MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Jenny Vikman
universitetslektor

Kontaktuppgifter

E-post:jenny.vikman@mau.se
Telefon:040-6658077
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, D404
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Idrott i förändring
Idrottsforum.org
Kalender
blackbox blackbox
JENNY VIKMAN
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Idrottsvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Orkanen, D404, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658077
Jenny Vikman