MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

David Rosenlund
universitetslektor

citat Mitt forskningsintresse är främst inriktat mot historieämnet på grundskolan och gymnasiet, dess kursplaner och bedömningsfrågor i ämnet. citat

Jag undervisar på ämneslärarutbildningen i historia på grund- och avancerad nivå. Min forskning behandlar främst historieämnet och mer specifikt kursplaner, bedömning och elevstrategier. Jag har tidigare varit projektledare för de kursprov i historia för gymnasiet som Malmö högskola konstruerade på uppdrag av Skolverket.


Kontaktuppgifter

E-post:david.rosenlund@mau.se
Telefon:040-6658223
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, B434
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Rosenlund, David (2016) History Education as Content, Methods or Orientation?. Peter Lang, 208, ISBN 978-3-631-67672-1, DOI [länk], .

  Lic. uppsats
  Rosenlund, David (2011) Att hantera historia med ett öga stängt : Samstämmighet mellan historia A och lärares prov och uppgifter. Malmö högskola, 204, ISBN 978-91-978899-1-9, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Jönsson, Anders, Rosenlund, David, Alvén, Fredrik (2017) "Complement or Contamination : A Study of the Validity of Multiple-Choice Items when Assessing Reasoning Skills in Physics" Frontiers in Education;2(48), Frontiers, ISSN 2504-284X, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Rosenlund, David (2015) "Source criticism in the classroom: An empiricist straitjacket on pupils’ historical thinking?" Historical Encounters A journal of historical consciousness, historical cultures, and history education;1, 47-57, HERMES History Education Research Network - The University of Newcastle, Australia, ISSN 2203-7543, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Ercikan, Kadriye, Seixas, Peter (red./ed.) | Eliasson, Per, Alvén, Fredrik, Axelsson Yngvéus, Cecilia, Rosenlund, David (2015) Historical Consciousness and Historical Thinking Reflectedin Large-Scale Assessment in Sweden.. New Directions in Assessing Historical Thinking, Routledge, 171-181, ISBN 9781138018266,

  Eliasson, Per, Hammarlund, KG, Lund, Erik, Nielsen, Carsten (red./ed.) | Eliasson, Per, Alvén, Fredrik, Rosenlund, David, Rudnert, Joel, Zander, Ulf (2012) "Det är smart att använda historia i nya händelser..." : Historiebruk i skola och samhälle.. Historiedidaktik i Norden 9: Del 1: Historiemedvetande - Historiebruk, Malmö högskola, 257-258, ISBN 9789171044235,

  Eliasson, Per, Karlsson, Klas-Göran, Rosengren, Henrik, Tornbjer, Charlotte (red./ed.) | Rosenlund, David (2010) Är en förklaring alltid en förklaring?. Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet, 199-209, ISBN 978-91-978899-0-2, (PDF document) (application/pdf)

  Konferensbidrag
  Rosenlund, David (2011) "Subject Construction, Assessment, and Alignment in History Education" (paper) 12, (PDF document) (application/pdf)
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Jag arbetar med ett projekt där olika elevgruppers strategier på nationella prov i historia jämförs. Syftet är att öka kunskapen om eventuella ämnesspecifika skillnader som finns mellan dessa grupper. Sådan kunskap kan vara av vikt för att hantera de betygsskillnader som finns mellan dessa grupper av elever.

blackbox blackbox
DAVID ROSENLUND
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Institutionen för samhälle, kultur och identitet
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Orkanen, rum Orkanen, B434, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658223
photo of David Rosenlund David Rosenlund