MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Jesper Fundberg
universitetslektor

Fil.dr etnologi. Lektor på polisprogrammet. Maskulinitetsforskning, genusvetenskap, feministisk teori, postkolonial teori, queerteorier. Forskning om mäns tystnadskultur inom polisen. Samverkansprojekt med POMA (Rosengård station om Attraktiv arbetsplats - fler kvinnor som gruppchefer?)

Arbetar 50% på Malmö universitet. Övrigt arbete på enheten för likabehandling vid Polismyndigheten, HR nationellt


Kontaktuppgifter

E-post:jesper.fundberg@mau.se
Telefon:
Besöksadress: Östra Varvsgatan 11, Kranen 2, Plan 2
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:41

Idrottsforum.org
Profilen Idrott i förändring
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Lagergren, Lars, Fundberg, Jesper (2009) "Integration i förening – kritiska reflektioner kring ett projekt" Educare;1, 43-59, Lärarutbildningen, Malmö Högskola, ISSN 1653-1868, (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar
  Fundberg, Jesper, Pripp, Oscar (2007) "Öppnas dörren för fler? Och av vem?" Svensk idrottsforskning;3/4, 43-46, Centrum för idrottsforskning,

  Fundberg, Jesper (2007) "Idrott som orientalisk dans. Sexualisering i ett postkolonialt perspektiv" Sexualiseringen av idrottens offentliga rum;2007:2, 18-23, Riksidrottsförbundet, ISBN 978-91-976269-3-4, URI [länk],

  Artiklar
  Fundberg, Jesper (2008) "Recention av Idrett, kjønn, kropp og kultur. Minoritetsjenters møte med norsk idrett" www.idrottsforum.org;86, Idrottsvetenskap, Malmö högskola, ISSN 1652-7224,

  Konferensbidrag
  Fundberg, Jesper (2007) "Are the idealistic leaders also the ideal leaders? Representation and ethnic variety in the sports movement in Sweden" (paper) Bergen University,

  Rapporter
  Andersson, Tina, Fundberg, Jesper, Lagergren, Lars (2010) Utvärdering av projektet Senior Sports School : hösten 2009. Fritidsvetenskapligt program, Enheten för Idrottsvetenskap, Malmö högskola, 70 s, (PDF document) (application/pdf)

  Fundberg, Jesper, Lagergren, Lars (2009) Ungas uppväxtvillkor och framtidsvisioner: En rapport om att vara ung i Simrishamn. 33, URL [länk],

  Fundberg, Jesper, Pripp, Oscar (2008) Idrottens mittcirkel. Om idrott och normalitet inom några Handslagsprojekt. FoU 2007:7. Riksidrottsförbundet,

  Fundberg, Jesper (2007) Är de ideella ledarna de ideala? Om etnisk representation inom svensk idrott. Riksidrottsförbundet,
blackbox blackbox
JESPER FUNDBERG
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Polisiärt arbete gem o ledning Polisiärt arbete
WORK 205 06 Malmö Sverige Östra Varvsgatan 11
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Kranen 2, rum Kranen 2, Plan 2, Östra Varvsgatan 11, Malmö

			
photo of Jesper Fundberg Jesper Fundberg