MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Haukur Viggósson
universitetslektor

citat Forskning fokuserar på högskolepedagogik, vuxenpedagogik och skolledarskap citat
Haukur Viggosson är fil dr. i pedagogik. Arbetar inom enheten skolutveckling och ledarskap, med undervisning och forskning huvudsakligen inom området skolutveckling, högskolapedagogik (vuxenpedagogik).

Kontaktuppgifter

E-post:haukur.viggosson@mah.se
Telefon:040-66 58238
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, OR:D446
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

blackbox blackbox
HAUKUR VIGGÓSSON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Skolutveckling och ledarskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö högskola  
Lärande och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Orkanen, rum OR:D446, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-66 58238
photo of Haukur Viggósson Haukur Viggósson