MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Cecilia Axelsson Yngvéus
universitetslektor

Universitetslektor i historiedidaktik med inriktning mot bedömning. Undervisar på historielärarprogrammets kurser i historia och historiedidaktik med metodik. Undervisar också om kulturarvspedagogik och samarbetar med Skoletjenesten Öresund. Är vfu-mentor och handleder examensarbeten. Har arbetat med stödmaterial, kartläggningsmaterial och nationella prov i olika Skolverksuppdrag.

Kontaktuppgifter

E-post:cecilia.axelsson.yngveus@mah.se
Telefon:040-66 58071
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, OR:A304
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

blackbox blackbox
CECILIA
AXELSSON YNGVÉUS

UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Individ och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö högskola  
Lärande och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Orkanen, rum OR:A304, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-66 58071
Cecilia Axelsson Yngvéus