MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Haukur Viggosson
universitetslektor

Haukur Viggosson är fil dr. i pedagogik. Arbetar inom enheten skolutveckling och ledarskap, med undervisning och forskning huvudsakligen inom området skolutveckling, högskolapedagogik (vuxenpedagogik).


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:haukur.viggosson@mau.se
Telefon:040-6658238
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, D446
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

blackbox blackbox
HAUKUR VIGGOSSON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Skolutveckling och ledarskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Orkanen, D446, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658238
photo of Haukur Viggosson Haukur Viggosson