MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Bo Lundahl
universitetslektor

Bo Lundahl är universitetslektor i utbildningsvetenskap med inriktning mot engelska. Undervisning i engelska/språkdidaktik med tonvikt på språkutveckling, texters betydelse för elevers språkutveckling samt bedömning. Handledning och examination av examensarbeten.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:bo.lundahl@mau.se
Telefon:040-6658339
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, B336d
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar
  Lundahl, Bo (2010) "Uppgifter och samspelet mellan undervisning och lärande" Lingua;1, 34-39, LMS, ISSN 0023-6330,

  Lundahl, Bo (2009) "Texttyper och genrer som nycklar till språkutveckling" Lingua;3, s 30-34, LMS, ISSN 0023-6330,

  Böcker
  Lundahl, Bo (2014) Texts, topics and tasks : teaching English in years 4-6. Studentlitteratur, 268, ISBN 978-91-44-08053-6,

  Lundahl, Bo (2012) Engelsk språkdidaktik. Texter. kommunikation, språkutveckling. Studentlitteratur, 546, ISBN 978-91-44-07714-7,

  Antologibidrag
  Söderberg, Carin (red./ed.) | Lundahl, Bo (2011) Texter, kontexter och texttyper. Uppsala universitet, 48-51, ISBN 978-91-506-2264-5,

  Konferensbidrag
  Allström, Maria, Pinter, Annamaria (red./ed.) | Lundahl, Bo (2012) "Strategies in years 4-6 : possibilities and problems" (peer-review paper) 82-91, Uppsala Universitet, ISBN 978-91-506-2323-9, (PDF document) (application/pdf)

  Rapporter
  Vallberg Roth, Ann-Chistine, Gunnemyr, Per, Londos, Mikael, Lundahl, Bo (2016) Lärares förtrogenhet med betygssättning. Lärande och samhälle, Malmö högskola, 129, (PDF document) (application/pdf)

  Lundahl, Bo (red./ed.) | (2013) Observing language teaching practices in Saint Petersburg and Malmö : A two-year intercultural project involving students and faculty members from the State University of Saint Petersburg and Malmö University. Faculty of Education and Society, Malmö University, 1-73, ISBN 978-91-7104-446-4, ISSN 1101-7643, (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
BO LUNDAHL
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Kultur, språk och medier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, B336d, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658339
www.mah.se
Bo Lundahl