MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Gun Persson
universitetslektor

Kontaktuppgifter

E-post:gun.persson@mah.se
Telefon:040-66 58152
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, OR:A228:02
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

blackbox blackbox
GUN PERSSON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Barn unga och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö högskola  
Lärande och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Orkanen, rum OR:A228:02, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-66 58152
www.mah.se
Gun Persson