MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Irene Andersson
universitetslektor

Fil.dr i historia. Universitetslektor i Historia med didaktisk inriktning. Forskning inom genus och fredshistoria. Undervisar på enstaka kurser i historia, inom historievetenskap och lärande och inom utbildningsvetenskap. Samordnare för magister-masterkurser i utbildningsvetenskap. Ledamot av redaktionsrådet för Historisk tidskrift.

Kontaktuppgifter

E-post:irene.andersson@mah.se
Telefon:040-66 58175
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, OR:C433c
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Föreläs Kommunister och medlöpare i fredens tjänst
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Andersson, Irene (2003) "Women`s Unarmed Uprising Against War: A Swedish Peace Protest in 1935" Journal of Peace Research;4, 395-412, SAGE Publications, ISSN 0022-3433, DOI [länk],

  Antologibidrag
  Andersson, Irene (2003) "Vi tro på betydelsen av de enskilda människornas insats". Fogelstadskvinnorna och fredsfrågan 1925-1954. Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola, ISSN 1650-450X, URI [länk],

  Konferensbidrag
  Andersson, Irene, Rubinstein Reich, Lena (2008-05) "Teacher Education and the Core of Citizenship Education for Young Children" (peer-review paper)

  Andersson, Irene (2003-10) "Våldets gränser. Legitimt och illegitimt våld från tidig modern tid till idag" (paper)
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Ledamot i fakultetsstyrelsen vid Lärande och samhälle

blackbox blackbox
IRENE ANDERSSON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Individ och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö högskola 
Lärande och samhälle 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Orkanen, rum OR:C433c, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-66 58175
Irene Andersson