MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Cecilia Axelsson Yngvéus
universitetslektor

citat Mina forskningsintressen har en inriktning mot historiedidaktik, med metodik och bedömning, men omfattar också nyanländas lärande och kulturarvspedagogik. citat

Universitetslektor i historiedidaktik med inriktning mot bedömning. Är ämnesansvarig för, och undervisar på, ämneslärarprogrammets kurser i historia och historiedidaktik med metodik. Undervisar också om kulturarvspedagogik och samarbetar med Skoletjenesten Öresund. Är vfu-handledare och handleder examensarbeten. Handleder också doktorander med inriktning mot historiedidaktik. Har arbetat med stödmaterial, kartläggningsmaterial, kurs- och nationella prov i olika Skolverksuppdrag.


Kontaktuppgifter

E-post:cecilia.axelsson.yngveus@mah.se
Telefon:040-6658071
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, A304
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

 • Övriga uppdrag och meriter

 • 2015-2016 Skolverksuppdrag Dialogkonferenser. Skolverkets dialogkonferenser om kartläggningsmaterialet för nyanländas lärande. Informerade om och diskuterade kartläggningsmaterialet med lärare, rektorer, och annan personal i skolan. Arbetet innefattade att tillsammans med kollegor ifrån det egna och andra lärosäten samordna, planera och genomföra åtta dialogkonferenser, med ca 100 deltagare i varje. Jag skrev dessutom slutrapporten för Malmö högskolas insats.

  2013-2015 Skolverksuppdrag Kartläggningsmaterial för nyanlända elevers kunskaper: "Uppdrag att utveckla och konstruera kartläggningsmaterial för steg 3 i historia, geografi, samhällskunskap och religionskunskap för grund- och gymnasieskolan". Samordnare för So-ämnena religionskunskap och historia på Malmö högskola. Ingick i arbetsgruppen för So-ämnena, i samarbete med No-ämnena. Arbetet innefattade bl a samordning av inventering och rapport av befintlig kartläggning, framtagande av uppgifter till kartläggningsmaterialet, bedömning av utprövningar, möten med referensgrupper, redigering av materialet, och rapportskrivning. Kartläggningsmaterialet publiceras under vt 2016.

  2012-2013 Skolverksuppdrag Bedömningsstöd: "Konstruera och utveckla ett bedömningsstöd i ämnet historia för gymnasieskolans kurser 1a1 och 1b". Publicerat på Skolverkets bedömningsportal. Uppdraget innefattade bl a konstruktion av uppgift/er, utprövningar, författande av lärarinstruktioner, typsvarsbedömning, samt slutrapportering.

  Styrgruppsledamot Skoletjenesten Öresund

  Historisk tidskrift - redaktörsrådsmedlem

blackbox blackbox
CECILIA
AXELSSON YNGVÉUS

UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Institutionenen för samhälle, kultur och identitet
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, A304, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658071
photo of Cecilia Axelsson Yngvéus Cecilia Axelsson Yngvéus