MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Jenny Vikman
universitetslektor

Kontaktuppgifter

E-post:jenny.vikman@mah.se
Telefon:040-66 58077
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, OR:D404
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Idrott i förändring
Idrottsforum.org
Kalender
blackbox blackbox
JENNY VIKMAN
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Idrottsvetenskap - IDV
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö högskola  
Lärande och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Orkanen, rum OR:D404, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-66 58077
Jenny Vikman