MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Haukur Viggosson
universitetslektor

Haukur Viggosson är fil dr. i pedagogik. Arbetar inom enheten skolutveckling och ledarskap, med undervisning och forskning huvudsakligen inom området skolutveckling, högskolapedagogik (vuxenpedagogik).


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för skolutveckling och ledarskap pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:haukur.viggosson@mau.se
Telefon:040-6658238
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, D446
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

blackbox blackbox
HAUKUR VIGGOSSON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Skolutveckling och ledarskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Orkanen, D446, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658238
photo of Haukur Viggosson Haukur Viggosson