MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Jesper Sjöström
professor, biträdande

Jesper Sjöström, biträdande professor i utbildningsvetenskap, docent i naturvetenskapernas didaktik och utbildad gymnasielärare i kemi och naturkunskap. Anställdes 2007 vid nuvarande Malmö universitet. Bedrev åren 2003-2006 postdoktoral forskning vid Forskningspolitiska institutet, Lunds universitet inom området vetenskaps- och teknikstudier. Var åren 2013-2016 biträdande prefekt vid Institutionen för Naturvetenskap, Matematik och Samhälle (NMS). Är nu forskningsledare vid NMS (SISEME-miljön) och fakultetens samordnare för utbildningar inom det utbildningsvetenskapliga området på avancerad nivå.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för Naturvetenskap, Matematik och Samhälle pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:jesper.sjostrom@mau.se
Telefon:040-6658050
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, E334a
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Forskningsmiljön SISEME
Magister/Master-utbildn. i utbildningsvetenskap
NATDID-ambassadörer
Om naturvetenskap i förskolan
NO-undervisning för världsmedborgerlig bildning
Akademisk kvart på Malmö stadsbibliotek
Google Scholar
ResearchGate
Web of Science, ResearcherID och Publons
 • Publikationer

 • Dom fem senaste publikationer från Malmö University Electronic Publishing DIVA.

  2020 | Artikel i tidskrift
  A Multi-Perspective Reflection on How Indigenous Knowledge and Related Ideas Can Improve Science Education for Sustainability
  Zidny, Robby, Sjöström, Jesper, Eilks, Ingo

  2020 | Artikel i tidskrift
  Didaktik Models in Chemistry Education
  Sjöström, Jesper, Eilks, Ingo, Talanquer, Vicente

  2019 | Konferensbidrag
  Didaktisk modellering
  Sjöström, Jesper

  2019 | Konferensbidrag
  Didaktisk modellering av (meta)kemi
  Sjöström, Jesper

  2019 | Artikel i tidskrift
  Didactic modelling for socio-ecojustice
  Sjöström, Jesper

  Länk till alla publikationer i DIVA.
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Forskningsledare vid NMS (forskningsmiljön SISEME). Leder även den ämnesdidaktiska intressegruppen SUBTL; ambassadör i Skåne för NATDID (=Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik); ledamot i forskningsrådet vid Fakulteten för lärande och samhälle; samordnare för utbildningar inom det utbildningsvetenskapliga området på avancerad nivå.

blackbox blackbox
JESPER SJÖSTRÖM
PROFESSOR, BITRÄDANDE
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, E334a, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658050
photo of Jesper Sjöström Jesper Sjöström