MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Gun Normark
universitetsadjunkt

citat Sport Management citat
Verksam framförallt med inriktning mot Idrottsvetenskap. Internationell civilekonom. tyska och engelska. Undervisar främst i marknadsföring, redovisning och verksamhetsstyrning.

Kontaktuppgifter

E-post:gun.normark@mah.se
Telefon:040-66 58230
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, OR:E434
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Idrottsforum.org
Profilen Idrott i förändring
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar
  Persson, H. Thomas R., Normark, Gun (2009) "CSR - av, med och genom idrott" Svensk Idrottsforskning;3, 26-30, ISSN 1103-4629, URL [länk],

  Antologibidrag
  Book, Karin, Carlsson, Bo (red./ed.) | Normark, Gun (2008) Om behovet av marknadsföring och idrottens roll som marknadsförare. www.idrottsforum.org/iforpubl, ISBN 978-91-85645-05-3,

  Konferensbidrag
  Carlsson, Bo, Normark, Gun (2009) "Branding a women football club: LdB FC for Life" (paper) 254-255, ISBN 978-90-5472-111-6, URL [länk],

  Övrig publicering
  Normark, Gun (2010) "Konsumtion av idrott" Idrottsvetenskap, Malmö högskola, ISSN 1652-7224, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
GUN NORMARK
UNIVERSITETSADJUNKT
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Idrottsvetenskap - IDV
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö högskola 
Lärande och samhälle 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Orkanen, rum OR:E434, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-66 58230
www.mah.se
Gun Normark