MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Jesper Sjöström
professor, biträdande

citat Min huvudsakliga forskning är inom området bildnings- och hållbarhetsorienterad undervisning av naturvetenskap, med särskilt fokus på kemi, dess karaktär och kopplingar till filosofi, media, hälsa, miljö och samhälle. Jag är även alltmer intresserad av ”allmän ämnesdidaktik” och av didaktik som lärares professionsvetenskap. citat

Jesper Sjöström, biträdande professor i utbildningsvetenskap, docent i naturvetenskapernas didaktik, fil dr i kemi och utbildad gymnasielärare i kemi och naturkunskap. Anställdes 2007 vid nuvarande Malmö universitet. Bedrev åren 2003-2006 postdoktoral forskning vid Forskningspolitiska institutet, Lunds universitet inom området vetenskaps- och teknikstudier. Var åren 2013-2016 biträdande prefekt vid Institutionen för natur-miljö-samhälle.


Kontaktuppgifter

E-post:jesper.sjostrom@mah.se
Telefon:040-6658050
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, E334a
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

NO-undervisning för världsmedborgerlig bildning
Akademisk kvart på Malmö stadsbibliotek
NATDID-ambassadörer
Intressegruppen SUBTL
Google Scholar
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Sjöström, Jesper (2017) "Science teacher identity and eco-transformation of science education : comparing Western modernism with Confucianism and reflexive Bildung" Cultural Studies of Science Education;, 15, Springer, ISSN 1871-1502, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Sjöström, Jesper, Frerichs, Nadja, Zuin, Vania, Eilks, Ingo (2017) "Use of the concept of Bildung in the international science education literature, its potential, and implications for teaching and learning" Studies in Science Education;, Taylor & Francis, ISSN 0305-7267, DOI [länk],

  Lundström, Mats, Sjöström, Jesper, Hasslöf, Helen (2017) "Responsible Research and Innovation in Science Education : The Solution or The Emperor’s New Clothes?" Sisyphus : Journal of Education;3, 11-27, Institute of Education, University of Lisbon, ISSN 2182-9640, (PDF document) (application/pdf)

  Sjöström, Jesper, Eilks, Ingo, Zuin, Vania (2016) "Towards Eco-Reflexive Science Education : A Critical Reflection About Educational Implications of Green Chemistry" Science & Education;3, 321-341, Springer, ISSN 0926-7220, DOI [länk],

  Christensson, Camilla, Sjöström, Jesper (2014) "Chemistry in context : analysis of thematic chemistry videos available online" Chemistry Education Research and Practice (CERP);1, 59-69, The Royal Society of Chemistry, ISSN 1756-1108, DOI [länk],

  Sjöström, Jesper, Talanquer, Vicente (2014) "Humanizing chemistry education : from simple contextualization to multifaceted problematization" Journal of Chemical Education;8, 1125-1131, American Chemical Society, ISSN 0021-9584, DOI [länk], URL [länk],

  Sjöström, Jesper (2013) "Eco-driven chemical research in the boundary between academia and industry : PhD students` views on science and society" Science & Education;10, 2427-2441, Springer, ISSN 1573-1901, DOI [länk],

  Sjöström, Jesper (2013) "Towards Bildung-Oriented Chemistry Education" Science & Education;7, 1873-1890, Springer, ISSN 1573-1901, DOI [länk],

  Sjöström, Jesper (2007) "The Discourse of Chemistry (and Beyond)" HYLE - International Journal for Philosophy of Chemistry;13(2), ISSN 1433-5158, URI [länk],

  Vetenskapliga artiklar
  Eilks, Ingo, Sjöström, Jesper, Hofstein, Avi (2017) "Relevant chemistry education for sustainability" Daruna;, 18-29, The Academic Arab College for Education, ISSN 2312-6051, (PDF document) (application/pdf)

  Eilks, Ingo, Sjöström, Jesper, Zuin, Vânia (2017) "The responsibility of Chemists for a better world : challenges and potentialities beyond the lab" Revista Brasileira de Ensino de Química;1, 97-106, Editora Átomo, ISSN 1809-6158, URL [länk],

  Artiklar
  Sjöström, Jesper (2017) "Vilka kunskaper behöver lärare i naturkunskap?" Skola & Samhälle;20170413, Föreningen skola och samhälle, ISSN 2001-6727,

  Sjöström, Jesper (2013) "Kemi : ett ämne klämt mellan biologi och fysik" Origo;2013-11-26, 5, Lärarförbundet, ISSN 2000-1940, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Sjöström, Jesper (2012) "Mer om ljusförsöket och dess drygt 200-åriga historia" Kemilärarnas Resurscentrum Informationsbrev;64, s. 16, Kemilärarnas Resurscentrum (KRC), Stockholms universitet, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Sjöström, Jesper (2009) "Debatt: Den humanistiska kemiläraren" Kemivärlden Biotech med Kemisk Tidskrift;10, 37, ISSN 1653-5596, URL [länk],

  Böcker
  Sjöström, Jesper (2007) Kemicentrum vid Lunds universitet - Perspektiv på organisation och forskning vid Sveriges första storinstitution. Lunds universitet, ISBN 978-91-975196-1-8, ISSN 1650-7339,

  Antologibidrag
  Hahl, Kaisa, Juuti, Kalle, Lampiselkä, Jarkko, Lavonen, Jari, Uitto, Anna (red./ed.) | Belova, Nadja, Dittmar, Johanna, Hansson, Lena, Hofstein, Avi, Nielsen, Jan Alexis, Sjöström, Jesper, Eilks, Ingo (2017) Cross-curricular goals and raising the relevance of science education. Cognitive and Affective Aspects in Science Education Research - selected papers from the ESERA 2015 conference, Springer, 297-307, ISBN 978-3-319-58684-7, 978-3-319-58685-4, ISSN 2213-3623, DOI [länk],

  Eilks, Ingo, Hofstein, Avi (red./ed.) | Sjöström, Jesper, Rauch, Franz, Eilks, Ingo (2015) Chemistry education for sustainability. Sense Publishers, 163-184, ISBN 978-94-6300-173-1, URL [länk],

  Sjöström, Jesper, Stenborg, Emelie (2014) Teaching and learning for critical scientific literacy : communicating knowledge uncertainties, actors interplay and various discourses about chemicals. Shaker Verlag, 37-48, ISBN 978-3-8440-3150-8, ISSN 1610-3912, (PDF document) (application/pdf)

  Ideland, Malin, Malmberg, Claes (red./ed.) | Sjöström, Jesper (2012) Barn och kemi : vad säger den kemididaktiska forskningen?. Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola, 35-53, ISSN 1101-7643, (PDF document) (application/pdf)

  Konferensbidrag
  Sjöström, Jesper (2017) "Vision III: Framing STEM education with moral-philosophical-existential-political alternatives" The 12th Conference of the European Science Education Research Association - ESERA, (other) http://keynote.conference-services.net/resources/444/5233/pdf/ESERA2017_0771_paper.pdf, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Sjöström, Jesper (2017) "General Subject Didactics : Core Knowledge and Perspectives" NOFA 6 - Nordisk Fagdidaktisk konference (Nordic conference on school subjects), (other)

  Sjöström, Jesper, Hasslöf, Helen, Lundström, Mats (2017) "Relations and responsibility in pre-service science teachers` talk about nanotechnology education" ESERA European Science Education Research Assosiation, (other) URL [länk], (PDF document) (application/pdf)
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Leder den ämnesdidaktiska intressegruppen SUBTL; ambassadör i Skåne för NATDID (=Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik); ledamot i utbildningsnämnden samt forskningsrådet vid Fakulteten för lärande och samhälle

blackbox blackbox
JESPER SJÖSTRÖM
PROFESSOR, BITRÄDANDE
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Natur, miljö och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, E334a, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658050
photo of Jesper Sjöström Jesper Sjöström