MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Cecilia Segerby
universitetslektor

Cecilias forskning utgår ifrån språkliga aspekter i matematiken. Cecilia är intresserad av hur olika läs- och skrivaktiviteter kan designas för att stödja elevers resonemangsförmåga och därmed deras matematiska kunskaper. Detta är publicerat i avhandlingen "Supporting mathematical reasoning through reading and writing- making the implicit explicit".


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för Naturvetenskap, Matematik och Samhälle pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:cecilia.segerby@mau.se
Telefon:
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, E404
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Krainer, Konrad, Vondrová, Nada (red./ed.) | Segerby, Cecilia (2015) "Writing in mathematics lessons in Sweden" 1490-1496, European Society for Research in Mathemathics Education (ERME), ISBN 978-80-7290-844-8, (PDF document) (application/pdf)

  Avhandling
  Segerby, Cecilia (2017) Supporting mathematical reasoning through reading and writing in mathematics : making the implicit explicit. Malmö högskola, 156, ISBN 9789171047434, 9789171047427, ISSN 1651-4513, DOI [länk], . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Ebbelind, Andreas, Segerby, Cecilia (2015) "Systemic functional linguistics as a methodological tool in mathematics education research" Nordic Studies in Mathematics Education;1, 33-54, NCM, ISSN 1104-2176, (PDF document) (application/pdf)

  Konferensbidrag
  Pope, Sue (red./ed.) | Segerby, Cecilia (2014) "Reading strategies in mathematics : a Swedish example" (peer-review paper) 311-318, ISSN 1463-6840,

  Ubuz, Behiye, Haser, Çigdem, Mariotti, Maria Alessandra (red./ed.) | Segerby, Cecilia (2013) "Textbooks and logbooks in mathematics" (poster) 1640-1641, Middle East Technical University, ISBN 978-975-429-315-9, (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
CECILIA SEGERBY
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, E404, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
Cecilia Segerby