MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Ingegerd Ericsson
universitetslektor

citat Mer medveten motorik behövs i förskola och skola! citat
Filosofie doktor i pedagogik och docent i idrottsvetenskap. Idrotts- och speciallärare, undervisning inom motorik och analys av kvantitativa data. Doktorsavhandling 2003: Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer (en delstudie i Bunkefloprojektet, www.bunkeflomodellen.com). Forskningsomr: Relationer mellan motorik, självförtroende och kognition. CV och information om motorikobservationer och motorisk träning finns på www.mugi.se

Kontaktuppgifter

E-post:ingegerd.ericsson@mah.se
Telefon:040-66 58317
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, OR:E127i
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Motorisk utveckling som grund för inlärning
Idrottsforum.org
Mer idrott i skolan skärper inlärningsförmågan
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Ericsson, Ingegerd (2003) Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer: en interventionsstudie i skolår 1-3. Lärarutbildningen, Malmö högskola, 238, ISBN 91-85042-03-X, ISSN 1651-4513, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Ericsson, Ingegerd, Cederberg, Margareta (2015) "Physical activity and school performance : a survey among students not qualified for upper secondary school" Physical Ecucation and Sport Pedagogy;1, 45-66, Taylor & Francis, ISSN 1740-8989, DOI [länk],

  Ericsson, Ingegerd, Karlsson, Magnus (2014) "Motor skills and school performance in children with daily physical education in school : a 9-year intervention study" Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports;2, 273–278, Wiley, ISSN 1600-0838, DOI [länk],

  Ericsson, Ingegerd (2013) "Physical Activity and Learning in the Swdish Bunkeflo Project : evaluation of Motor Skills Training in Compulsory School" Educational Alternatives;1, 134-144, International Scientific Publication, ISSN 1313-2571, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Ericsson, Ingegerd (2011) "Effects of increased physical activity on motor skills and marks in physical education: an intervention study in school years 1 through 9 in Sweden" Physical Education & Sport Pedagogy;3, 313-329, Routledge, ISSN 1742-5786, DOI [länk],

  Ericsson, Ingegerd, Karlsson, Magnus (2011) "Effects of Increased Physical activity and Motor training on Motor Skills and Self-esteem: An Intervention Study in School years 1 through 9" International Journal of Sport Psychology;5, 461-479, Edizioni Luigi Pozzi, ISSN 0047-0767, URL [länk],

  Tvingstedt, Anna-Lena (2011) "Avslutande reflexioner" , 267-276, Lärande och Samhälle, Malmö högskola, ISBN 978-91-7104-422-8, ISSN 1653-1868, (PDF document) (application/pdf)

  Gustafsson, Peik, Svedin, Carl Göran, Ericsson, Ingegerd, Lindén, Christian, Karlsson, Magnus K, Thernlund, Gunilla (2010) "Reliability and validity of the assessment of soft signs in children with and without Attention Deficit Hyperactivity Disorder" Developmental medicine and child neurology;4, 364-370, ISSN 0012-1622, DOI [länk],

  Ericsson, Ingegerd, Cederberg, Margareta (2009) "Fysisk aktivitet bland ungdomar som inte uppnår grundskolans mål. En enkät- och intervjuundersökning bland IV-elever i Malmö 2008" SVEBIS årsbok : aktuell beteende- och samhällsvetenskaplig idrottsforskning, s 45-79, Svensk förening för beteende- och samhällsvetenskaplig idrottsforskning, ISSN 0284-4672,

  Ericsson, Ingegerd, Grahn, Patrik, Skärbäck, Erik (2009) "Närmiljöns betydelse och hur den kan påverkas" Educare;1, 81-101, Lärarutbildningen, Malmö högskola, ISSN 1653-1868, (PDF document) (application/pdf)

  Ericsson, Ingegerd (2008) "Motor skills, attention and academic achievements - an intervention study in school year 1-3." The British Educational Research Journal;3, 301-313,

  Ericsson, Ingegerd (2008) "To measure and improve motor skills in practice." International Journal of Pediatric Obesity;1, 21-27,

  Ericsson, Ingegerd (2008) "MUGI observation checklist: An alternative to measuring motor skills in physical education classes." The Asian Journal of Exercise & Sports Science,;1, 1-8,

  Ericsson, Ingegerd, Gustafsson, Peik (2007) "ADHD symptoms and maturity – a study in a group of primary school children." The Acta Pædiatrica, Taylor & Francis Ltd, DOI [länk],

  Ericsson, Ingegerd (2007) "Motorikobservationer och skolprestationer" Nordisk Pedagogik;2, 111-118, Universitetsförlaget i samarbete med NFPF, (PDF document) (application/pdf)

  Ericsson, Ingegerd (2006) "Koncentrationsförmåga ur ett relationellt perspektiv" Educare;1, 38-53, Lärarutbildningen, Malmö Högskola, ISSN 1653-1868, (PDF document) (application/pdf)

  Östman, Pär-Olof, Hellman, Mats, Nilson, Hans, Ericsson, Ingvar (2004) "Provisional implants: a clinical prospective study in 45 patients, from implant placement to delivery of the final bridge." Clinical Implant Dentistry and Related Research;3, 142-9, ISSN 1523-0899, DOI [länk],

  Vetenskapliga artiklar
  Ericsson, Ingegerd (2013) "Golfträning för barn och unga med funktionsnedsättning : En motorikstudie i Oxie golfklubb" Idrottsforum.org;130930, Idrottsvetenskap, Malmö högskola, ISSN 1652-7224, (PDF document) (application/pdf)

  Ericsson, Ingegerd, Karlsson, Magnus K. (2012) "Daglig idrott och hälsa förbättrar motorik och skolprestationer : en 9-årig interventionsstudie" Idrott & hälsa : organ för Svenska idrottslärarföreningen;4, 31, Svenska idrottslärarföreningen, ISSN 1653-1124,

  Ericsson, Ingegerd (2012) "Key issues in childhood physical activity science" Idrottsforum.org;, 5, Malmö högskola, Idrottsvetenskap, ISSN 1652–7224, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Ericsson, Ingegerd, Cederberg, Margareta (2011) "Fysisk aktivitet bland ungdomar som inte uppnår grundskolans mål. En enkätundersökning bland IV-elever i Malmö 2008" Idrottsforum.org;, 1-17, Idrottsvetenskap, Lärande och Samhälle, Malmö högskola, ISSN 1652–7224, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Ericsson, Ingegerd, Grahn, Patrik, Skärbäck, Erik (2010) "Stimulerande närmiljö behövs för barns fysiska och psykiska hälsa" Svensk idrottsmedicin;2, s 25, ISSN 1103-7652, URL [länk],

  Ericsson, Ingegerd (2008) "Att sträva efter att erbjuda fysisk aktivitet räcker inte." Svensk Idrottsforskning;2, 27-29,

  Ericsson, Ingegerd (2008) "Sträva efter att erbjuda fysisk aktivitet, räcker det?" Svensk IdrottsMedicin;1, 24-26,

  Ericsson, Ingegerd (2007) "Idrottsledare i skolan behöver utbildning" Svensk Idrottsforskning;3-4, 50-54, Centrum för Idrottsforskning,

  Ericsson, Ingegerd (2006) "Pendeln har svängt : ökad fysisk aktivitet i skolan" Liikunnanopettaja, 10-13, Liikunnanopettaja,

  Ericsson, Ingegerd, Gärdsell, P., Lindén, C., Karlsson, M. (2006) "En livsstil för bättre hälsa" Svensk Idrottsmedicin;2, 5-8, Svensk Idrottsmedicinsk förening,

  Ericsson, Ingegerd (2006) "Bunkefloprojektet visade vägen till mer idrott i skolan" Svensk IdrottsMedicin;4, Svensk Idrottsmedicinsk förening,

  Ericsson, Ingegerd (2006) "Fysisk aktivitet i svensk skola." Focus Tidsskrift for idræt;30(1) Focus;1, 38-39, Focus, URI [länk],

  Ericsson, Ingegerd (2006) ""Det är som tivoli fast gratis!" Hur kan man observera barns motorik samtidigt som barnen får en positiv rörelseupplevelse?" Skud.nu, Skoleidrættens Udviklingscenter,

  Ericsson, Ingegerd (2006) "Olika perspektiv på koncentrationsförmåga" Locus;3, 4-20, Locus,

  Artiklar
  Kågström, Alf, Ericsson, Ingegerd, Hamrén, Erik, Eggertz Forsmark, Malin, Harms-Ringdahl, Karin, Jansson, Eva, Eklöf, Ulf, Gärdsell, Per, Rafstedt-Johansson, Helene, Söderberg, Erik (2013) "Mer idrott i skolan ger bättre betyg" Svenska Dagbladet;130920, 6, ISSN 1101-2412,

  Ericsson, Ingegerd (2013) "Ökt kroppsöving og motorisk trening forbedrer prestationene i de teoretiske fagene" Kroppsöving,;4, 8-11., Landslaget kroppsøving og idrett i skolen, ISSN 0333-0141,

  Ericsson, Ingegerd (2013) "Idrott och hälsa varje skoldag" Idrott & hälsa : organ för Svenska idrottslärarföreningen;2, 14-17, Svenska Idrottslärarföreningen, ISSN 1653-1124,

  Ericsson, Ingegerd (2013) "Hälsoekonomiska argument för mer idrottsundervisning i skolan" Idrottsforum.org.;131114, Idrottsvetenskap, Malmö högskola, ISSN 1652-7224, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Ericsson, Ingegerd (2013) "Vakna idrottslärare! Vakna nu!" Idrott & hälsa : organ för Svenska idrottslärarföreningen;6, 25-29., Svenska idrottslärarföreningen, ISSN 1653-1124,

  Ericsson, Ingegerd (2013) "Golfträning för barn och unga med funktionsnedsättning : En motorikstudie i Oxie golfklubb. Sammanfattning." Idrott & hälsa : organ för Svenska idrottslärarföreningen;6, 15, Svenska idrottslärarföreningen, ISSN 1653-1124,

  Ericsson, Ingegerd (2013) "Hälsan ska förbättras i Malmö" Idrott & hälsa : organ för Svenska idrottslärarföreningen;3, 13, Svenska idrottslärarföreningen, ISSN 1653-1124,

  Ericsson, Ingegerd (2012) "Ökad idrottsundervisning och motorisk träning förbättrar skolprestationer" Årsskrift;, 14-19, Föreningen GCI, (PDF document) (application/pdf)

  Ericsson, Ingegerd (2011) "Friluftsgym för alla?" Tidskrift i idrott och hälsa;5, 22-24, Svenska Idrottslärarföreningen, ISSN 1653-1124,

  Ericsson, Ingegerd, Grahn, Patrik, Skärbäck, Erik (2011) "Värna närmiljön!" Education and Sustainability;4, 36-37, Education and sustainability, ISSN 2013-5726,

  Ericsson, Ingegerd (2011) "Paralympic School Days - en lyckad workshop under EASS-konferensen i Umeå 18-22 maj" Tidskrift i idrott och hälsa;5, 32-32, Svensk Idrottslärarförening, ISSN 1653-1124,

  Ericsson, Ingegerd (2011) "Motorikträning utomhus för vuxna" Idrottsforum.org.;, 7, Idrottsvetenskap, Lärande och Samhälle, Malmö högskola, ISSN 1652-7224, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Ericsson, Ingegerd (2011) "Paralympic School Days. En workshop under EASS-konferensen i Umeå 18–22 maj 2011" Idrottsforum.org.;, Idrottsvetenskap, Lärande och Samhälle, Malmö högskola, ISSN 1652-7224, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Ericsson, Ingegerd (2011) "Rapport från Idrottslärarstämman i Luleå 18-19 mars 2011" Idrottsforum.org.;, Idrottsvetenskap, Lärande och Samhälle, Malmö högskola, ISSN 1652-7224, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Ericsson, Ingegerd (2011) "Ropen skalla : viktigt med motorikträning åt alla." Tidskrift i idrott och hälsa;3, 12-15, Svenska Idrottslärarföreningen, ISSN 1653-1124,

  Ericsson, Ingegerd (2010) "Motorik kan utvecklas genom träning" Modern Psykologi;Mars, s 89, ISSN 2000-4087,

  Ericsson, Ingegerd, Grahn, Patrik, Skärbäck, Erik (2010) "Krympande grönområden ett hälsohot" Sydsvenska Dagladet;100207, A4, Sydsvenska Dagbladet, URL [länk],

  Ekroth, Yvonne, Ericsson, Ingegerd, Eriksson, Harriet, Nilsson, Lotta, Skoog, Kerstin, Sandén, Karin, Stenlåås, Lotta, Unefäldt, Nina (2009) "Idrottsläraren som kulturbärare - då, nu och i framtiden" Idrottsforum.org;090923, Idrottsvetenskap, Malmö högskola, ISSN 1652–7224, URL [länk],

  Ericsson, Ingegerd (2008) "Social aspects of Attention Deficit Hyperactivity Disorder." http://www.idrottsforum.org.;2008-10-01, Available 2008-10-01,

  Ericsson, Ingegerd (2008) "Att sträva efter att erbjuda fysisk aktivitet, är det verkligen tillräckligt?" Tidskrift i idrott och hälsa;1, 21-23,

  Ericsson, Ingegerd (2008) "New ways of learning motor skills." http://www.idrottsforum.org/reviews.;2008-04-23, Available 2008-04-23,

  Ericsson, Ingegerd (2008) "Effekter av utökad idrott i skolan på skelett och benmassa." http://www.malmo.se.;2008-09-30, (Recension). Tillgänglig 2008-09-30 på http://www.malmo.se.,

  Ericsson, Ingegerd (2008) "Boll, dans, kamp och lek ur olika perpektiv på Nordisk Idrætlærerkongres i Danmark." Föreningen GCI Årsskrift 2008, 18-23,

  Ericsson, Ingegerd (2007) "Benhårt arbete lönar sig" Tidskrift i Idrott & hälsa : organ för Svenska idrottslärarföreningen;1, 26-28, Svenska idrottslärarföreningen, ISSN 1653-1124,

  Ericsson, Ingegerd (2006) "Worth knowing about Motor Development." idrottsforum.org, Idrottsforum.org, URI [länk], DOI [länk],

  Ericsson, Ingegerd (2003) "Ny avhandling: Motor skills, attention and academic achievements - an intervention study in school year 1-3 : mer medveten motorisk träning behövs" Svensk idrottsmedicin;4, 27-31, Svensk idrottsmedicinsk förening, ISSN 1103-7652,

  Ericsson, Ingegerd (2003) "Mer medveten motorisk träning behövs" Tidskrift i gymnastik & idrott : officiellt organ för Svenska gymnastikläraresällskapet;10, 31-37, Svenska gymnastikläraresällskapet, ISSN 0281-5338,

  Ericsson, Ingegerd, Marcus, Claud, Gärdsell, Per (2003) "Utökad skolidrott hjälper de sämst ställda barnen och ungdomarna!" Tidskrift i gymnastik & idrott : officiellt organ för Svenska gymnastikläraresällskapet;1, 20-23, Svenska gymnastikläraresällskapet, ISSN 0281-5338,

  Ericsson, Ingegerd (2002) "Ingegerd Ericsson om bakgrunden till MUGI samt om motorikdelen i Bunkefloprojektet" Tidskrift i gymnastik & idrott : officiellt organ för Svenska gymnastikläraresällskapet;8, 37-39, Svenska gymnastikläraresällskapet, 1983-2004, ISSN 0281-5338,

  Ericsson, Ingegerd, Marcus, Claud, Gärdsell, Per (2002-12-12) "Skolidrotten förebygger övervikt hos barn" Göteborgs-Posten (GP), Tidningsaktiebolaget Stampen, ISSN 1103-9345,

  Böcker
  Ericsson, Ingegerd (2008) MUGI Motoriklek med observationsschema för förskola och skola.. Uppsala: Kunskapsföretaget i Uppsala AB., ISBN 91-89040-68-6,

  Antologibidrag
  Bramhagen, Ann-Cathrine, Carlsson, Anna (red./ed.) | Ericsson, Ingegerd (2013) Hälsofrämjande fysisk aktivitet för barn och unga. Studentlitteratur, 173-192, ISBN 9789144077628,

  Hellström-Boström, I E. (red./ed.) | Ericsson, Ingegerd (2013) Varje dag!. Föreningen GCI-GIH, 18-21,

  Ericsson, Ingegerd (2013) "Useful reference book on motor development and learning from experts in the field." Idrottsvetenskap, Malmö högskola, ISSN 1652-7224, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Seidel, Holger (red./ed.) | Ericsson, Ingegerd (2008) Det räcker inte med en strävan efter att erbjuda fysisk aktivitet.. Swedish Society of Sportsmedicine - Svensk Idrottsmedicinsk Förening., 7-9,

  Konferensbidrag
  Ericsson, Ingegerd (red./ed.) | Ericsson, Ingegerd (2011) "Skoleidræt ifølge MUGI-modellen i Bunkeflo-projektet" (paper) (PDF document) (application/pdf) (PDF document) (application/pdf)

  Söderström, T., Fahlén, Josef, Wickman, Kim (red./ed.) | Ericsson, Ingegerd (2011) "Effects of increased Physical Activity on Motor Skills and Self-esteem: A Longitudinal Intervention Study during Nine School Years" (paper) 178-179, Eass, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Ericsson, Ingegerd (2003) "Pedagogic and Physical Education: Motor skill observations of 204 children" (peer-review paper)

  Rapporter
  Cederberg, Margareta (red./ed.) | Cederberg, Margareta, Ericsson, Ingegerd, Hartsmar, Nanny, Ohlsson, Lars B. (2011) Kunskapsstöd för socialt arbete i skolan - en exemplifierande överblick.. Malmö: Stadskontoret i Malmö stad., 111, ISBN 978-91-86631-06-2, (PDF document) (application/pdf)

  Cederberg, Margareta, Ericsson, Ingegerd (2009) Ungdomars Upplevelser av Grundskolan i Malmö - röster från elever på IV-program. Avdelning barn och ungdom, FoU-utbildning, Resurscentrum för mångfaldens skola, Malmö stad, 112, ISBN 978-91-978076-3-0, URL [länk],

  Ericsson, Ingegerd (2007) Hur ser utbildningsbehovet ut bland idrottsledare i skolan?. Riksidrottsförbundet, ISSN Handslagsrapport 2007:4, (PDF document) (application/pdf) (File) (application/octet-stream)

  Övrig publicering
  Ericsson, Ingegerd (2012) "Daily physical activity improves motor skills and school performance : a nine-year prospective controlled intervention study in 220 children" URL [länk],

  Ericsson, Ingegerd (2011) "Muskelfunktion och fysisk aktivitet bland skolbarn" 25-25, Svenska Idrottslärarföreningen, ISSN 1653-1124,

  Ericsson, Ingegerd (2011) "Bunkeflo" Kulturministeriet, Danmark, (PDF document) (application/pdf)

  Ericsson, Ingegerd (2011) "Aktive liv" 24-25, Svenska idrottslärarföreningen, ISSN 1653-1124,

  Ericsson, Ingegerd (2011) "Om lärande i och genom idrott" Idrottsvetenskap, Lärande och Samhälle, Malmö högskola, ISSN 1652-7224, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Ericsson, Ingegerd (2011) "Fysisk aktivitet och muskelfunktion bland skolbarn : om Susanna Stenevi Lundgrens avhandling" 1-2, Idrottsvetenskap, Lärande och Samhälle, Malmö högskola, ISSN 1652-7224, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Ericsson, Ingegerd (2010) "Motor Learning & Control for Practitioners" Idrottsvetenskap, Malmö högskola, ISSN 1652-7224, URL [länk],

  Ericsson, Ingegerd (2010) "Physical education in early childhood" Idrottsvetenskap, Malmö högskola, ISSN 1652-7224,

  Ericsson, Ingegerd (2009) "Fysisk aktivitet bland 6-10-åringar" Idrottsvetenskap, Malmö högskola, URL [länk],

  Ericsson, Ingegerd (2009) "Självförtroende och fysisk aktivitet" 6, Centrum för idrottsforskning, ISSN 0280-1221, URL [länk],

  Ericsson, Ingegerd (2006) "Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer" SVEBI,
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Mer medveten motorik behövs i förskola och skola!

blackbox blackbox
INGEGERD ERICSSON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Idrottsvetenskap - IDV
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö högskola 
Lärande och samhälle 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Orkanen, rum OR:E127i, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-66 58317
photo of Ingegerd Ericsson Ingegerd Ericsson