MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Cecilia Olsson Jers
universitetslektor

citat Min forskning ligger inom fältet svenska med didaktisk inriktning, med särskilt fokus på muntlig och skriftlig framställning. Jag är intresserad av hur människor talar och skriver fram sin trovärdighet i olika situationer och i olika sammanhang. citat
Fil dr i svenska med didaktisk inriktning. Jag har ett speciellt intresse för muntligt och skriftligt språkbruk, muntlig interaktion och retorik. För tillfället arbetar jag med tre olika projekt som i tur och ordning har forskningskommunikation, muntligt yrkesspråk och bedömning av muntliga presentationer i fokus.

Jag undervisar främst i muntlig och skriftlig kommunikation. Oftast hittar man mig i programkurser för blivande lärare, men också i högskolepedagogiska kurser för högskolans lärare eller i fristående kurser på Malmö högskolas olika fakulteter.

Jag disputerade våren 2010 på avhandlingen ”Klassrummet som muntlig arena: att bygga och etablera ethos”, i vilken syftet var att undersöka hur elever bygger och etablerar ethos. Jag har ett speciellt intresse för språkbruk och muntlig interaktion samt retorik. Tidigare har jag gjort en mindre undersökning om hur lärare ger muntlig respons efter en enskild muntlig framställning.

Tidigare forskningsprojekt jag drivit är till exempel "Kommunikation mot profession. Muntlighet som en del av den kommunikativa kompetensen i utbildning", "Textsamtal som stöd för studenters skrivande" och ”Narrationer i forskningskommunikation. Berättelsen som vetenskapligt argument”.

Kontaktuppgifter

E-post:cecilia.olsson_jers@mah.se
Telefon:040-66 58046
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, OR:B335:01
Mobil:
Fax:040-6658022
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Blogg: Retorik - no quick-fix
Vem i hela friden kan man lita på?
Tankar om tankeverktyg
Hur hör man att någon är sjuksköterska?
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Olsson Jers, Cecilia (2010) Klassrummet som muntlig arena: att bygga och etablera ethos. Malmö University, ISBN 978-91-86295-03-5, ISSN 1651-4513, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Olsson Jers, Cecilia (2015) "Respons på forskningskommunikation : forskarstuderandes tvärvetenskapliga möten" Rhetorica Scandinavica;, 46-68, Retorikförlaget, ISSN 1397-0534, (PDF document) (application/pdf)

  Bergman, Lotta, Olsson Jers, Cecilia (2014) "Vilken väg tar den kritiska granskningen? : Studenter i samtal om en vetenskaplig artikel" Högre utbildning;1, 35-47, Swednet, ISSN 2000-7558, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Olsson Jers, Cecilia (2011) "Den retoriska arbetsprocessens betydelse för möjligheten att framstå med starkt och trovärdigt ethos i muntlig framställning" Educare;1, 115-136, Lärarutbildningen, Malmö högskola, ISSN 1653-1868, (PDF document) (application/pdf)

  Artiklar
  Olsson Jers, Cecilia (2012) "Överdriven oro för "muntlig framställning"" bloggochdebatt.mah.se;, Malmö högskola, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Olsson Jers, Cecilia (2012) "Retoriken i klassrummet" Retorikmagasinet;, 19-23, Retorikförlaget AB, ISSN 1403-9052, URL [länk],

  Olsson Jers, Cecilia (2011) "Retorik ska förberedas i klassrummet" Svenskläraren;4, 30-32, Svensklärarföreningen, ISSN 0346-2412, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Olsson Jers, Cecilia (2006) "Trovärdigheten på språng." Retorikmagasinet;31, 22-25, Rhetor förlag, ISSN 1403-9052,

  Olsson Jers, Cecilia (2000) "Retoriken ger synliga elever : tema: retorik i skolan." Retorikmagasinet;6, 13-14, Rhetor förlag, ISSN 1403-9052,

  Böcker
  Olsson Jers, Cecilia (red./ed.) | Olsson Jers, Cecilia (2012) Klassrummet som muntlig arena - att tala fram sin trovärdighet. Liber, 207, ISBN 978-91-47-10061-3, URL [länk],

  Antologibidrag
  Carlsson, Ulla (red./ed.) | Adelmann, Kent, Bergman, Lotta, Dahlbeck, Per, Hermansson, Carina, Jönsson, Karin, Nygård Larsson, Pia, Olsson Jers, Cecilia, Persson, Magnus, Thavenius, Marie, Widén, Pär (2014) Språkutveckling, medier och demokrati. Nordicom, 117-121, ISBN 978-91-86523-88-6,

  Carlsson, Ulla (red./ed.) | Adelmann, Kent, Bergman, Lotta, Dahlbeck, Per, Jönsson, Karin, Nygård Larsson, Pia, Olsson Jers, Cecilia, Persson, Magnus, Widén, Pär (2013) Kommunikativa kompetenser i det nya medielandskapet. Nordicom, 59-65, ISBN 978-91-86523-62-6,

  Sarrimo, Cristine, Melin, Margareta, Reimer, Bo (red./ed.) | Olsson Jers, Cecilia (2012) Konsten att vara K3: hur man hör att Inger handleder. Kultur och samhälle, Malmö högskola, 122-130, ISBN 978-91-7104-421-1,

  Ellvin, Madeleine, Holmbom, Lena, Lidbaum, Erik (red./ed.) | Olsson Jers, Cecilia (2007) Talaren lyssnar och lyssnaren talar! Fokus på responsen. Svensklärarföreningen, 71-83, ISBN 978-91-27-41106-7, ISSN 0349-0246,

  Konferensbidrag
  Bergman, Lotta, Olsson Jers, Cecilia (2014) "Why is a researchers’ professional life important to students?" (poster) WRAB, (JPEG Image) (image/jpeg)

  Olsson Jers, Cecilia (2014) "Pedagogical gains with word-for-word scripts in oral presentations" (poster) URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Olsson Jers, Cecilia (2014) "Speech as a part of literacies nexus" (poster) (PDF document) (application/pdf)

  Olsson Jers, Cecilia, Thurén, Camilla (2012) "Lärarutbildningens muntliga språkpraktiker" (paper) (PDF document) (application/pdf)

  Olsson Jers, Cecilia, Bergman, Lotta (2011) "Textsamtal som stöd för studenters akademiska skrivande" (paper) (PDF document) (application/pdf)

  Olsson Jers, Cecilia (2011) "The Class Room as an Oral Arena" (peer-review paper)

  Olsson Jers, Cecilia (2011) "Det lämpliga talet – svenskläraren som språkvårdare" (peer-review paper) 1, Høgskolen i Vestfold, (PDF document) (application/pdf)

  Olsson Jers, Cecilia (2011) "Kommunikation mot profession : muntlighet som en del av den kommunikativa kompetensen i utbildning" (paper) 16-17, Akademiskt lärarskap, Malmö högskola, ISBN 978-91-980036-0-4, (PDF document) (application/pdf)

  Brännström, Maria, Olsson Jers, Cecilia (2010) "Respons på och bedömning av muntlig framställning" (paper)

  Olsson Jers, Cecilia (2009) "Talängslan : tecken på social fobi?" (paper) 1-9, SMDI, (PDF document) (application/pdf)

  Olsson Jers, Cecilia, Brännström, Maria (2009) "Respons och bedömning av muntlig framställning" (paper)

  Olsson Jers, Cecilia (2008) "Möjligheter för etosetablering i klassrummet" (paper) 1-9, (PDF document) (application/pdf)

  Olsson Jers, Cecilia (2007) "Klassrummet som muntlig arena" (poster)

  Olsson Jers, Cecilia (2006) "Fyra ethosdimensioner och ett klassrum" (paper)

  Olsson Jers, Cecilia (2006) "Meningsskapande i muntliga miljöer" (paper) URL [länk],

  Olsson Jers, Cecilia (2006) "Mållös eller mål med mening" (paper) ISBN 91-7307-097-1, URL [länk],

  Olsson Jers, Cecilia (2003) "Retorik i lärarutbildning" (paper)

  Övrig publicering
  Olsson Jers, Cecilia (2014) "Förändra sitt ethos i högre utbildning – svårt eller enkelt?"

  Olsson Jers, Cecilia, Bergman, Lotta (2014) "Vilken väg tar den kritiska granskningen? Studenter i samtal om en vetenskaplig artikel" 192, URL [länk],

  Olsson Jers, Cecilia (2012) "Ihålig kompetensutveckling" 25-26, Rhetor förlag, ISSN 1403-9052, URL [länk],

  Olsson Jers, Cecilia (2007) "Analytiska omsvep" 7-9, Rhetor förlag, ISSN 1403-9052,
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Redaktör för avhandlingsserien för Svenska med didaktisk inriktning

  Sekreterare i handledarkollegiet för Svenska med didaktisk inriktning

blackbox blackbox
CECILIA
OLSSON JERS

UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Kultur språk och media
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö högskola 
Lärande och samhälle 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Orkanen, rum OR:B335:01, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-66 58046 work fax 040-6658022
photo of Cecilia Olsson Jers Cecilia Olsson Jers