MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Bodil Liljefors-Persson
professor

Bodil Liljefors Persson är professor i religionshistoria och profilansvarig för Utbildningsvetenskap för Lärarutbildningen, Malmö högskola. Ansvarig för huvudämnet Religionsvetenskap och lärande och undervisar huvudsakligen inom detta ämne. Har mångårig yrkeserfarenhet som Ämneslärare i svenska, religionskunskap och geografi. Bedriver forskning i religionsdidaktik med fokus på religions- och kulturmöten samt medborgerlig bildning/citizenship education. Har också under många år genomfört fältarbeten på Yucatan i Mexico för forskning om mayaindianernas historia, religion, ikonografi och ritualer i såväl koloniala perioden som i nutid.


Kontaktuppgifter

E-post:bodil.liljefors@mah.se
Telefon:040-6658609
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, C422c
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Egen webbsida
Föreläsning - Varför lockar Mayakulturen?
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Liljefors Persson, Bodil (2003) "The Yucatec Maya Encounter with European Culture and the Making of a Colonial Religious Discourse" Svensk missionstidskrift;Swedish missiological themes;2, Svenska institutet för missionsforskning/Swedish Institute of Missionary Research, ISSN 0346-217X,

  Vetenskapliga artiklar
  Williams, Kevin, Hinge, Helle, Liljefors Persson, Bodil (2008) "Religion and Citizenship Education in Europe" CiCe Guidelines on Citizenship Education in a global Context, CiCe Thematic Network Project, Institute fo Policy Studies in Education, London Metropolitan University, ISBN 978-0-9560454-0-9, URI [länk],

  Antologibidrag
  Johansson, Roger (red./ed.) | Jönsson, Rune, Liljefors Persson, Bodil (2008) Mångreligiösa Malmö. Mezzo Media AB, 46-66, ISBN 978-91-633-3521-1,

  Konferensbidrag
  Liljefors Persson, Bodil (2008-09) "The Power of Religion, Ritual and Place: Negotiations in Past, Present and Future Yucatec Maya ConTexts" (paper)

  Liljefors Persson, Bodil (2008-05) "The Children of Abraham. A Comparative Approach to Teaching Religion, Identity and Co-existene in Multucultural Classrooms." (peer-review paper)

  Liljefors Persson, Bodil (2008-02) "Place, Power and Prophecy: Ritual Space and Speech among the Yucatec Maya from Colonial Time to Present Time" (peer-review paper)

  Rapporter
  Jönsson, Rune, Liljefors Persson, Bodil (2006) Religionskunskap i årskurs 9 - Rapport från den nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU03) - Samhällsorienterande ämnen. Lärarutbildningen, Malmö Högskola, 77, ISSN 1653-1868, (PDF document) (application/pdf)
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Styrelseledamot i Föreningen för lärare i religionskunskap samt redaktör för årsboken.

  Vice-President i WAYEB, The European Association for Mayanists, www.wayeb.org

blackbox blackbox
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Institutionen för samhälle, kultur och identitet
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, C422c, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658609
photo of Bodil Liljefors-Persson Bodil Liljefors-Persson