MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Jesper Sjöström
professor, biträdande

Jesper Sjöström, biträdande professor i utbildningsvetenskap, docent i naturvetenskapernas didaktik och utbildad gymnasielärare i kemi och naturkunskap. Är fakultetens samordnare för både utbildningar inom det utbildningsvetenskapliga området på avancerad nivå, däribland ämnesdidaktik, och ämneslärarprogrammet.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för Naturvetenskap, Matematik och Samhälle pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:jesper.sjostrom@mau.se
Telefon:040-6658050
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, E334a
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Forskningsmiljön SISEME
Magister/Master-utbildn. i utbildningsvetenskap
NATDID-ambassadörer
Om naturvetenskap i förskolan
NO-undervisning för världsmedborgerlig bildning
Akademisk kvart på Malmö stadsbibliotek
Google Scholar
ResearchGate
Web of Science, ResearcherID och Publons
 • Publikationer

 • Senaste publikationerna från Malmö University Electronic Publishing.

  2020 | Artikel i tidskrift
  Didaktik Models in Chemistry Education
  Sjöström Jesper, Eilks Ingo, Talanquer Vicente

  2020 | Artikel i tidskrift
  A Multi-Perspective Reflection on How Indigenous Knowledge and Related Ideas Can Improve Science Education for Sustainability
  Zidny Robby, Sjöström Jesper, Eilks Ingo

  2019 | Konferensbidrag
  Adressing complexity in Science|Environment|Health pedagogy
  Zeyer Albert, Álvaro Nuria, Arnold Julia, Benninghaus Christian, Hasslöf Helen, Kremer Kerstin, Lundström Mats, Mayoral Olga, Sjöström Jesper, Sprenger Sandra, Gavidia Valentin, Keselman Alla

  2019 | Kapitel i bok, del av antologi
  Science and technology education for society and sustainability
  Eilks Ingo, Sjöström Jesper, Mahaffy Peter

  2019 | Artikel, forskningsöversikt
  Socio-problematization of green chemistry
  Marcelino Leonardo, Sjöström Jesper, Marques Carlos Alberto

  Länk till alla publikationer i DIVA.
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Forskningsledare vid NMS (forskningsmiljön SISEME). Leder även den ämnesdidaktiska intressegruppen SUBTL; ambassadör i Skåne för NATDID (=Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik); ledamot i forskningsrådet vid Fakulteten för lärande och samhälle; samordnare för utbildningar inom det utbildningsvetenskapliga området på avancerad nivå.

blackbox blackbox
JESPER SJÖSTRÖM
PROFESSOR, BITRÄDANDE
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, E334a, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658050
photo of Jesper Sjöström Jesper Sjöström