MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Jan-Eric Ekberg
universitetslektor

Universitetslektor med inriktning mot pedagogik. Disputerat i pedagogik med fokus på skolämnet idrott och hälsa. Undervisar blivande lärare, främst med inriktning mot idrott, samt blivande idrottsvetare. Forskning främst mot urvalsprocesser inom pedagogisk verksamhet, ämnesdidaktik samt lärande.


Kontaktuppgifter

E-post:jan-eric.ekberg@mah.se
Telefon:040-6658359
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, E433c
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Idrottsforum
Profilen Idrott i förändring
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Ekberg, Jan-Eric (2009) Mellan fysisk bildning och aktivering : en studie av ämnet idrott och hälsa i skolår 9. Malmö högskola, Lärarutbildningen, 278, ISBN 978-91-977100-8-4, ISSN 1651-4513, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar
  Ekberg, Jan-Eric (2007) "Vad är viktigt att lära i skolan?" Rapporter om utbildning;3/2007, 79-84, Malmö högskola, Lärarutbildningen, ISSN 1101-7643,

  Artiklar
  Ekberg, Jan-Eric (2009) "Att aktivera eller att (ut)bilda - i ett ämne som spretar" Idrott & hälsa;8, 32-34, ISSN 1653-1124,

  Ekberg, Jan-Eric (2005) "Bourdieu och Idrottsläraren" Idrottsforum.org;6 juni 2005, Idrottsforum.org, ISSN 1652-7224, URL [länk],

  Dahlgren, Anita, Ekberg, Jan-Eric (2005) "Varför blir det som det blir? – En studie av ämnet Idrott och hälsa" Svensk Idrottsforskning;3, 16-19, Centrum för idrottsforskning (CIF), ISSN 1103-4629,

  Böcker
  Ekberg, Jan-Eric, Erberth, Bodil (2000) Fysisk bildning – om ämnet idrott och hälsa. Studentlitteratur,

  Antologibidrag
  Dahlgren, Anita, Ekberg, Jan-Eric, Peterson, Tomas (2007) Idrott och hälsa i skolan, och föreningsidrott på fritiden – eller?. Vetenskapsrådet, 29-35, ISBN 978-91-7307-115-4, ISSN 1651-7350, URL [länk],

  Ekberg, Jan-Eric (2001) Idrott och hälsa eller Fysisk bildning. Bilda,
blackbox blackbox
JAN-ERIC EKBERG
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Idrottsvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Orkanen, rum Orkanen, E433c, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658359
photo of Jan-Eric Ekberg Jan-Eric Ekberg