MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Gun Persson
universitetslektor

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för barn – unga – samhälle pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:gun.persson@mau.se
Telefon:040-6658152
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, A228:02
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

blackbox blackbox
GUN PERSSON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Barn, unga och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Orkanen, A228:02, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658152
www.mah.se
Gun Persson