MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

David Rosenlund
universitetslektor

Jag disputerade 2016 på avhandlingen "History Education as Content, Methods or Orientation?" I den undersöker jag vilket historieämne som syns i lärares bedömningsmaterial och vilka strategier elever använder vid en bedömningssituation i historia. I min forskning har jag sedan dess arbetat för att fördjupa förståelsen för historieämnet och bedömningsfrågor genom att anlägga läroplansteoretiska och utbildningssociologiska perspektiv.

Undervisning och kursansvar: Sedan 2016 undervisar jag på ämneslärarutbildningen i historia på både grund- och avancerad nivå. Jag är även inblandad i undervisning på två UVK-kurser. Jag är övergripande kursansvarig för en av dessa UVK-kurser samt kursansvarig för en kurs på historielärarutbildningen.

Jag var mellan 2015 och 2018 projektledare för de kursprov i historia för gymnasiet som Malmö högskola konstruerade på uppdrag av Skolverket.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:david.rosenlund@mau.se
Telefon:040-6658223
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, B434
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Rosenlund, David (2016) History Education as Content, Methods or Orientation?. Peter Lang, 208, ISBN 978-3-631-67672-1, DOI [länk], .

  Lic. uppsats
  Rosenlund, David (2011) Att hantera historia med ett öga stängt : Samstämmighet mellan historia A och lärares prov och uppgifter. Malmö högskola, 204, ISBN 978-91-978899-1-9, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Rosenlund, David (2019) "Internal consistency in a Swedish history curriculum : a study of vertical knowledge discourses in aims, content and level descriptors" Journal of Curriculum Studies;1, 84-99, Taylor and Francis, ISSN 1366-5839, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Jönsson, Anders, Rosenlund, David, Alvén, Fredrik (2017) "Complement or Contamination : A Study of the Validity of Multiple-Choice Items when Assessing Reasoning Skills in Physics" Frontiers in Education;2(48), Frontiers, ISSN 2504-284X, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Rosenlund, David (2015) "Source criticism in the classroom: An empiricist straitjacket on pupils’ historical thinking?" Historical Encounters A journal of historical consciousness, historical cultures, and history education;1, 47-57, HERMES History Education Research Network - The University of Newcastle, Australia, ISSN 2203-7543, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Ercikan, Kadriye, Seixas, Peter (red./ed.) | Eliasson, Per, Alvén, Fredrik, Axelsson Yngvéus, Cecilia, Rosenlund, David (2015) Historical Consciousness and Historical Thinking Reflectedin Large-Scale Assessment in Sweden.. New Directions in Assessing Historical Thinking, Routledge, 171-181, ISBN 9781138018266,

  Eliasson, Per, Hammarlund, KG, Lund, Erik, Nielsen, Carsten (red./ed.) | Eliasson, Per, Alvén, Fredrik, Rosenlund, David, Rudnert, Joel, Zander, Ulf (2012) "Det är smart att använda historia i nya händelser..." : Historiebruk i skola och samhälle.. Historiedidaktik i Norden 9: Del 1: Historiemedvetande - Historiebruk, Malmö högskola, 257-258, ISBN 9789171044235,

  Eliasson, Per, Karlsson, Klas-Göran, Rosengren, Henrik, Tornbjer, Charlotte (red./ed.) | Rosenlund, David (2010) Är en förklaring alltid en förklaring?. Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet, 199-209, ISBN 978-91-978899-0-2, (PDF document) (application/pdf)

  Konferensbidrag
  Rosenlund, David (2011) "Subject Construction, Assessment, and Alignment in History Education" (paper) 12, (PDF document) (application/pdf)
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Jag arbetar med ett projekt där olika elevgruppers strategier på nationella prov i historia jämförs. Syftet är att öka kunskapen om eventuella ämnesspecifika skillnader som finns mellan dessa grupper. Sådan kunskap kan vara av vikt för att hantera de betygsskillnader som finns mellan dessa grupper av elever.

blackbox blackbox
DAVID ROSENLUND
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Institutionenen för samhälle, kultur och identitet
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Orkanen, rum Orkanen, B434, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658223
photo of David Rosenlund David Rosenlund