MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Cecilia Hansson
studieadministratör

citat Min forskning är främst inriktad på urbana kulturer i det tidiga 1900-talets Europa och de sociala och kulturella nätverk som skapar modernismens framväxt. citat
Undervisning i Europastudier och litteraturvetenskap med sociologisk och kulturvetenskaplig inriktning. Doktorand i litteraturvetenskap, med särskild inriktning på Centraleuropeisk modernism och litterära uttryck för urbanitet.

Kontaktuppgifter

E-post:cecilia.hansson@mah.se
Telefon:040-66 57165
Besöksadress: Citadellsvägen 7, G8:264
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Kultur och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

blackbox blackbox
CECILIA HANSSON
STUDIEADMINISTRATÖR
graybackground
Malmö högskola
GV Gemensamt verksamhetsstöd
GV Fakultetsverksamhetsstöd - KS
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
  Malmö högskola  
Kultur och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Gäddan8, rum G8:264, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-66 57165
photo of Cecilia Hansson Cecilia Hansson