MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Cecilia Axelsson Yngvéus
universitetslektor

Universitetslektor i historiedidaktik med inriktning mot bedömning. Är ämnesansvarig för, och undervisar på, ämneslärarprogrammets kurser i historia och historiedidaktik med metodik. Undervisar också om kulturarvspedagogik och samarbetar med Skoletjenesten Öresund. Är vfu-handledare och handleder examensarbeten. Handleder också doktorander med inriktning mot historiedidaktik. Har arbetat med stödmaterial, kartläggningsmaterial, kurs- och nationella prov i olika Skolverksuppdrag.


Forskningsprogram

Disciplinary literacy and inclusive teaching pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:cecilia.axelsson.yngveus@mau.se
Telefon:040-6658071
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, A304
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

 • Övriga uppdrag och meriter

 • 2015-2016 Skolverksuppdrag Dialogkonferenser. Skolverkets dialogkonferenser om kartläggningsmaterialet för nyanländas lärande. Informerade om och diskuterade kartläggningsmaterialet med lärare, rektorer, och annan personal i skolan. Arbetet innefattade att tillsammans med kollegor ifrån det egna och andra lärosäten samordna, planera och genomföra åtta dialogkonferenser, med ca 100 deltagare i varje. Jag skrev dessutom slutrapporten för Malmö högskolas insats.

  2013-2015 Skolverksuppdrag Kartläggningsmaterial för nyanlända elevers kunskaper: "Uppdrag att utveckla och konstruera kartläggningsmaterial för steg 3 i historia, geografi, samhällskunskap och religionskunskap för grund- och gymnasieskolan". Samordnare för So-ämnena religionskunskap och historia på Malmö högskola. Ingick i arbetsgruppen för So-ämnena, i samarbete med No-ämnena. Arbetet innefattade bl a samordning av inventering och rapport av befintlig kartläggning, framtagande av uppgifter till kartläggningsmaterialet, bedömning av utprövningar, möten med referensgrupper, redigering av materialet, och rapportskrivning. Kartläggningsmaterialet publiceras under vt 2016.

  2012-2013 Skolverksuppdrag Bedömningsstöd: "Konstruera och utveckla ett bedömningsstöd i ämnet historia för gymnasieskolans kurser 1a1 och 1b". Publicerat på Skolverkets bedömningsportal. Uppdraget innefattade bl a konstruktion av uppgift/er, utprövningar, författande av lärarinstruktioner, typsvarsbedömning, samt slutrapportering.

  Styrgruppsledamot Skoletjenesten Öresund

blackbox blackbox
CECILIA
AXELSSON YNGVÉUS

UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Institutionenen för samhälle, kultur och identitet
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, A304, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658071
photo of Cecilia Axelsson Yngvéus Cecilia Axelsson Yngvéus