MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Jesper Sjöström
professor, biträdande

Jesper Sjöström, biträdande professor i utbildningsvetenskap, docent i naturvetenskapernas didaktik och utbildad gymnasielärare i kemi och naturkunskap. Anställdes 2007 vid nuvarande Malmö universitet. Bedrev åren 2003-2006 postdoktoral forskning vid Forskningspolitiska institutet, Lunds universitet inom området vetenskaps- och teknikstudier. Var åren 2013-2016 biträdande prefekt vid Institutionen för Naturvetenskap, Matematik och Samhälle (NMS). Är nu forskningsledare vid NMS (SISEME-miljön) och fakultetens samordnare för utbildningar inom det utbildningsvetenskapliga området på avancerad nivå.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för Naturvetenskap, Matematik och Samhälle pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:jesper.sjostrom@mau.se
Telefon:040-6658050
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, E334a
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Forskningsmiljön SISEME
Magister/Master-utbildn. i utbildningsvetenskap
NATDID-ambassadörer
Om naturvetenskap i förskolan
NO-undervisning för världsmedborgerlig bildning
Akademisk kvart på Malmö stadsbibliotek
Google Scholar
Web of Science, ResearcherID och Publons
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Sjöström, Jesper (2019) "Didactic modelling for socio-ecojustice" Journal for Activist Science and Technology Education;1, 45-56, University of Toronto, (PDF document) (application/pdf)

  Sjöström, Jesper, Talanquer, Vicente (2018) "Eco-reflexive chemical thinking and action" Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry;, 16-20, Elsevier, ISSN 2452-2236, DOI [länk], URL [länk],

  Sjöström, Jesper (2018) "Didaktik i integrativa lärarprofessionsämnen" Studier i læreruddannelse og -profession;1, 94-119, Læreruddannelsens Ledernetværk (LLN), ISSN 2445-8538, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Sjöström, Jesper (2018) "Science teacher identity and eco-transformation of science education : comparing Western modernism with Confucianism and reflexive Bildung" Cultural Studies of Science Education;1, 147-161, Springer, ISSN 1871-1502, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Sjöström, Jesper, Frerichs, Nadja, Zuin, Vania, Eilks, Ingo (2017) "Use of the concept of Bildung in the international science education literature, its potential, and implications for teaching and learning" Studies in Science Education;, Taylor & Francis, ISSN 0305-7267, DOI [länk],

  Lundström, Mats, Sjöström, Jesper, Hasslöf, Helen (2017) "Responsible Research and Innovation in Science Education : The Solution or The Emperor’s New Clothes?" Sisyphus : Journal of Education;3, 11-27, Institute of Education, University of Lisbon, ISSN 2182-9640, (PDF document) (application/pdf)

  Sjöström, Jesper, Eilks, Ingo, Zuin, Vania (2016) "Towards Eco-Reflexive Science Education : A Critical Reflection About Educational Implications of Green Chemistry" Science & Education;3, 321-341, Springer, ISSN 0926-7220, DOI [länk],

  Christensson, Camilla, Sjöström, Jesper (2014) "Chemistry in context : analysis of thematic chemistry videos available online" Chemistry Education Research and Practice (CERP);1, 59-69, The Royal Society of Chemistry, ISSN 1756-1108, DOI [länk],

  Sjöström, Jesper, Talanquer, Vicente (2014) "Humanizing chemistry education : from simple contextualization to multifaceted problematization" Journal of Chemical Education;8, 1125-1131, American Chemical Society, ISSN 0021-9584, DOI [länk], URL [länk],

  Sjöström, Jesper (2013) "Eco-driven chemical research in the boundary between academia and industry : PhD students` views on science and society" Science & Education;10, 2427-2441, Springer, ISSN 1573-1901, DOI [länk],

  Sjöström, Jesper (2013) "Towards Bildung-Oriented Chemistry Education" Science & Education;7, 1873-1890, Springer, ISSN 1573-1901, DOI [länk],

  Vetenskapliga artiklar
  Eilks, Ingo, Sjöström, Jesper, Hofstein, Avi (2017) "Relevant chemistry education for sustainability" Daruna;, 18-29, The Academic Arab College for Education, ISSN 2312-6051, (PDF document) (application/pdf)

  Eilks, Ingo, Sjöström, Jesper, Zuin, Vânia (2017) "The responsibility of Chemists for a better world : challenges and potentialities beyond the lab" Revista Brasileira de Ensino de Química;1, 97-106, Editora Átomo, ISSN 1809-6158, URL [länk],

  Artiklar
  Sjöström, Jesper (2018) "Allt mer forskning om naturvetenskap i förskolan" Linköpings universitets webb;, Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik (NATDID), Linköpings universitet, URL [länk],

  Sjöström, Jesper (2017) "Vilka kunskaper behöver lärare i naturkunskap?" Skola & Samhälle;20170413, Föreningen skola och samhälle, ISSN 2001-6727,

  Sjöström, Jesper (2013) "Kemi : ett ämne klämt mellan biologi och fysik" Origo;2013-11-26, 5, Lärarförbundet, ISSN 2000-1940, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Sjöström, Jesper (2012) "Mer om ljusförsöket och dess drygt 200-åriga historia" Kemilärarnas Resurscentrum Informationsbrev;64, s. 16, Kemilärarnas Resurscentrum (KRC), Stockholms universitet, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Zeyer, Albert, Álvaro, Nuria, Arnold, Julia, Benninghaus, Christian, Hasslöv, Helen, Kremer, Kerstin, Lundström, Mats, Mayoral, Olga, Sjöström, Jesper, Sprenger, Sandra, Gavidia, Valentin, Keselman, Alla | McLoughlin, Eilish, Finlayson, Odilla E., Erduran, Sibel, Childs, Peter (red./ed.) (2019) Adressing complexity in Science|Environment|Health pedagogy. Bridging Research and Practice in Science Education : Selected Papers from the ESERA 2017 Conference, Springer, 153-170, ISBN 978-3-030-17219-0, ISSN 2213-3623, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Sjöström, Jesper, Rydberg, Christian | Eilks, Ingo, Markic, Silvija, Ralle, Bernd (red./ed.) (2018) Towards transdisciplinary Didaktik : didactic modelling of complex controversial issues teaching for reflexive Bildung and sustainability. Building Bridges Across Disciplines for Transformative Education and a Sustainable Future, Shaker Verlag, 3-15, ISBN 978-3-8440-6255-7, ISSN 1610-3912, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Eilks, Ingo, Sjöström, Jesper, Zuin, Vânia G. | Zuin, Vânia G. (red./ed.) (2018) Reflecting on models for science education for sustainable development based on different interpretations of scientific literacy and with reference to Bildung. Environments : technoscience and its relation to sustainability, ethics, aesthetics, health and the human future, Brazilian Humboldt Kolleg, EdUFSCar, São Carlos Federal University Press, 25-35, ISBN 978-85-906962-6-1,

  Sjöström, Jesper | Insulander, Eva, Selander, Staffan (red./ed.) (2018) Bildning som didaktisk ledstjärna. Att bli lärare, Liber, 32-37, ISBN 978-91-47-12285-1, URL [länk],

  Sjöström, Jesper, Eilks, Ingo | Dori, Yehudit Judy, Mevarech, Zemira R., Baker, Dale R. (red./ed.) (2018) Reconsidering different visions of scientific literacy and science education based on the concept of Bildung. Cognition, Metacognition, and Culture in STEM Education, Springer, 65-88, ISBN 978-3-319-66659-4, ISSN 2213-2236, DOI [länk], URL [länk],

  Hahl, Kaisa, Juuti, Kalle, Lampiselkä, Jarkko, Lavonen, Jari, Uitto, Anna (red./ed.) | Belova, Nadja, Dittmar, Johanna, Hansson, Lena, Hofstein, Avi, Nielsen, Jan Alexis, Sjöström, Jesper, Eilks, Ingo (2017) Cross-curricular goals and raising the relevance of science education. Cognitive and Affective Aspects in Science Education Research - selected papers from the ESERA 2015 conference, Springer, 297-307, ISBN 978-3-319-58684-7, 978-3-319-58685-4, ISSN 2213-3623, DOI [länk],

  Eilks, Ingo, Hofstein, Avi (red./ed.) | Sjöström, Jesper, Rauch, Franz, Eilks, Ingo (2015) Chemistry education for sustainability. Sense Publishers, 163-184, ISBN 978-94-6300-173-1, URL [länk],

  Sjöström, Jesper, Stenborg, Emelie (2014) Teaching and learning for critical scientific literacy : communicating knowledge uncertainties, actors interplay and various discourses about chemicals. Shaker Verlag, 37-48, ISBN 978-3-8440-3150-8, ISSN 1610-3912, (PDF document) (application/pdf)

  Ideland, Malin, Malmberg, Claes (red./ed.) | Sjöström, Jesper (2012) Barn och kemi : vad säger den kemididaktiska forskningen?. Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola, 35-53, ISSN 1101-7643, (PDF document) (application/pdf)

  Konferensbidrag
  Sjöström, Jesper (2018) "Kemi och samhällsfrågor" Kemi för alla, (other) Kemilärarnas resurscentrum (KRC),

  Sjöström, Jesper (2018) "Bildung-oriented science education for citizenship and sustainability" Korean Association for Science Education (KASE) International Conference, (other)

  Rydberg, Christian, Olander, Clas, Sjöström, Jesper | Finlayson, Odilla, McLoughlin, Eilish, Erduran, Sibel, Childs, Peter (red./ed.) (2018) "Didactical dilemmas while teaching controversial socio-scientific issues – an international comparison" 12th Conference of the European Science Education Research Association (ESERA) Electronic Proceedings of the ESERA 2017 Conference. Research, Practice and Collaboration in Science Education;, 1111-1122, Dublin City University, ISBN 978-1-873769-84-3, (PDF document) (application/pdf)

  Sjöström, Jesper (2018) "(Ämnes)didaktik som lärares vetenskap" Lärarutbildningskonventets vårkonferens, (other)

  Colucci-Gray, Laura, Sjöström, Jesper, Lee, Hyunju, Bencze, Larry, Levinson, Ralph, Alsop, Steve, Gray, Donald, Østergaard, Edvin, Fooladi, Erik, Areljung, Sofie, Hetherington, Lindsay (2018) "Science and Technology Education in response to global, socio-environmental challenges" IOSTE, (other)

  Sjöström, Jesper, Hasslöf, Helen, Lundström, Mats (2017) "Relations and responsibility in pre-service science teachers` talk about nanotechnology education" ESERA European Science Education Research Assosiation, (other) URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Sjöström, Jesper (2017) "General Subject Didactics : Core Knowledge and Perspectives" NOFA 6 - Nordisk Fagdidaktisk konference (Nordic conference on school subjects), (other)

  Sjöström, Jesper (2017) "Vision III: Framing STEM education with moral-philosophical-existential-political alternatives" The 12th Conference of the European Science Education Research Association - ESERA, (other) http://keynote.conference-services.net/resources/444/5233/pdf/ESERA2017_0771_paper.pdf, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Forskningsledare vid NMS (forskningsmiljön SISEME). Leder även den ämnesdidaktiska intressegruppen SUBTL; ambassadör i Skåne för NATDID (=Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik); ledamot i forskningsrådet vid Fakulteten för lärande och samhälle; samordnare för utbildningar inom det utbildningsvetenskapliga området på avancerad nivå.

blackbox blackbox
JESPER SJÖSTRÖM
PROFESSOR, BITRÄDANDE
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, E334a, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658050
photo of Jesper Sjöström Jesper Sjöström