MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Helen Hasslöf
universitetslektor

Helen Hasslöf, Doktor i naturvetenskapernas didaktik, inriktning lärande för hållbar utveckling. Fil. kand. i biologi, inriktning ekologi. Naturskolepedagog, utomhuspedagogik.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för Naturvetenskap, Matematik och Samhälle pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:helen.hasslof@mau.se
Telefon:040-6658158
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, E204d
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

National fontD Science Education
National GRESD Education & Sustainable Development
Öresundklassrummet
Utbildningsradion 2015 entreprenöriellt lärande
Swedesd Nordiskt högre seminarium inom miljödidakt
PARRISE
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Hasslöf, Helen (2015) The educational challenge in "education for sustainable development" : qualification, social change and the political. Malmö University, Faculty of Education and Society, 110, ISBN 978-91-7104-627-7, 978-91-7104-628-4, ISSN 1651-4513, 1652-5051, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Lundström, Mats, Sjöström, Jesper, Hasslöf, Helen (2017) "Responsible Research and Innovation in Science Education : The Solution or The Emperor’s New Clothes?" Sisyphus : Journal of Education;3, 1117, Institute of Education, University of Lisbon, ISSN 2182-9640, (PDF document) (application/pdf)

  Hasslöf, Helen, Lundegard, Iann, Malmberg, Claes (2016) "Students` qualification in environmental and sustainability education-epistemic gaps or composites of critical thinking" International Journal of Science Education;2, 25917, Taylor & Francis, ISSN 0950-0693, DOI [länk],

  Hasslöf, Helen, Malmberg, Claes (2015) "Critical thinking as room for subjectification in Education for Sustainable Development" Environmental Education Research;2, 23917, Taylor & Francis, ISSN 1350-4622, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Hasslöf, Helen, Ekborg, Margareta, Malmberg, Claes (2014) "Discussing sustainable development among teachers : an analysis from a conflict perspective" International Journal of Environmental & Science Education;1, 4117, International Society of Educational Research, ISSN 1306-3065, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Petry, Roger A, Fadeeva, Zinada, Fadeeva, Olga, Hasslöf, Helen, Hellström, Åsa, Mochizuki, Yoko, Sonesson, Kerstin (2010) "Education for sustainable production and consumption and sustainable livelihoods: learning from multi-stakeholder networks" Sustainable Science;1, 8314, Springer, ISSN 1862-4065, DOI [länk],

  Vetenskapliga artiklar
  Axelsson, Harriet, Hasslöf, Helen, Ib Cruys-Bagger, Sören, Persson, Lars, Wickenberg, Per (2013) "Lärcirklar i Öresundsklassrummet." Education and Sustainability;6: Specialnummer Sverige/Danmark, 2-39, ISSN 2013-5726,

  Antologibidrag
  Hasslöf, Helen, Lundegård, Iann | Otrel-Cass, Kathrin, Krabbe Sillasen, Martin, Arvola Orlander, Auli (red./ed.) (2018) In-Between Chapter : The Political in Science Education in Cultural, Social, and Political Perspectives in Science Education. Cultural, Social, and Political Perspectives in Science Education : A Nordic View, Springer, Cham, 696, ISBN 978-3-319-61190-7, 978-3-319-61191-4, ISSN 1879-7229, DOI [länk],

  Bomgren, Marianne, Hasslöf, Helen, Jiborn, Maria | Johansson, Roger, Berggren, Lars (red./ed.) (2006) Klassens alla uterum. Levande läromedel;, Malmö högskola, 17326, ISSN 1101-7643, (PDF document) (application/pdf)

  Hasslöf, Helen | Lidesten, Britt-Marie (red./ed.) (2006) 1700-talet. Linnélektioner : inspiration för kunskap, Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, Uppsala universitet, 188, ISBN 91-976647-0-7, (PDF document) (application/pdf)

  Konferensbidrag
  Sjöström, Jesper, Hasslöf, Helen, Lundström, Mats (2017) "Relations and responsibility in pre-service science teachers` talk about nanotechnology education" ESERA European Science Education Research Assosiation, (other) URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Hasslöf, Helen, Lundström, Mats, Sjöström, Jesper (2017) "Science and technological innovations as drivers for educational change : Teachers` perspectives of an inquiry-based project into the unknown" ESERA European Science Education Research Association, (other) URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Hasslöf, Helen, Lundegård, Iann, Malmberg, Claes (2016) "Teachers as agents for social change? Myths and Subject positions in transformative sustainability education" Nordisk forskningskonferens om miljö- och hållbarhetsutbildning, (other)

  Bengtsson, Stefan, Östman, Leif, Sund, Per, Andersson, Pernilla, Hasslöf, Helen, Nordén, Birgitta, Manni, Annika, Sund, Louise, Stagell, Ulrica, Andersson, Kristina, Ottander, Katarina, Ignell, Caroline (2015) "Mind the gap! Moving from awareness to action : Showcasing emergent research from the Swedish Graduate School in Education for Sustainable Development (GRESD)" 8th World Environmental Education Congress (WEEC) : Planet and People, how can they develop together? Abstract list of WEEC 2015, (other) 1, WEEC, Other Abstract no 601-S, URL [länk],

  Hasslöf, Helen (2013) "Discussing Education for Sustainable Development among Teachers: The challenge of subjectification" ECER (The European Conference on Educational Research) 2013, (paper) URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Hasslöf, Helen (2012) "Discussing Education for Sustainable Development among Teachers : the tension between qualification, socialisation and subjectification" IOSTE XV Science & Technology Education for Development, Citizenship and Social Justice, (peer-review paper) 3, (PDF document) (application/pdf)

  Hasslöf, Helen | Reti, Monika, Tschapka, Johannes (red./ed.) (2012) "Thoughts & Reflections about Research Perspectives and Practical Implementations around the CSCT model." ENSI Conference Creating learning environments for the future : Research and practice on sharing knowledge on ESD, 1284, Environment and School Initiatives, ISBN 9789081489409, (PDF document) (application/pdf)

  Hasslöf, Helen (2010) "SUBJECT MEETS SUBJECT IN ESD" The XIV IOSTE International Symposium on SOCIO-CULTURAL AND HUMAN VALUES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION, (poster) (PDF document) (application/pdf)

  Hasslöf, Helen, Ekborg, Margareta (2010) "SubjectMeets Subject in ESD" Eridob 2010 : 8th Conference of European researchers in didactics of biology, (poster) (PDF document) (application/pdf)

  Hasslöf, Helen (2009) "Education for Sustainable Development : Subject meets Subject : a study about teachers` interchange" National graduate school of science, technology and mathematics education research (FontD). Annual meeting with the scientific committee, (poster) (PDF document) (application/pdf)

  Rapporter
  Hasslöf, Helen (2009) Tankar om hållbar utveckling och lärande. RCE Skåne, 37, (PDF document) (application/pdf)
 • Övriga uppdrag och meriter

 • 2018-2019 Skolverksuppdrag Utveckling av moduler för kompetensutveckling, kollegialt lärande, hållbar utveckling gymnasieskolan

  2018 Skolverksuppdrag Utveckling av moduler för kompetensutveckling, kollegialt lärande, hållbar utveckling åk 7-9

  2017-2018 Skolverksuppdrag Utveckling av Moduler för kompetensutveckling, kollegialt lärande, förmågor i NO-undervisningen åk 4-6 samt åk 7-9

  2016 Skolverksuppdrag Konstruktion av bedömningsstöd i NO för åk 4-6

  2014-2015 Skolverksuppdrag Konstruktion av nationella prov i NO åk 6

  2017-2018 IOSTE organisationskommitté Malmö högskola (samarbete Malmö högskola och Stockholms universitet) för XVIII IOSTE SYMPOSIUM (International Organization for Science and Technology Education). 13-17 augusti 2018, Malmö University.

  Sammankallande för institutionens ämnesgrupp: naturvetenskap-teknik-geografi-naturkunskap

  2016-2017 Digitalt lärande Fakultetsövergripande utvecklingsprojekt för digital kompetens inom lärarutbildningen

  2015-2016, Advanced studygroup (ASG), Pufendorfs tvärvetenskapliga Forskningsinstitut vid Lunds universitet. Nanosäkerhet: Nya material- nya risker?

  2015 Fakultetsuppdrag inom lärarutbildningen som koordinator för tre utvecklingsområdena: Lärande i Medielandskapet (LiM), Lärande Interkulturalitet och Språk (LIS) och Lärande för Hälsa Ekologiskt hållbar framtid (LHE).

  2012-2014. Koordinator forskarnätverket Nordic Network for Researchers CPSSE cultural perspectives on science education. http://cpsse.weebly.com/

  2013-pågående Svensk representant för ALKA- nätverk. https://vimeo.com/138060994 Lösenord: nordplus

  2011-2013. Öresundsklassrummet (Interreg.projekt). Mentor för nätverk av lärare från Köpenhamn, Malmö och Lund (åk 6-9) i forsknings/lärcirklar, lärande för hållbar utveckling och integrationsfrågor.

  2008-2015 Nationella forskarskolan i naturvetenskapernas, teknikens och matematikens didaktik, FontD Linköpings universitet (doktorand).

  2009-2015. Nationella forskarskolan i utbildning och hållbar utveckling, GRESD Uppsala universitet (ass. doktorand).

blackbox blackbox
HELEN HASSLÖF
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, E204d, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658158
photo of Helen Hasslöf Helen Hasslöf