MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Jan-Eric Ekberg
universitetslektor

Universitetslektor med inriktning mot pedagogik. Disputerat i pedagogik med fokus på skolämnet idrott och hälsa. Undervisar blivande lärare, främst med inriktning mot idrott, samt blivande idrottsvetare. Forskning främst mot urvalsprocesser inom pedagogisk verksamhet, ämnesdidaktik samt lärande inom förskola och skola.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för idrottsvetenskap pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:jan-eric.ekberg@mau.se
Telefon:040-6658359
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, E433c
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Idrottsforum
Profilen Idrott i förändring
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Ekberg, Jan-Eric (2009) Mellan fysisk bildning och aktivering : en studie av ämnet idrott och hälsa i skolår 9. Malmö högskola, Lärarutbildningen, 278, ISBN 978-91-977100-8-4, ISSN 1651-4513, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar
  Ekberg, Jan-Eric (2007) "Vad är viktigt att lära i skolan?" Rapporter om utbildning;3/2007, 79-84, Malmö högskola, Lärarutbildningen, ISSN 1101-7643,

  Artiklar
  Ekberg, Jan-Eric (2009) "Att aktivera eller att (ut)bilda - i ett ämne som spretar" Idrott & hälsa;8, 32-34, ISSN 1653-1124,

  Ekberg, Jan-Eric (2005) "Bourdieu och Idrottsläraren" Idrottsforum.org;6 juni 2005, Idrottsforum.org, ISSN 1652-7224, URL [länk],

  Dahlgren, Anita, Ekberg, Jan-Eric (2005) "Varför blir det som det blir? – En studie av ämnet Idrott och hälsa" Svensk Idrottsforskning;3, 16-19, Centrum för idrottsforskning (CIF), ISSN 1103-4629,

  Böcker
  Ekberg, Jan-Eric, Erberth, Bodil (2000) Fysisk bildning – om ämnet idrott och hälsa. Studentlitteratur,

  Antologibidrag
  Dahlgren, Anita, Ekberg, Jan-Eric, Peterson, Tomas (2007) Idrott och hälsa i skolan, och föreningsidrott på fritiden – eller?. Vetenskapsrådet, 29-35, ISBN 978-91-7307-115-4, ISSN 1651-7350, URL [länk],

  Ekberg, Jan-Eric (2001) Idrott och hälsa eller Fysisk bildning. Bilda,
blackbox blackbox
JAN-ERIC EKBERG
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Idrottsvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Orkanen, rum Orkanen, E433c, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658359
photo of Jan-Eric Ekberg Jan-Eric Ekberg