MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Cecilia Olsson Jers
universitetslektor

citat Min forskning ligger inom fältet svenska med didaktisk inriktning, med särskilt fokus på muntlig och skriftlig framställning. Jag är intresserad av hur människor talar och skriver fram sin trovärdighet i olika situationer och i olika sammanhang. citat

Fil dr i svenska med didaktisk inriktning. Jag har ett speciellt intresse för muntligt och skriftligt språkbruk, muntlig interaktion, berättande och retorik. Fortlöpande forskar jag inom och driver projektet "Narrationer i forskningskommunikation: om berättelsen som akademiskt argument". Tillsammans med kollegor arbetar jag i följande projekt: "Lärarutbildningens språkpraktiker" med Camilla Thurén, "Feedback and assessment of situated orality in education" med Anna Wärnsby samt "FanTales" med Shannon Sauro.

Jag undervisar främst i muntlig och skriftlig kommunikation. Oftast hittar man mig i programkurser för blivande lärare, men också i högskolepedagogiska kurser för universitetets lärare, i fristående kurser på Malmö universitets olika fakulteter samt i fakultetsövergripande doktorandkurser.

Jag disputerade våren 2010 på avhandlingen ”Klassrummet som muntlig arena: att bygga och etablera ethos”, i vilken syftet var att undersöka hur elever bygger och etablerar ethos.

Tidigare forskningsprojekt jag drivit är till exempel "Kommunikation mot profession. Muntlighet som en del av den kommunikativa kompetensen i utbildning" och "Textsamtal som stöd för studenters skrivande".


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för kultur-språk-medier pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:cecilia.olsson_jers@mau.se
Telefon:040-6658046
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, B335:01
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Blogg: Retorik - no quick-fix
Hur hör man att någon är sjuksköterska?
Språkets muntliga möjligheter
Vem i hela friden kan man lita på?
Tankar om tankeverktyg
Språkets muntliga möjlihgeter
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Olsson Jers, Cecilia (2010) Klassrummet som muntlig arena: att bygga och etablera ethos. Malmö University, ISBN 978-91-86295-03-5, ISSN 1651-4513, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Olsson Jers, Cecilia, Wärnsby, Anna (2017) "Assessment of situated orality : The role of reflection and revision in appropriation and transformation of new knowledge" Assessment and Evaluation in Higher Education;, Taylor and Francis, ISSN 0260-2938, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Olsson Jers, Cecilia (2015) "Respons på forskningskommunikation : forskarstuderandes tvärvetenskapliga möten" Rhetorica Scandinavica;, 46-68, Retorikförlaget, ISSN 1397-0534, (PDF document) (application/pdf)

  Bergman, Lotta, Olsson Jers, Cecilia (2014) "Vilken väg tar den kritiska granskningen? : Studenter i samtal om en vetenskaplig artikel" Högre utbildning;1, 35-47, Swednet, ISSN 2000-7558, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Olsson Jers, Cecilia (2011) "Den retoriska arbetsprocessens betydelse för möjligheten att framstå med starkt och trovärdigt ethos i muntlig framställning" Educare;1, 115-136, Lärarutbildningen, Malmö högskola, ISSN 1653-1868, (PDF document) (application/pdf)

  Artiklar
  Olsson Jers, Cecilia (2012) "Överdriven oro för "muntlig framställning"" bloggochdebatt.mah.se;, Malmö högskola, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Olsson Jers, Cecilia (2012) "Retoriken i klassrummet" Retorikmagasinet;, 19-23, Retorikförlaget AB, ISSN 1403-9052, URL [länk],

  Olsson Jers, Cecilia (2011) "Retorik ska förberedas i klassrummet" Svenskläraren;4, 30-32, Svensklärarföreningen, ISSN 0346-2412, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Olsson Jers, Cecilia (2006) "Trovärdigheten på språng." Retorikmagasinet;31, 22-25, Rhetor förlag, ISSN 1403-9052,

  Olsson Jers, Cecilia (2000) "Retoriken ger synliga elever : tema: retorik i skolan." Retorikmagasinet;6, 13-14, Rhetor förlag, ISSN 1403-9052,

  Böcker
  Olsson Jers, Cecilia (red./ed.) | Olsson Jers, Cecilia (2012) Klassrummet som muntlig arena - att tala fram sin trovärdighet. Liber, 207, ISBN 978-91-47-10061-3, URL [länk],

  Antologibidrag
  Carlsson, Ulla (red./ed.) | Adelmann, Kent, Bergman, Lotta, Dahlbeck, Per, Hermansson, Carina, Jönsson, Karin, Nygård Larsson, Pia, Olsson Jers, Cecilia, Persson, Magnus, Thavenius, Marie, Widén, Pär (2014) Språkutveckling, medier och demokrati. Nordicom, 117-121, ISBN 978-91-86523-88-6,

  Carlsson, Ulla (red./ed.) | Adelmann, Kent, Bergman, Lotta, Dahlbeck, Per, Jönsson, Karin, Nygård Larsson, Pia, Olsson Jers, Cecilia, Persson, Magnus, Widén, Pär (2013) Kommunikativa kompetenser i det nya medielandskapet. Nordicom, 59-65, ISBN 978-91-86523-62-6,

  Sarrimo, Cristine, Melin, Margareta, Reimer, Bo (red./ed.) | Olsson Jers, Cecilia (2012) Konsten att vara K3: hur man hör att Inger handleder. Kultur och samhälle, Malmö högskola, 122-130, ISBN 978-91-7104-421-1,

  Ellvin, Madeleine, Holmbom, Lena, Lidbaum, Erik (red./ed.) | Olsson Jers, Cecilia (2007) Talaren lyssnar och lyssnaren talar! Fokus på responsen. Svensklärarföreningen, 71-83, ISBN 978-91-27-41106-7, ISSN 0349-0246,

  Konferensbidrag
  Bergman, Lotta, Olsson Jers, Cecilia (2014) "Why is a researchers’ professional life important to students?" (poster) WRAB, (JPEG Image) (image/jpeg)

  Olsson Jers, Cecilia (2014) "Pedagogical gains with word-for-word scripts in oral presentations" (poster) URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Olsson Jers, Cecilia (2014) "Speech as a part of literacies nexus" (poster) (PDF document) (application/pdf)

  Olsson Jers, Cecilia, Thurén, Camilla (2012) "Lärarutbildningens muntliga språkpraktiker" (paper) (PDF document) (application/pdf)

  Olsson Jers, Cecilia, Bergman, Lotta (2011) "Textsamtal som stöd för studenters akademiska skrivande" (paper) (PDF document) (application/pdf)

  Olsson Jers, Cecilia (2011) "The Class Room as an Oral Arena" (peer-review paper)

  Olsson Jers, Cecilia (2011) "Det lämpliga talet – svenskläraren som språkvårdare" (peer-review paper) 1, Høgskolen i Vestfold, (PDF document) (application/pdf)

  Olsson Jers, Cecilia (2011) "Kommunikation mot profession : muntlighet som en del av den kommunikativa kompetensen i utbildning" (paper) 16-17, Akademiskt lärarskap, Malmö högskola, ISBN 978-91-980036-0-4, (PDF document) (application/pdf)

  Brännström, Maria, Olsson Jers, Cecilia (2010) "Respons på och bedömning av muntlig framställning" (paper)

  Olsson Jers, Cecilia (2009) "Talängslan : tecken på social fobi?" (paper) 1-9, SMDI, (PDF document) (application/pdf)

  Olsson Jers, Cecilia, Brännström, Maria (2009) "Respons och bedömning av muntlig framställning" (paper)

  Olsson Jers, Cecilia (2008) "Möjligheter för etosetablering i klassrummet" (paper) 1-9, (PDF document) (application/pdf)

  Olsson Jers, Cecilia (2007) "Klassrummet som muntlig arena" (poster)

  Olsson Jers, Cecilia (2006) "Fyra ethosdimensioner och ett klassrum" (paper)

  Olsson Jers, Cecilia (2006) "Meningsskapande i muntliga miljöer" (paper) URL [länk],

  Olsson Jers, Cecilia (2006) "Mållös eller mål med mening" (paper) ISBN 91-7307-097-1, URL [länk],

  Olsson Jers, Cecilia (2003) "Retorik i lärarutbildning" (paper)

  Övrig publicering
  Olsson Jers, Cecilia (2014) "Förändra sitt ethos i högre utbildning – svårt eller enkelt?"

  Olsson Jers, Cecilia, Bergman, Lotta (2014) "Vilken väg tar den kritiska granskningen? Studenter i samtal om en vetenskaplig artikel" 192, URL [länk],

  Olsson Jers, Cecilia (2012) "Ihålig kompetensutveckling" 25-26, Rhetor förlag, ISSN 1403-9052, URL [länk],

  Olsson Jers, Cecilia (2007) "Analytiska omsvep" 7-9, Rhetor förlag, ISSN 1403-9052,
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Redaktör för avhandlingsserien för Svenska med didaktisk inriktning

  Sekreterare i handledarkollegiet för Svenska med didaktisk inriktning

blackbox blackbox
CECILIA
OLSSON JERS

UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Kultur, språk och medier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, B335:01, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658046
photo of Cecilia Olsson Jers Cecilia Olsson Jers