MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Gun Normark
bitr/vice prefekt/universitetsadjunkt

Senior adjunkt i idrottsvetenskap med inriktning företagsekonomi och samhällsekonomi. Verksam framförallt med inriktning mot sport management. Universitetslärare i marknadsföring, verksamhetsstyrning och projektledning.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för idrottsvetenskap pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:gun.normark@mau.se
Telefon:040-6658230
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, E434
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Idrottsforum.org
Profilen Idrott i förändring
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar
  Persson, H. Thomas R., Normark, Gun (2009) "CSR - av, med och genom idrott" Svensk Idrottsforskning;3, 26-30, ISSN 1103-4629, URL [länk],

  Antologibidrag
  Book, Karin, Carlsson, Bo (red./ed.) | Normark, Gun (2008) Om behovet av marknadsföring och idrottens roll som marknadsförare. www.idrottsforum.org/iforpubl, ISBN 978-91-85645-05-3,

  Konferensbidrag
  Carlsson, Bo, Normark, Gun (2009) "Branding a women football club: LdB FC for Life" (paper) 254-255, ISBN 978-90-5472-111-6, URL [länk],

  Övrig publicering
  Normark, Gun (2010) "Konsumtion av idrott" Idrottsvetenskap, Malmö högskola, ISSN 1652-7224, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
GUN NORMARK
BITR / VICE PREFEKT / UNIVERSITETSADJUNKT
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Idrottsvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, E434, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658230
www.mah.se
Gun Normark