MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Catarina Economou
universitetslektor

Catarina Economou är legitimerad lärare och lektor i svenska och svenska med didaktisk inriktning och undervisar på KSM. Hon är postdoktor på deltid under åren 2018 - 2019 och forskar om Snabbspåret för nyanlända förskolelärare och lärare. Hennes forskningsintressen är utbildningsvetenskap, integrationsfrågor, social investeringspolitik. litteracitet och litteraturdidaktik.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för kultur-språk-medier pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:catarina.economou@mau.se
Telefon:040-6658169
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, B377
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Economou, Catarina (151016) "I svenska två vågar jag prata mer och så" : en didaktisk studie om skolämnet svenska som andraspråk. Göteborgs universitet, Acta Universitatis Gothoburgensis, 346, ISBN 978-91-7346-843-5, 978-91-7346-843-5, ISSN 0436-1121, . (PDF document) (application/pdf)

  Lic. uppsats
  Economou, Catarina (2007) Gymnasieämnet Svenska som andraspråk – behövs det?. Malmö högskola, Lärarutbildningen, 158, ISBN 91-976140-1-7, ISSN 1653-6037, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Economou, Catarina, Haijer, Maaike (2019) "Integrating Syrian refugee teachers into Swedish educational labour market : reflections on a fast track design" Education Inquiry;, Routledge, ISSN 2000-4508, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Economou, Catarina (2018) "”På samma villkor?” : Litteraturundervisningens varför och vad i gymnasieämnet svenska som andraspråk" Utbildning & Demokrati;3, Tema: Läsning och demokrati, 53-75, ISSN 1102-6472, (PDF document) (application/pdf)

  Economou, Catarina (2015) "Litteraturarbete i ett svenska som andraspråksklassrum" Acta Didactica Norge;1, Art 9, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, ISSN 1504-9922, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Böcker
  Einarsson, Jan, Malmgren, Gun (red./ed.) | Einarsson, Jan, Malmgren, Gun, Lundström, Stefan, Economou, Catarina, Olin-Scheller, Christina, Skoog, Marianne, Holmsved, Maria, Ask, Sofia, Hultin, Eva, Mehrstam, Christian, Årheim, Annette, Bergman, Lotta, Sandblad, Fredrik, Palmér, Anne, Lim Falk, Maria, Olsson, Eva-Kristina (2003) Första nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning : Växjö 8 - 9 januari 2003. Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning, 287, ISBN 91-974722-0-4, ISSN 1651-9132, (PDF document) (application/pdf)

  Rapporter
  Hajer, Maaike, Economou, Catarina (2017) Following a Fast Track Course for Refugee Teachers at Malmö University : Följeforskning kring Snabbspårekursen vid Malmö Högskola 2016-2017. Malmö University, 37, (PDF document) (application/pdf)

  Tidigare publikationer
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Conference papers AILA (International Association of Applied Linguistics) August 10 – 15 aug, 2014, Brisbane Australia. One World – many Languages Paper: “Second language learners reading and working with a Swedish classic”. Jönköpings university och Högskolan Dalarna, 6 – 7 oktober 2017: Litteraturdidaktik. Litteraturstudiets betydelse för språkutbildning: litteraturdidaktiska perspektiv för skola och högskola. Paper (tillsammans med Anna Lyngfelt, Göteborgs universitet): Skönlitteratur i skolans två svenskämnen.

blackbox blackbox
CATARINA ECONOMOU
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Kultur, språk och medier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, B377, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658169
photo of Catarina Economou Catarina Economou