MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Fanny Jonsdottir
universitetslektor

Fanny Jonsdottir är fil.dr i pedagogik och universitetslektor i pedagogik vid enheten Barn Unga Sammhälle. Jag undervisar och handleder inom lärarprogrammet på grund och avancerad nivå i pedagogik, företrädesvis kring frågor som rör samspel mellan barn och mellan barn och vuxna. Jag har utarbetat kursplaner kring institutionaliserad barndom med särskild fokus på barns uppväxt- och livsvillkor, barns sociala relationer i förskolan/kamrat- och vänskapsrelationer samt lekens betydelse för barns utveckling och lustfyllda lärande. Jag arbetar även med uppdragsutbildning och föreläser vid konferenser och fortbildningsdagar för yrkesverksamma pedagoger samt handleder personalgrupper om ovanstående ämnesområden.

Kontaktuppgifter

E-post:fanny.jonsdottir@mah.se
Telefon:040-66 58295
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, OR:A204
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Egen webbsida
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Jonsdottir, Fanny (2007) Barns kamratrelationer i förskolan: Samhörighet tillhörighet vänskap utanförskap. Malmö Högskola Lärarutbildningen, ISBN 978-91-976537-7-0, ISSN 1651-4513, . (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
FANNY JONSDOTTIR
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Barn unga och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö högskola 
Lärande och samhälle 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Orkanen, rum OR:A204, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-66 58295
photo of Fanny Jonsdottir Fanny Jonsdottir