MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Camilla Löf
universitetslektor

Lektor vid institutionen Barn, unga, samhälle. Disputerade i pedagogik i mars 2011 med avhandlingen Med livet på schemat. Om skolämnet livskunskap och den riskfyllda barndomen" Mitt forskningsintresse berör värdegrundsarbete i olika pedagogiska kontexter, med särskilt intresse för hur barndom konstitueras genom organiseringen av pedagogiska aktiviteter.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för barn – unga – samhälle pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:camilla.lof@mau.se
Telefon:040-6658147
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, A228
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Flerstämmig undervisning i förskola
 • Publikationer

 • Senaste publikationerna från Malmö University Electronic Publishing.

  2020 | Bok
  Didaktik
  Vallberg Roth Ann-Christine, Holmberg Ylva, Löf Camilla, Stensson Catrin

  2019 | Artikel i tidskrift
  Multivocal didactic modelling
  Vallberg Roth Ann-Christine, Holmberg Ylva, Löf Camilla, Stensson Catrin

  2019 | Rapport
  Undervisning och sambedömning i förskola
  Vallberg Roth Ann-Christine, Holmberg Ylva, Löf Camilla, Palla Linda, Stensson Catrin

  2019 | Rapport
  Flerstämmig didaktisk modellering i förskolan
  Vallberg Roth Ann-Christine, Holmberg Ylva, Löf Camilla, Palla Linda, Stensson Catrin

  2018 | Kapitel i bok, del av antologi
  Med rätt att påverka
  Tallberg Broman Ingegerd, Löf Camilla

  Länk till alla publikationer i DIVA.
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Gränslösa värden och värdelösa gränser? Om cirkuspedagogiskt arbete. Syftet är att öka kunskapen om cirkus som social praktik i barndomen. Särskilt intresse riktas mot konstituerandet av "barn" och "barndom" genom de olika pedagogiska aktiviteter som omfattas av cirkus i en social kontext – vad är det för barndom som skapas genom dessa?

  Normer i UNGA Musik i syds utbud. "Följeforskningsprojekt" som syftar till att synliggöra och analysera vilka normer som framträder i samband med barnkonsert. Forskare i projektet: Ylva Holmberg och Camilla Löf.

blackbox blackbox
CAMILLA LÖF
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Institutionen för barndom, utbildning och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, A228, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658147
www.mah.se
photo of Camilla Löf Camilla Löf