MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

David Rosenlund
universitetsadjunkt

Jag undervisar på ämneslärarutbildningen i historia på grund- och avancerad nivå. Dessutom är jag projektledare för de kursprov i historia för gymnasiet som Malmö högskola konstruerar på uppdrag av Skolverket.

Kontaktuppgifter

E-post:david.rosenlund@mah.se
Telefon:040-66 58223
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, OR:A304:01
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Rosenlund, David (2016) History Education as Content, Methods or Orientation?. Peter Lang, 208, ISBN 978-3-631-67672-1, DOI [länk], .

  Lic. uppsats
  Rosenlund, David (2011) Att hantera historia med ett öga stängt : Samstämmighet mellan historia A och lärares prov och uppgifter. Malmö högskola, 204, ISBN 978-91-978899-1-9, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Rosenlund, David (2015) "Source criticism in the classroom: An empiricist straitjacket on pupils’ historical thinking?" Historical Encounters A journal of historical consciousness, historical cultures, and history education;1, 47-57, HERMES History Education Research Network - The University of Newcastle, Australia, ISSN 2203-7543, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Eliasson, Per, Karlsson, Klas-Göran, Rosengren, Henrik, Tornbjer, Charlotte (red./ed.) | Rosenlund, David (2010) Är en förklaring alltid en förklaring?. Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet, 199-209, ISBN 978-91-978899-0-2, (PDF document) (application/pdf)

  Konferensbidrag
  Rosenlund, David (2011) "Subject Construction, Assessment, and Alignment in History Education" (paper) 12, (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
DAVID ROSENLUND
UNIVERSITETSADJUNKT
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Individ och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö högskola 
Lärande och samhälle 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Orkanen, rum OR:A304:01, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-66 58223
photo of David Rosenlund David Rosenlund