MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Bodil Liljefors-Persson
professor

Bodil Liljefors Persson är professor i religionshistoria och profilansvarig för Utbildningsvetenskap för Lärarutbildningen, Malmö högskola. Ansvarig för huvudämnet Religionsvetenskap och lärande och undervisar huvudsakligen inom detta ämne. Har mångårig yrkeserfarenhet som Ämneslärare i svenska, religionskunskap och geografi. Bedriver forskning i religionsdidaktik med fokus på religions- och kulturmöten samt medborgerlig bildning/citizenship education. Har också under många år genomfört fältarbeten på Yucatan i Mexico för forskning om mayaindianernas historia, religion, ikonografi och ritualer i såväl koloniala perioden som i nutid.


Forskningscenter

Centrum för sexologi och sexualitetsstudier pil visa

Forskningsprogram

Disciplinary literacy and inclusive teaching pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:bodil.liljefors@mau.se
Telefon:040-6658609
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, C422c
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Egen webbsida
Föreläsning - Varför lockar Mayakulturen?
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Liljefors Persson, Bodil (2016) "Religioner i Mesoamerika" Kristen Humanism;, 139-140, Förbundet Kristen Humanism, ISSN 2001-7421,

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Liljefors Persson, Bodil (2014) "U Profesia Chilam Balam T ix kayom Cabal Chen Mani : Maya Prophecies and Cycles of Ritual, Place and Time" Axis Mundi : Slovak Research and Development Agency;1, 78-91, Slovak Research and Development Agency, ISSN 1337-0626,

  Williams-Beck, Lorraine, Liljefors Persson, Bodil, Anaya Hernandez, Armando (2012) "Back to the future for predicting the past : Cuchcabal-Batabil-Cuchteel and May ritual political structures across archaeological landscapes, in ethnohistoric texts, and through cosmological time" Contributions in New World Archaeology, (CNWA);, 251-278, Jagellonian University, Polish Academy of Arts and Science, ISSN 2080-8216, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Liljefors Persson, Bodil (2010) ""Zi uinal, zihci kin u kaba, zihci caan y luum" : Memory, Place and Ritual in Yucatec Maya (Con-)Texts" Acta Americana : journal of the Swedish Americanist Society : revista de la Sociedad Sueca de Americanistas;1-2, 199-212, The Swedish Americanist Society, ISSN 1104-4446,

  Liljefors Persson, Bodil (2007) "Ways to Other Worlds : Shape shifting and Other Shamanistic Representations in Maya (Con-)Texts" Acta Americana;2, 81-95, The Swedish Americanist Society, ISSN 1104-4446,

  Chuchiak, John F., Liljefors Persson, Bodil (2006) "Introduction: Mesoamerican Medicine, Ancient and Contemporary" Acta Americana : journal of the Swedish Americanist Society : revista de la Sociedad Sueca de Americanistas;1-2: Continuities and Changes in Mesoamerican Medicinal Practice, 1-5, The Swedish Americanist Society,

  Liljefors Persson, Bodil (2006) "Blowing in the Wind : Divination and Curing Rituals among the Yucatec Maya based on the Books of Chilam Balam" Acta Americana : journal of the Swedish Americanist Society : revista de la Sociedad Sueca de Americanistas;1-2: Continuities and Changes in Mesoamerican Medicinal Practice, 20-33, The Swedish Americanist Society, ISSN 1104-4446,

  Liljefors Persson, Bodil (2003) "The Yucatec Maya Encounter with European Culture and the Making of a Colonial Religious Discourse" Svensk missionstidskrift;Swedish missiological themes;2, Svenska institutet för missionsforskning/Swedish Institute of Missionary Research, ISSN 0346-217X,

  Vetenskapliga artiklar
  Liljefors Persson, Bodil (2008) "Kolonialism, stereotyper, myter och bilder : om representation av Amerikas indiankulturer i svenska läromedel" Aktuellt om historia: historieundervisning och Historieundervisning och identitet i det mångkulturella klassrummet;1, 75-88, Historielärarnas förening, ISSN 0348-503X,

  Artiklar
  Gabriel, Marianne, Liljefors Persson, Bodil (2010) "Introduction to the thematic volume "Mesoamerican Rituality and Cosmovision"" Acta Americana : journal of the Swedish Americanist Society : revista de la Sociedad Sueca de Americanistas;1-2, 5-12, The Swedish Americanist Society, ISSN 1104-4446,

  Jönsson, Rune, Liljefors Persson, Bodil (2005) "Solidaritetens gränser - eller : Är ett leende värt mer än ett par tior?" Religion & Livsfrågor;1, 5-6, Föreningen lärare i religionkunskap, ISSN 9347-2159,

  Jönsson, Rune, Liljefors Persson, Bodil (2004) "Vet inte om det finns någon mening med livet. Jag har funderat en del på det" Religion & livsfrågor;4, 6-7, Föreningen lärare i religionskunskap, ISSN 0347-2159,

  Jönsson, Rune, Liljefors Persson, Bodil (2004) "Vad är rätt och rättvist? : enligt niondeklassare" Religion & Livsfrågor;2, 20-21, Föreningen Lärare i religionskunskap, ISSN 0347-2159,

  Böcker
  | Liljefors Persson, Bodil, Tidman, Nils-Åke (red./ed.) (2016) "Våld i Guds namn : politisk aktivism inom världsreligionerna" , 141, Föreningen lärare i religionskunskap, FLR, ISSN 0348-8918,

  | Liljefors Persson, Bodil, Tidman, Nils-Åke (red./ed.) (2015) Religiös förändring : kristenheten i Sverige efter millennieskiftet. Föreningen lärare i religionskunskap, 126, ISSN 0348-8918,

  | Hartsmar, Nanny, Liljefors Persson, Bodil (red./ed.) (2013) Medborgerlig bildning : demokrati och inkludering för ett hållbart samhälle. Studentlitteratur, 215, ISBN 9789144060620,

  | Hall, Emma, Liljefors Persson, Bodil (red./ed.) (2011) Religionsdidaktik i teori och praktik. Föreningen lärare i religionskunskap, FLR, 95, ISSN 0348-8918,

  | Isendahl, Christian, Liljefors Persson, Bodil (red./ed.) (2011) Ecology, Power and Religion in Maya Landscapes. Verlag Anton Saurwein, 236, ISBN 3-931419-19X,

  | Hall, Emma, Liljefors Persson, Bodil (red./ed.) (2009) Heliga platser : pilgrimsfärder och andliga resor i vår samtid. Föreningen lärare i religionskunskap (FLR), 91, ISSN 0348-8918,

  | Gustafsson Lundberg, Johanna, Liljefors Persson, Bodil (red./ed.) (2008) Religionskunskap.nu. Föreningen Lärare i Religionskunskap, 143, ISSN 0348-8918,

  Liljefors Persson, Bodil, Persson, Sven (2008) Forskningscirklar i praktiken : elevperspektiv på undervisning och lärande. Malmö stad, 55, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Liljefors Persson, Bodil | Franck, Olof, Stenmark, Mikael (red./ed.) (2016) K´uuiloob yetel uinicoob : om gudsuppfattningar och människosyn i mayas andliga universum. Att undervisa om människosyner och gudsuppfattningar, Liber, 154-167, ISBN 978-91-47-11185-5,

  Liljefors Persson, Bodil, Tidman, Nils-Åke | Liljefors Persson, Bodil, Tidman, Nils-Åke (red./ed.) (2016) Förord : Våld i Guds namn. Våld i Guds namn : politisk aktivism inom världsreligionerna, Föreningen lärare i religionskunskap, FLR, 3-8, ISSN 0348-8918,

  Liljefors Persson, Bodil | Andersson, Nils, Greiff, Mats (red./ed.) (2015) Cruzoob Maya : En berättelse om profeter, motstånd, traditionalism och religiös förändring. Från Go:teborg till Malmø via Königsberg : en resa i idéhistoria, idrott, kultur och utbildning : till Lennart Olausson en festskrift;, Malmö högskola, 242-255, ISBN 9789171046543, ISSN 1652-2761, (PDF document) (application/pdf)

  Liljefors Persson, Bodil, Tidman, Nils-Åke | Liljefors Persson, Bodil, Tidman, Nils-Åke (red./ed.) (2015) Förord : Religiös förändring - kristenheten i Sverige efter millennieskiftet. Religiös förändring : kristenheten i Sverige efter millennieskiftet, Föreningen lärare i religionskunskap, 7-8, ISSN 0348-8918,

  Liljefors Persson, Bodil, Tidman, Nils-Åke | Liljefors Persson, Bodil, Tidman, Nils-Åke (red./ed.) (2014) Förord : perspektiv på religionskunskap i svensk skola. Perspektiv på religionskunskap i svensk skola, Föreningen lärare i religionskunskap (FLR), 6-9, ISSN 0348-8918,

  Liljefors Persson, Bodil | Liljefors Persson, Bodil, Tidman, Nils-Åke (red./ed.) (2013) Mayakulturen och mytbildningen kring 2012 som världens undergång. Religion & populärkultur, Föreningen lärare i religionskunskap, 83-93, ISSN 0348-8918,

  Liljefors Persson, Bodil | Hartsmar, Nanny, Liljefors Persson, Bodil (red./ed.) (2013) Existentiella frågor i religionsundervisning för ett hållbart samhälle. Medborgerlig bildning : demokrati och inkludering för ett hållbart samhälle, Studentlitteratur, 125-144, ISBN 9789144060620,

  Jönsson, Rune, Liljefors Persson, Bodil | Johansson, Roger, Larsson, Göran (red./ed.) (2013) Religionen och kampen om själarna. Malmö 1914 : en stad inför språnget till det moderna, Mezzo Media, 260-279, 346-347, ISBN 9789163722868,

  Liljefors Persson, Bodil, Tidman, Nils-Åke | Liljefors Persson, Bodil, Tidman, Nils-Åke (red./ed.) (2012) Förord. Religion & populärkultur, Föreningen lärare i religionskunskap (FLR), 7-8, ISSN 0348-8918,

  Liljefors Persson, Bodil | Boute, Bruno, Småberg, Thomas (red./ed.) (2012) Place, power, and prophecy : ritual space and speech among the Yucatec Maya from colonial time to present time. Devising order : socio-religious models, rituals, and the performativity of practice, Brill, 103-123, ISBN 978-90-04-23674-5, ISSN 1572-4107, DOI [länk],

  Liljefors Persson, Bodil | Isendahl, Christian, Liljefors Persson, Bodil (red./ed.) (2011) "Ualhi Yax Imix Che tu Chumuk" : Cosmology, Ritual, and the Power of Place in Yucatec Maya (Con-)Texts. Ecology, Power and Religion in Maya Landscapes, Verlag Anton Saurwein, 139-152, ISBN 3-931419-19X,

  Liljefors Persson, Bodil | Persson, Sven, Riddersporre, Bim (red./ed.) (2011) Samhällsorienterande undervisning med religionskunskap i fokus. Utbildningsvetenskap för grundskolans tidiga år, Natur & Kultur, 235-254, ISBN 978-91-27-13005-0,

  Liljefors Persson, Bodil | Löfstedt, Malin (red./ed.) (2011) Abrahams barn : inkluderande undervisning utifrån kreativt samarbete och dialog. Religionsdidaktik : mångfald, livsfrågor och etik i skolan, Studentlitteratur, 187-202, ISBN 978-91-44-05785-9,

  Liljefors Persson, Bodil | Hall, Emma, Liljefors Persson, Bodil (red./ed.) (2011) Romanticism, exoticism och kolonialism: Om representation av Amerikas indiankulturer i svenska läromedel. Religionsdidaktik - i teori och praktik, Föreningen lärare i religionskunskap, FLR, 79-93, ISSN 0348-8918,

  Isendahl, Christian, Liljefors Persson, Bodil | Isendahl, Christian, Liljefors Persson, Bodil (red./ed.) (2011) Introducing Ecology, Power, and Religion in Maya Landscapes. Ecology, Power and Religion in Maya Landscapes, Verlag Anton Saurwein, 9-16, ISBN 3-931419-19-X,

  Hall, Emma, Liljefors Persson, Bodil | Hall, Emma, Liljefors Persson, Bodil (red./ed.) (2010) Förord. Religionsdidaktik : i teori och praktik, Föreningen lärare i religionskunskap (FLR), 7-9, ISSN 0348-8918,

  Liljefors Persson, Bodil | Cunningham, Peter (red./ed.) (2009) Cultural Encounters, Co-existence and Identity : Teaching Religious Education for a Global and Sustainable Society. Human Rights and Citizenship Education, CiCe, Children`s Identity and Citizenship in Europe, Institute for Policy Studies in Education, London Metropolitan University, 223-229, ISBN 978-0-9562789-6-8, (PDF document) (application/pdf)

  Liljefors Persson, Bodil | Hall, Emma, Liljefors Persson, Bodil (red./ed.) (2009) Pilgrimsfärder, heliga platser och andlighet : om förändringsprocesser i mayaindianernas religiösa landskap. Heliga platser, pilgrimsfärder och andliga resor i vår samtid, Föreningen för Lärare i Religionskunskap årsbok, 75-88, ISSN 0348-8918,

  Hall, Emma, Liljefors Persson, Bodil | Hall, Emma, Liljefors Persson, Bodil (red./ed.) (2009) Förord. Heliga platser : pilgrimsfärder och andliga resor i vår samtid, Föreningen lärare i religionskunskap, (FLR), 7-9, ISSN 0348-8918,

  Liljefors Persson, Bodil | Gunsenheimer, Antje, Okoshi Harada, Tsubasa, Chuchiak, John F. (red./ed.) (2009) The Legacy of the Jaguar Prophet : The Emic Historiography of the Yucatec Maya. Text and context : Yucatec Maya literature in a diachronic perspective, Shaker, 229-257, ISBN 978-3-8322-8808-2, (PDF document) (application/pdf)

  Persson, Sven, Liljefors Persson, Bodil | Liljefors Persson, Bodil, Persson, Sven (red./ed.) (2008) Forskningscirkeln på Augustenborgsskolan. Forskningscirklar i praktiken : elevperspektiv på undervisning och lärande, Malmö stad, 7-16, URL [länk],

  Jönsson, Rune, Liljefors Persson, Bodil | Johansson, Roger (red./ed.) (2008) Mångreligiösa Malmö. Gå till historien. Tretton vandringar för dig som vill upptäcka Malmö., Mezzo Media AB, 46-66, ISBN 978-91-633-3521-1,

  Jönsson, Rune, Liljefors Persson, Bodil | Tirri, Kirsi (red./ed.) (2006) Love, Peace, and Understanding : Life-Vital Questions and Borders of Solidarity among 16-year-old pupils in Swedish Compulsory School. Nordic perspectives on religion, spirituality and identity : yearbook 2006 of the Department of Practical Theology, Helsingfors University, 261-271, ISBN 952-10-3301-0, ISSN 1236-584X,

  Liljefors Persson, Bodil | Sachse, Frauke (red./ed.) (2006) "Con Maya uinice" : The Maya and their Other : (re-)constructing Maya Ethnic Identity in Yucatec Maya (Con-)Texts. Maya Ethnicity : The Construction of Ethnic Identity from Preclassic to Modern Times, Verlag Anton Saurwein, 65-75, ISBN 3-931419-10-X,

  Isendahl, Christian, Liljefors Persson, Bodil | Björk, Fredrik, Eliasson, Per, Fitzböger, Bo (red./ed.) (2006) Ekologi, makt och religion på Yucatan i ett långt tidsperspektiv. Miljöhistoria över gränserna, Malmö högskola, 97-126, ISBN 9171040374, ISSN 1652-2761,

  Liljefors Persson, Bodil, Jönsson, Rune | Ross, Alistair (red./ed.) (2005) How much is a smile? : 15-year-old Swedish pupils` view of solidarity and responsibility. Teaching Citizenship : proceedings of the seventh conference of the children`s identity and citizenship in Europe thematic network, CiCe, 85-92, ISBN 1835773891, (PDF document) (application/pdf)

  Konferensbidrag
  Liljefors Persson, Bodil (2013) "Teaching Religion in a Changing World : negotiating religious literacy, knowledge, sustainability and didactics in RE." Conference : Religion and Pluralities of Knowledge, 11–15 May 2014 : Book of Abstracts;, (other) 108, University of Groningen, Netherlands, URL [länk],

  Andersson, Irene, Liljefors Persson, Bodil (2013) "Honour-related violence and oppression : a controversial issue in educational contexts" Programme and abstract book;, (other) 42, URL [länk],

  Liljefors Persson, Bodil (2012) "Ritual, Places of Power and Processes of Religious Change in Yucatec Maya Landscapes" ICA, 54 International Congress of Americanists, Building Dialogues in the Americas, (peer-review paper) (PDF document) (application/pdf)

  Liljefors Persson, Bodil (2012) ""U Profesia Chilam Balam T ix kayom Cabal Chen Mani" : Maya Prophecies and Cycles of Time, Place and Ritual" EASR, European Association for the Study of Religion, Annual Conference, Ends and Beginnings, (peer-review paper)

  Liljefors Persson, Bodil (2012) "Processes of religious change and traces of continuity in Yucatec Maya" , (other)

  Liljefors Persson, Bodil (2011) "Teaching Religion for Future Teachers in Religious Education : Co-existence, Diversity and Sustainability from a Swedish Perspective" , (peer-review paper)

  Liljefors Persson, Bodil (2008-09) "The Power of Religion, Ritual and Place: Negotiations in Past, Present and Future Yucatec Maya ConTexts" (paper)

  Liljefors Persson, Bodil (2008-05) "The Children of Abraham. A Comparative Approach to Teaching Religion, Identity and Co-existene in Multucultural Classrooms." , (peer-review paper)

  Liljefors Persson, Bodil (2008-02) "Place, Power and Prophecy: Ritual Space and Speech among the Yucatec Maya from Colonial Time to Present Time" (peer-review paper)

  | Colas, Pierre R., LeFort, Genevieve, Liljefors Persson, Bodil (red./ed.) (2006) "The Jaws of the Underworld : Life, Death and Rebirth Among the Ancient Maya" Acta Mesoamericana; ;16, (other) 125, Verlag Anton Saurwein, ISBN 3-93-1419-12-6,

  Rapporter
  Williams, Kevin, Hinge, Helle, Liljefors Persson, Bodil (2008) Religion and Citizenship Education in Europe. CiCe Thematic Network Project, Institute fo Policy Studies in Education, London Metropolitan University, ISBN 978-0-9560454-0-9, URL [länk],

  Jönsson, Rune, Liljefors Persson, Bodil | Sundmark, Björn (red./ed.) (2006) Religionskunskap i årskurs 9 - Rapport från den nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU03) - Samhällsorienterande ämnen. Lärarutbildningen, Malmö Högskola, 77, ISBN 91-7104-103-6, ISSN 1653-1868, (PDF document) (application/pdf)
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Styrelseledamot i Föreningen för lärare i religionskunskap samt redaktör för årsboken.

  Vice-President i WAYEB, The European Association for Mayanists, www.wayeb.org

blackbox blackbox
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Institutionenen för samhälle, kultur och identitet
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, C422c, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658609
photo of Bodil Liljefors-Persson Bodil Liljefors-Persson