Society;3-4, 299-304, Routledge, Taylor & Francis Group, ISSN 1466-0970, DOI [länk],

  Book, Karin, Carlsson, Bo (2009) "Rent spel: Rättvise- och kravmärkt idrott, och frågan om ett hållbart samhälle" Svensk Idrottsforskning;3, 74-78, Centrum för idrottsforskning, ISSN 1103-4629, URL [länk],

  Carlsson, Bo (2007) "Rättens hantering av vrede, provokationer och passivt samtycke inom idrotten" Idrottsjuridsk årsbok 2007;nr. 12,

  Peterson, Tomas, Carlsson, Bo, Trondman, Mats (2005) "Idrott i förändring: Idrott och idrottsvetenskap i ett samhälls- och kulturvetenskapligt perspektiv" Svensk idrottsforskning;3, 12-15, Centrum för idrottsforskning (CIF), ISSN 1103-4629, (PDF document) (application/pdf)

  Artiklar
  Carlsson, Bo, Hedenborg, Susanna (2009) "Idrott i förändring, revisited och en idrottsvetenskaplig profilering" Svensk idrottsforskning;3, 4-9, ISSN 1103-4629, URL [länk],

  Carlsson, Bo, Grujoska, Isabella (2007) "Sport For Life: Sport as a Tool for Development" idrottsforum.org, URL [länk],

  Backman, Jyri, Carlsson, Bo, Fransson, Kristin (2006) "Kan rätten förbättra idrotten och dess miljöer?" Svensk Idrottsforskning;Nr. 1-2006, 30-34, Svensk Idrottsforskning. Organ för Centrum för Idrottsforskning,

  Carlsson, Bo (2003) "Digital Sport - behöver vi bekymra oss?" idrottsforum.org, Idrottsvetenskap, Lärarutbildningen, Malmö högskola, ISSN 1652-7224, URI [länk],

  Carlsson, Bo (2001) "Fotboll och normer" Rättssociologi och populärkultur, 7-27, Sociologiska institutionen, Lunds universitet, (PDF document) (application/pdf)

  Carlsson, Bo (2007-10-03) "Svag slutrapport från jätteprojekt" idrottsforum.org, URI [länk],

  Carlsson, Bo (2007-08-29) "Idrott och moral – var det bättre förr?" idrottsforum.org, URI [länk],

  Carlsson, Bo (2007-03-28) "Vad är fritid, och vad är i sin tur fritidsvetenskap?" idrottsforum.org, URI [länk],

  Carlsson, Bo (2008-09-17) "Civil olydnad inom idrotten" idrottsforum.org, URI [länk],

  Carlsson, Bo (2008-06-06) "Rätten är progressiv och idrotten konservativ i fallet Oscar Pistorius" idrottsforum.org, URI [länk],

  Carlsson, Bo (2007-01-31) "Idrottsjuridik för sportchefer" idrottsforum.org, URI [länk],

  Böcker
  Carlsson, Bo (2009) Idrottens rättskulturer : rättssociologiska och idrottsvetenskapliga essäer. idrottsforum.org, 337, ISBN 978-91-85645-06-0, ISSN 1652-3180,

  Book, Karin, Carlsson, Bo (red./ed.) | (2008) Idrott och city-marketing. Bokförlaget idrottsforum.org, 232, ISBN 978-91-85645-05-3, ISSN 1652-3180,

  Book, Karin, Carlsson, Bo (red./ed.) | Book, Karin (2008) Det spektakulära och det vardagliga (I: Idrott och city-marketing). bokförlaget idrottsforum.org, Malmö Studies in Sport Sciences, 95-120, ISSN 1652-3180,

  Backman, Jyri, Carlsson, Bo (2005) Idrottsjuridisk rättsfalls- och lagtextsamling - med kommentarer och lästips.

  Antologibidrag
  Book, Karin, Carlsson, Bo (red./ed.) | Lagergren, Lars (2008) Spelet om Saxtorps Grand Prix. Idrottsforum.org, 65-94, ISBN 978-91-85645-05-3, ISSN 1652-3180,

  Book, Karin, Carlsson, Bo (red./ed.) | Andersson, Torbjörn (2008) Fotboll och profilering av svenska städer. idrottsforum.org, ISBN 978-91-85645-05-3,

  Book, Karin, Carlsson, Bo (red./ed.) | Carlsson, Bo (2008) Revitalisering av en stad. idrottsforum.org, 121-144, ISBN 0789185645053,

  Book, Karin, Carlsson, Bo (red./ed.) | Normark, Gun (2008) Om behovet av marknadsföring och idrottens roll som marknadsförare. www.idrottsforum.org/iforpubl, ISBN 978-91-85645-05-3,

  Konferensbidrag
  Carlsson, Bo, Normark, Gun (2009) "Branding a women football club: LdB FC for Life" (paper) 254-255, ISBN 978-90-5472-111-6, URL [länk],

  Rapporter
  Carlsson, Bo (2004) Fotbollsdomaren - Vem är han, varför dömer han och hur dömer han?. (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, E432, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
www.mah.se
photo of Bo Carlsson Bo Carlsson