MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Cecilia Hansson
universitetsadjunkt

citat Min forskning är främst inriktad på urbana kulturer i det tidiga 1900-talets Europa och de sociala och kulturella nätverk som skapar modernismens framväxt. citat
Undervisning i Europastudier och litteraturvetenskap med sociologisk och kulturvetenskaplig inriktning. Doktorand i litteraturvetenskap, med särskild inriktning på Centraleuropeisk modernism och litterära uttryck för urbanitet.

Kontaktuppgifter

E-post:cecilia.hansson@mah.se
Telefon:040-66 57165
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI:Plan 5, Hus B
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Kultur och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

blackbox blackbox
CECILIA HANSSON
UNIVERSITETSADJUNKT
graybackground
Malmö högskola
Gemensamt verksamhetsstöd
KS-TS Verksamhetsstöd
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö högskola  
Kultur och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Niagara, rum NI:Plan 5, Hus B, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-66 57165
photo of Cecilia Hansson Cecilia Hansson