MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Helen Hasslöf
universitetslektor

citat Hållbar utveckling, en utmaning för utbildning? citat

Helen Hasslöf, Doktor i naturvetenskapernas didaktik, inriktning lärande för hållbar utveckling. Fil. kand. i biologi, inriktning ekologi. Naturskolepedagog, utomhuspedagogik.


Kontaktuppgifter

E-post:helen.hasslof@mau.se
Telefon:040-6658158
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, E204d
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

National fontD Science Education
National GRESD Education & Sustainable Development
ENSI Junior Research Network (ESD)
Hållbar utveckling (HUT) i skolan, webbportal
Öresundklassrummet
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Hasslöf, Helen (2015) The educational challenge in "education for sustainable development" : qualification, social change and the political. Malmö University, Faculty of Education and Society, 110, ISBN 978-91-7104-627-7, 978-91-7104-628-4, ISSN 1651-4513, 1652-5051, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Lundström, Mats, Sjöström, Jesper, Hasslöf, Helen (2017) "Responsible Research and Innovation in Science Education: The Solution or The Emperor’s New Clothes?" Sisyphus : Journal of Education;3, 11-27, Institute of Education, University of Lisbon, ISSN 2182-9640, (PDF document) (application/pdf)

  Hasslöf, Helen, Lundegard, Iann, Malmberg, Claes (2016) "Students` qualification in environmental and sustainability education-epistemic gaps or composites of critical thinking" International Journal of Science Education;2, 259-275, Taylor & Francis, ISSN 0950-0693, DOI [länk],

  Hasslöf, Helen, Malmberg, Claes (2014) "Critical thinking as room for subjectification in Education for Sustainable Development" Environmental Education Research;, e-pub ahead of print, Taylor & Francis, ISSN 1350-4622, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Hasslöf, Helen, Ekborg, Margareta, Malmberg, Claes (2014) "Discussing sustainable development among teachers : an analysis from a conflict perspective" International Journal of Environmental & Science Education;1, 41-57, International Society of Educational Research, ISSN 1306-3065, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Petry, Roger A, Fadeeva, Zinada, Fadeeva, Olga, Hasslöf, Helen, Hellström, Åsa, Mochizuki, Yoko, Sonesson, Kerstin (2010) "Education for sustainable production and consumption and sustainable livelihoods: learning from multi-stakeholder networks" Sustainable Science;1, 83-96, Springer, ISSN 1862-4065, DOI [länk],

  Antologibidrag
  Otrel-Cass, Kathrin, Krabbe Sillasen, Martin, Arvola Orlander, Auli (red./ed.) | Hasslöf, Helen, Lundegård, Iann (2018) In-Between Chapter : The Political in Science Education in Cultural, Social, and Political Perspectives in Science Education. Cultural, Social, and Political Perspectives in Science Education : A Nordic View, Springer, Cham, 69-74, ISBN 978-3-319-61190-7, 978-3-319-61191-4, ISSN 1879-7229, DOI [länk],

  Johansson, Roger, Berggren, Lars (red./ed.) | Bomgren, Marianne, Hasslöf, Helen, Jiborn, Maria (2006) Klassens alla uterum. Levande läromedel;, Malmö högskola, 173-198, ISSN 1101-7643, (PDF document) (application/pdf)

  Konferensbidrag
  Sjöström, Jesper, Hasslöf, Helen, Lundström, Mats (2017) "Relations and responsibility in pre-service science teachers` talk about nanotechnology education" ESERA European Science Education Research Assosiation, (other) URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Hasslöf, Helen, Lundström, Mats, Sjöström, Jesper (2017) "Science and technological innovations as drivers for educational change : Teachers` perspectives of an inquiry-based project into the unknown" ESERA European Science Education Research Association, (other) URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Hasslöf, Helen, Lundegård, Iann, Malmberg, Claes (2016) "Teachers as agents for social change? Myths and Subject positions in transformative sustainability education" Nordisk forskningskonferens om miljö- och hållbarhetsutbildning, (other)

  Bengtsson, Stefan, Östman, Leif, Sund, Per, Andersson, Pernilla, Hasslöf, Helen, Nordén, Birgitta, Manni, Annika, Sund, Louise, Stagell, Ulrica, Andersson, Kristina, Ottander, Katarina, Ignell, Caroline (2015) "Mind the gap! Moving from awareness to action : Showcasing emergent research from the Swedish Graduate School in Education for Sustainable Development (GRESD)" Abstract list of WEEC 2015, (other) 409, WEEC, Other Abstract no 601-S, URL [länk],

  Hasslöf, Helen (2013) "Discussing Education for Sustainable Development among Teachers: The challenge of subjectification" , (paper) URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Hasslöf, Helen (2012) "Discussing Education for Sustainable Development among Teachers : the tension between qualification, socialisation and subjectification" (peer-review paper) 1-3, (PDF document) (application/pdf)

  Hasslöf, Helen (2010) "SUBJECT MEETS SUBJECT IN ESD" (poster) (PDF document) (application/pdf)

  Hasslöf, Helen, Ekborg, Margareta (2010) "SubjectMeets Subject in ESD" (poster) (PDF document) (application/pdf)

  Hasslöf, Helen (2009) "Education for Sustainable Development : Subject meets Subject : a study about teachers` interchange" , (poster) (PDF document) (application/pdf)

  Rapporter
  Hasslöf, Helen (2009) Tankar om hållbar utveckling och lärande. RCE Skåne, 1-37, (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
HELEN HASSLÖF
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Natur-matematik-samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, E204d, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658158
photo of Helen Hasslöf Helen Hasslöf